Debreceni Ítélőtábla - Jövedéki orgazdaság bűntettének

A Debreceni Ítélőtábla Dr. Balla Lajos vezette tanácsa megváltoztatta az elsőfokú ítéletet. VIII.r. vádlott cselekményét folytatólagosan társtettesként elkövetett jövedéki orgazdaság bűntettének minősítette. IV.r. valamint V.r. vádlottal szabadságvesztés büntetését 4 év 6 hónapra enyhítette. I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII. r. vádlottak szabadságvesztés büntetését fegyházbüntetésként, X-XI.r. vádlottak szabadságvesztés büntetését börtönbüntetésként tekinti kiszabottnak. Az elsőfokú bíróság ítéletet XIII.r. vádlott esetében 2016 novemberében jogerőre emelkedett. Egyebekben az elsőfokú bíróság ítéletét a fellebbezéssel érintett vádlottak vonatkozásában helybenhagyta. Az ítélőtábla szerint az elsőfokú bíróság megalapozott tényállást állapított meg és törvényes következtetést vont le a vádlottak büntetőjogi felelősségére. Az ítélőtábla – bár 7 év telt el a bűncselekmény megvalósítása óta – jelentős súlyosító körülményként vette figyelembe azt, hogy az ilyen cselekmények rendkívüli módon elszaporodtak a magyar határ környékén, az államhatár biztonságát is veszélyeztetik. A cselekmény különösen veszélyes az ország szuverenitására és a társadalomra. Az ítélőtábla csak IV. illetve V.r. vádlottnál látta indokoltnak a büntetés enyhítését. 
 
Az első fokon eljárt Nyíregyházi Törvényszék 2016 januárjában G. I. I.r. és M. H. II.r. vádlottat bűnszervezetben, társtettesként, folytatólagosan elkövetett jövedéki orgazdaság büntette miatt 9 év fegyházbüntetésre ítélte és 9 évre kiutasította Magyarország területéről. B. Zsné L. Judit III.r. vádlottat, bűnszervezetben, társtettesként, folytatólagosan elkövetett jövedéki orgazdaság bűntette miatt 8 év 6 hónap fegyházbüntetésre és 8 év közügyektől eltiltásra ítélte. M. G. IV.r., T. Zs. K. V.r. vádlottat, bűnszervezetben, bűnsegédként, folytatólagosan elkövetett jövedéki orgazdaság bűntette miatt 5 év fegyházbüntetésre és 5 év közügyektől eltiltásra ítélte.
 
K. L. VI.r. és Sz. L. VII.r. vádlottat bűnszervezetben, bűnsegédként, folytatólagosan elkövetett jövedéki orgazdaság bűntette miatt 4 év 6 hónap fegyházbüntetésre és 5 év közügyektől eltiltásra ítélte. Ifj. B. Zs. VIII.r. vádlottat bűnszervezetben, folytatólagosan elkövetett orgazdaság bűntette valamint egy korábbi bűncselekmény miatt is 5 év fegyházbüntetésre és 5 év közügyektől eltiltásra ítélte. I-VIII. r. vádlottak feltételes szabadságra nem bocsáthatóak. V. Sz. IX.r., B. S. XIII.r. vádlottat bűnsegédként elkövetett jövedéki orgazdaság bűntettének kísérlete miatt 2 év börtönbüntetésre ítélte, melynek végrehajtását 4 év próbaidőre felfüggesztette. K. S. X.r. és S. G. J. XI.r. vádlottat bűnsegédként elkövetett jövedéki orgazdaság bűntette miatt 2 év börtönbüntetésre ítélte, melynek végrehajtását 4 év próbaidőre felfüggesztette. P. I. XII.r. vádlottat jövedéki orgazdaság bűntettének kísérlete miatt 2 év börtönbüntetésre ítélte, melynek végrehajtását 5 év próbaidőre felfüggesztette. A törvényszék XII.r. vádlottal szemben a tőle lefoglalt 8.178.000.-Ft, 70 Euró, 5USD és 38 Grivnya vagyonelkobzást rendelt el.
 
III.r. vádlottal szemben a vádlottól lefoglalt 2.430.000.-Ft és 420 Euró vagyonelkobzást rendelt el. V.r. vádlottal szemben 25.000.-Ft, VI.r. és VII.r. vádlottal szemben 150.000.-Ft vagyonelkobzást rendelt el. Az ítélet ellen I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII., X., XI. és XIII. r. vádlottak és védőik felmentésért, enyhítésért fellebbeztek. Az ítélet első fokon jogerőre emelkedett IX. és XII.r. vádlottak esetében. A bíróság által megállapított tényállás szerint I. és II.r. vádlott a magyar nyelvet anyanyelvi szinten beszélő ukrán állampolgárok. 2010 júliusától olyan szervezetten és összehangoltan működő csoportot hozott létre, amelynek célja Ukrajnában szerzett cigaretta Magyarországon való értékesítése volt. Ehhez biztosították a cigaretta szállításához szükséges szállító járműveket, megszervezték a magyar államhatáron más által áthozott cigaretta átvételét, ellátták a szállítási és logisztikai feladatokat. A cselekménybe több ukrán és magyar állampolgárt is bevontak, akiknek a feladata a szállító járművek vezetése, figyelés, az útvonal biztosítása, a cigaretta tárolása és a továbbértékesítésben való részvétel volt.
 
A cigarettát I. és II. rendű vádlottak szerezték be Ukrajnában, amit aztán mesterkartonokba és nylonzsákokba csomagoltak és azokat egy ukrán állampolgár juttatta Magyarország területére, Szatmárcseke térségében. I. és II. rendű vádlottak az illegális cigarettát az általuk külön erre a célra beszerzett zárt rakterű kisbuszokba pakolták, és az ukrán állampolgárságú gépkocsivezetők és több figyelő személy segítségével a Szatmárcseke - Nagyar-Kisar – Tisza- töltésen haladva Olcsvaapáti községnél a Szamos folyón közlekedő komppal átjutva Olcsva- Vásárosnamény-Vitka útvonalon keresztül Nagydobos községbe szállították. A cigaretta szállítás kedvező feltételeinek biztosításához a vádlottak és társaik éjjellátó készüléket, adóvevőket és mobiltelefonokat használtak, és az egymás közötti kommunikáció során konspirált nyelvet használtak.
 
Nagydoboson a cigaretta jövedéki terméket III. rendű vádlott vette át, és gondoskodott a cigaretta betárolási helyeiről, továbbá a bűnszervezetben az ő feladata volt a cigaretta továbbértékesítése is. III. rendű vádlott aktív figyelői és felvezetői feladatokat is ellátott. III. rendű vádlott fiát (VIII. rendű vádlottat) is bevonta a bűncselekményekbe, aki figyelői feladatokat látott el, illetve a jövedéki termék pakolásában és tovább értékesítésben vett részt. Az adózatlan cigaretta jövedéki termékek Szamos folyón történő zavartalan átszállítását az Olcsvaapátinál kompkezelőként dolgozó VI. és VII. rendű vádlottak végezték. A bűnszervezet által Magyarországra illegálisan öt alkalommal behozott cigaretta belföldi forgalmi értéke 221.881.000 forint volt, melyből VIII. rendű vádlott összesen 137.881.000 forint belföldi forgalmi értékű jövedéki adózás alól elvont cigaretta megszerzésében vett részt. 
 
Debrecen, 2017. április 18.
 
A Debreceni Ítélőtábla Sajtóosztálya