Fővárosi Ítélőtábla - Jogerős határozat dr. G. Á. terhelt perújítási ügyében

A Fővárosi Ítélőtábla 2018. január 9-én dr. G. Á. terhelt ellen halált okozó foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vétsége miatt indult büntetőügy perújítási eljárásában ítéletet hirdetett, az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta.
 
A Fővárosi Bíróság a 2011. március 24-én kihirdetett ítéletével dr. G. Á. I. r. vádlottat bűnösnek mondta ki 1 rb halált okozó foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vétségében és 1 rb maradandó fogyatékosságot okozó foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vétségében, ezért 2 év fogházbüntetésre, és 5 év szülész-nőgyógyász orvosi valamint szülésznői foglalkozástól eltiltásra ítélte. Úgy rendelkezett, hogy a fogházbüntetés fele részének letöltése után feltételes szabadságra bocsátható. A vádlottat az ellene emelt 1 rb. foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vétsége miatt emelt vád alól felmentette.
 
A másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla a 2012. február 10-én jogerős ítéletével a mellékbüntetés tartamát 10 évre súlyosította, valamint mellőzte a fogházbüntetés fele részének letöltése utáni feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét, egyebekben az ítéletet helybenhagyta.
 
Az I. r. elítélt és védője az 1. és 2. pontban írt tényállásokhoz kapcsolódóan felkérés alapján készített igazságügyi orvos-szakértői véleményre alapítottan perújítási indítványt nyújtott be, mely alapján a két tényállási pontot érintően a Fővárosi Ítélőtábla a 2015. február 2-án kelt, valamint a 2016. május 18-án kelt végzésével a perújítást elrendelte.
 
A Fővárosi Törvényszék a perújítási eljárásban eljárva a 2017. április 20-án kihirdetett ítéletével megállapította, hogy a vádlott és védője által a 2. tényállási pontban írtakat illetően a perújítás alapos, ennek kapcsán a Fővárosi Törvényszék és a Fővárosi Ítélőtábla ítéletét dr. G. Á. I. r. vádlott tekintetében a felmentő rendelkezést nem érintő részében hatályon kívül helyezte, és I. r. vádlottat bűnösnek mondta ki halált okozó foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vétségében és foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vétségében, ezért halmazati büntetésül 2 év végrehajtásában 5 év próbaidőre felfüggesztett fogházbüntetésre, 8 évre a szülész-nőgyógyász orvosi, valamint a szülésznői foglalkozástól eltiltásra ítélte.
Az I. r. vádlott és meghatalmazott védője által az 1. tényállás tekintetében előterjesztett perújítást elutasította. Kötelezte I. r. vádlottat a terhén felmerülő bűnügyi költség viselésére. 
A 2. tényállási pontot illetően az indokolásban kifejtette, hogy a lefolytatott bizonyítás eredményeként a cselekmény csupán foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés alapesetének minősül, mert a megismételt lefolytatott bizonyítás eredményeként arra a következtetésre jutott, hogy az elhunyt magzat esetében nem állapítható meg kétséget kizáró bizonyossággal, hogy az agykárosodást nem a méhen belül elszenvedett fertőzés okozta. Az oxytocin beadása pedig a kialakult helyzetben indokolt és szükséges volt, és a szakmai szabályoknak megfelelt. Ugyanakkor e helyzet kialakulása abból eredt, hogy a vádlott nem vezette, hanem követte a szülést, amely a szakmai szabályok megszegését jelenti. Az elsőfokú bíróság az enyhébb minősítésre figyelemmel a kiszabott büntetést enyhítette.
 
Az ítélet ellen I. r. terhelt terhére az ügyész a perújítás teljes elutasítása végett, míg a terhelt és védője az 1. tényállási pontot érintő elutasítás miatt és a kiszabott büntetés további enyhítéséért fellebbezett.
A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség átiratában az ügyészi fellebbezést fenntartotta, indítványozta a perújítás teljes terjedelemben történő elutasítását.
 
A Fővárosi Ítélőtábla, mint másodfokú bíróság a Fővárosi Törvényszék 2017. április 20-án kihirdetett ítéletét megváltoztatta és a 2. tényállási pont vonatkozásában előterjesztett perújítást is elutasította.
 
A tanács elnöke az indokolásában előadta, hogy a törvényszék az 1. tényállási ponthoz kapcsolódóan a perújítást elutasította, az indokolásban kifejtettekkel az ítélőtábla minden tekintetben egyetértett.
 
A 2. tényállási pont tekintetében azonban a tanács elnöke kiemelte, hogy a Fővárosi Ítélőtábla a törvényszéki ítélettel szemben azt állapította meg, hogy a jogerős ítélet tényeivel szemben a perújítási eljárásban konkrét adatok, tények nem merültek fel új bizonyítékként, a méhen belüli fertőzés és annak nyomán kialakult agyi károsodás lehetőségének megállapítására nem volt alap. Mindezért a tényállás megváltoztatása megalapozatlan volt, enyhébb minősítésű bűncselekmény megállapítására nem volt törvényes lehetőség, az ítélőtábla a 2. tényállási pontot illetően is elutasította a perújítást.
 
A Fővárosi Ítélőtábla határozata jogerős.
 
Budapest, 2018. január 9.
 
 
Fővárosi Ítélőtábla Sajtótitkárság