Fővárosi Ítélőtábla - Jogerős ítélet K. A. vádlott ügyében, aki megölte szerelmét és magával is végezni akart

A Fővárosi Ítélőtábla, mint másodfokú bíróság 2017. november 9-én K. A. vádlott ellen emberölés bűntette miatt indult büntetőügyben határozatot hirdetett, mellyel az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta.
 
A Budapest Környéki Törvényszék 2017. április 10-én kelt ítéletével bűnösnek mondta ki K. A. vádlottat előre kitervelten, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettében. Ezért őt életfogytig tartó, fegyházban végrehajtandó szabadságvesztésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte. A feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontját 30 évben határozta meg. Az elsőfokú ítéletet az ügyész a kihirdetésekor tudomásul vette, ellene a vádlott jogcím megjelölése nélkül, védője pedig elsődlegesen téves jogi minősítés miatt, másodlagosan enyhítésért jelentett be fellebbezést.
A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség a bejelentett fellebbezéseket nem tartotta alaposnak, a rendelkező rész kisebb pontosítása mellett az elsőfokú ítélet helybenhagyására tett indítványt.
 
A másodfokú nyilvános ülésen a vádlott védője a fellebbezését változatlanul fenntartotta. A cselekmény jogi minősítése kapcsán vitatta az elkövetés előre kiterveltségét és különös kegyetlen voltát, az emberölés alapesetének megállapítására és erre figyelemmel a büntetés enyhítésére tett indítványt.
 
A sértetti képviselő álláspontja szerint a fent említett minősítő körülményeken kívül a vádlott terhére megállapítható az aljas indokból való elkövetés is. Az elsőfokú bíróság által kiszabott büntetést törvényesnek és arányosnak tartotta, ezért az elsőfokú ítélet helybenhagyását indítványozta.
 
A vádlott a saját védelmében nem kívánt felszólalni, az utolsó szó jogán megbánásának adott hangot.
 
A Fővárosi Ítélőtábla mint másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helyes indokainál fogva helybenhagyta.
 
A tanács elnöke indokolásában előadta, hogy az elsőfokú bíróság az eljárási szabályokat megtartotta. A tényállás az iratok tartalma alapján kisebb részben kiegészítendő volt az elkövetéshez használt kés jellemzőivel és beszerzésének körülményeivel. A másodfokú bíróság megítélése szerint a törvényszék a bizonyítékok helyes értékelésével megalapozott tényállást állapított meg, abból okszerűen vont következtetést a vádlott bűnösségére és törvényesen minősítette életellenes cselekményét. Megállapítható, hogy a vádlott az elkövetéshez használt kést nem becsomagolva vagy díszdobozban vitte magával a sértett házához, hanem a ruházatában tartotta, amely alapvetően cáfolta azt a védekezését, hogy a kést ajándékozási céllal tartotta magánál. A vádlott öngyilkossági szándékát alátámasztotta az, hogy a cselekmény elkövetése után többször megsebesítette magát, valamint az a körülmény, hogy a magával vitt fagyállót nem a gépkocsija csomagtartójában, hanem az autó utasterében találták meg. Mindez – egyéb adatok mellett – arra utal, hogy a vádlott előre eltervezte az ölési cselekmény végrehajtást. A védő érvelésével szemben az ítélőtábla álláspontja szerint a különösen kegyetlen elkövetési mód is aggálytalanul megállapítható. Az orvos-szakértői vélemények megerősítették, hogy a 34 rendbeli késszúrást, illetve 9 rendbeli metszést a sértett még élve, a halállal rendszerint együtt járó fájdalmat meghaladóan szenvedte el. A vádlott rendkívüli brutalitással és embertelenséggel végezte ki a sértettet nem törődve azzal sem, hogy a házban tartózkodó, és segélykiáltásait halló gyermekei fognak rátalálni. 
 
A sértetti képviselő álláspontjával ellentétben az ítélőtábla nem látott olyan körülményt, amely az aljas indokból való elkövetés megállapítására is alapot adna.
 
A vádlott azon állítását, hogy a sértett rátámadt, semmilyen bizonyíték nem támasztotta alá, így a jogos védelmi helyzet, mint büntethetőséget kizáró ok, nem állt fenn.
 
A tanács elnöke elmondta, hogy a vádlott cselekménye elfogadhatatlan módja a párkapcsolati krízis kezelésének. Az ilyen típusú cselekmények elszaporodottságára tekintettel, az általános és egyéni megelőzés célját az elsőfokú bíróság által kiszabott büntetés szolgálja megfelelően, annak enyhítésére az ítélőtábla nem látott lehetőséget.
 
A Fővárosi Ítélőtábla határozata jogerős.
 
Budapest, 2017. november 09.
 
Fővárosi Ítéltőtábla Sajtóosztály