Fővárosi Ítélőtábla - Házi őrizetben marad V. L. vádlott

A Fővárosi Ítélőtábla 2017. július 17-én hozott végzésével – helyes indokainál fogva – helybenhagyta a Fővárosi Törvényszék V. L. vádlott házi őrizetét fenntartó, egyben az előzetes letartóztatás elrendelésére és a házi őrizet megszüntetésére irányuló indítványt elutasító végzését. 
 
Az elsőfokú bíróság végzése ellen az ügyész az előzetes letartóztatás elrendelése, a védő a házi őrizet megszüntetése érdekében jelentett be fellebbezést.
 
A másodfokú bíróság egyetértett az elsőfokú bíróságnak azon álláspontjával, hogy vizsgálni kell a vádlott személyi körülményeit, amelyek a szökés és elrejtőzés megállapítása ellen hatnak. A másodfokú bíróság szerint az elsőfokú bíróság helyesen ítélte meg, hogy a vádlott magatartása – így különösen az, hogy a házi őrizet szabályait nem szegte meg, a bizonyítási eljárás lefolytatását nem akadályozta – arra utal, hogy az eddig alkalmazott kényszerintézkedésnél súlyosabb szabadságelvonó intézkedés alkalmazása nem indokolt.
 
A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bírósággal egyezően nem értett egyet a védő azon indítványával, amely szerint semmilyen szabadságelvonó kényszerintézkedés alkalmazása nem szükséges, e körben utalva arra, hogy a vádlottat a bíróság – nem jogerősen – kiemelkedően jelentős tárgyi súlyú cselekmények miatt ítélte el.
 
A Fővárosi Ítélőtábla a végzés meghozatalát követően haladéktalanul intézkedett a határozat kézbesítéséről.
 
Budapest, 2017. július 21.
 
 
Fővárosi Ítélőtábla Sajtótitkárság