Fővárosi Ítélőtábla - Jogerős ítélet a pénzszállítókat kirabló P. R. vádlott és társai ügyében

A Fővárosi Ítélőtábla 2018. április 12-én P. R. vádlott és társai ellen rablás bűntette és más bűncselekmény miatt indult büntetőügyben ítéletet hirdetett, az elsőfokú bíróság ítéletét a jogi minősítés és a büntetés kiszabása körében megváltoztatta.
 
Az első fokon eljárt Fővárosi Törvényszék a 2017. április 26-án kihirdetett ítéletével P. R. I. r. vádlottat 8 rb. fegyveresen, bűnszövetségben elkövetett rablás bűntette, 2 rb. magánlaksértés bűntette, 5 rb. személyi szabadság megsértésének bűntette, 2 rb. testi sértés bűntette, melyből 1 rb. kísérlet, 1 rb. testi sértés vétsége, 3 rb. rongálás vétsége, 1 rb. rongálás bűntette, 2 rb. orgazdaság bűntette, 8 rb. lőfegyverrel visszaélés bűntette, okirattal visszaélés vétsége, 2 rb. közokirat-hamisítás bűntette, 2 rb. egyedi azonosító jellel visszaélés bűntette, közúti veszélyeztetés bűntette és garázdaság vétsége miatt halmazati büntetésül 14 év fegyházban letöltendő szabadságvesztésre, 10 év közügyektől eltiltásra és 10 év járművezetéstől eltiltásra, É. Z. II. r. vádlottat 7 rb. rablás bűntette, 2 rb. magánlaksértés bűntette, 5 rb. személyi szabadság megsértésének bűntette, 1 rb. testi sértés bűntette, 3 rb. rongálás vétsége, - mely cselekményeket részben társtettesként, részben bűnsegédként követett el - 5 rb. lőfegyverrel visszaélés bűntette miatt halmazati büntetésül 12 év fegyházban végrehajtandó szabadságvesztésre és 10 év közügyektől eltiltásra, K. N. III. r. vádlottat bűnsegédként elkövetett rablás bűntette és bűnsegédként elkövetett lőfegyverrel visszaélés bűntette miatt 5 év fegyházban végrehajtandó szabadságvesztésre és 5 év közügyektől eltiltásra ítélte.
Az I. r. vádlottat 2 rb. rablás bűntette és 1 rb. magánlaksértés bűntettének, a III. r. vádlottat 1 rb. rablás bűntettének és 1 rb. lőfegyverrel visszaélés bűntettének, míg E. A. IV. r. vádlottat bűnsegédként elkövetett rablás bűntettének vádja alól bizonyítottság hiányában felmentette. 
 
A Fővárosi Törvényszék által megállapított tényállás lényege szerint az I. r. vádlott többnyire II. r. vádlottal, egy esetben III. r. vádlottal együtt pénzszállítók, 2 esetben családok sérelmére fegyveres rablást követett el, úgy, hogy a pénzszállítók kirablásakor az értékszállítást végző személyeket felszólította, hogy feküdjenek a földre és azért, hogy ennek nyomatékot adjon 4 esetben ezeket a személyeket meg is ütötte a kezében lévő lőfegyver markolatával.
 
Az ítélet ellen az ügyész, valamint I., II., III. r. vádlottak és védőik fellebbeztek.
 
A Fővárosi Ítélőtábla, mint másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta és az I. r. és a II. r. vádlottak további rablási cselekményeit is bűnszövetségben elkövetettnek minősítette és a terhükre rótt egyéb bűncselekmények jogi minősítését pontosította. Ezért az I. r. vádlott szabadságvesztés büntetésének tartamát 16 évre súlyosította, míg a III. r. vádlottal szemben kiszabott szabadságvesztés tartamát 4 évre enyhítette, egyebekben az elsőfokú bíróság ítéletét valamennyi vádlott vonatkozásában helybenhagyta.
 
A tanács elnöke indokolásában előadta, hogy az elsőfokú bíróság az eljárási szabályokat betartotta, a tényállás megállapításakor nem tévedett, a bizonyítási eljárást széleskörűen lefolytatta és indokát adta, hogy mely bizonyítékokra alapította ítéletét, amellyel a másodfokú bíróság teljes egészében egyetértett. A törvényszék nagy terjedelemben tett eleget indokolási kötelezettségének, ennek során a vádlottak és védőik valamennyi felvetésével szemben megalapozott indokokat hozott fel.  A vádlottak terhén megállapított bűncselekményeket túlnyomórészt jogilag helyesen minősítette.
 
Az ítélőtábla szerint az emberi élet kioltásával járó szándékos bűncselekmények után a második legveszélyesebb bűncselekmény típusnak a lőfegyverrel elkövetett rablási cselekmények minősülnek. Jelen esetben az I. r. vádlott pénzszállítók sérelmére követett el nagy számban ilyen jellegű bűncselekményeket. Cselekményeinek súlyát tovább növelte, hogy ezeket a cselekményeket bűnszövetségben, azaz társaival együttműködve, szervezetten követte el. 
 
Mindezek alapján az I. r. vádlottal szemben kiszabott szabadságvesztés súlyosítása vált szükségessé. A III. r. vádlottal szemben kiszabott büntetés enyhítésére a belső arányosság elvének megtartása érdekében került sor. A III. r. vádlott ugyanis kizárólag egy rablási cselekménynél a társát segítő bűnsegédi magatartást tanúsított, amelynek súlya nem éri el a tettesi magatartás mértékét.
 
A Fővárosi Ítélőtábla határozata jogerős.
 
Budapest, 2018. április 12.
 
Fővárosi Ítélőtábla Sajtóosztály