Fővárosi Ítélőtábla - Jogerős ügydöntő határozat K. R. és társa ügyében

A Fővárosi Ítélőtábla 2017. november 8-án K. R. vádlott és társa ellen szexuális erőszak bűntette és más bűncselekmény miatt indult büntetőügyben határozatot hirdetett, mellyel az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta.
 
A Fővárosi Törvényszék a hatályon kívül helyezést követően megismételt elsőfokú eljárásban meghozott, 2017. február 1-jén kelt ítéletében bűnösnek mondta ki K. R. I. r. és K. R.-né. II. r. vádlottakat 3-3 rendbeli, folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak bűntettében, valamint 3-3 rendbeli kiskorú veszélyeztetésének bűntettében. Ezért őket 13-13 év fegyházban végrehajtandó szabadságvesztésre és 10-10 év közügyektől eltiltásra ítélte. A gyermekeik vonatkozásában a szülői felügyeleti jogukat megszüntette. 
 
Az elsőfokú bíróság ítélete ellen az ügyész mindkét vádlott vonatkozásában súlyosítás érdekében, a vádlottak felmentésért, míg védőik részfelmentésért és enyhítésért jelentettek be fellebbezést.
 
A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség az átiratában és a tárgyaláson jelenlévő képviselője útján a védelmi fellebbezéseket nem tartotta alaposnak, a súlyosítás érdekében bejelentett ügyészi fellebbezést változatlanul fenntartotta.
 
A Fővárosi Ítélőtábla, mint másodfokú bíróság az ügyben 2017. június 21-én zárt ülést tartott a kiskorú sértettek védelme érdekében. Miután bizonyítás felvétele vált szükségessé, az ítélőtábla tárgyalásra tért át és védői indítványra elrendelte az I. r. vádlott kiegészítő elmeorvos-szakértői vizsgálatát. Az ítélőtábla a 2017. november 08-án megtartott zárt tárgyalás alapján hozott végzésével az első fokú bíróság ítéletét helyes indokainál fogva helybenhagyta. A másodfokú tanács elnöke a Be. 239. § (2) és (3) bekezdésére figyelemmel a határozat rendelkező részét és indokolását teljes egészében nyilvánosan hirdette ki szem előtt tartva a kiskorú sértettek érdekeit. A másodfokú bíróság megállapította, hogy az elsőfokú bíróság az eljárási szabályokat megtartotta, a bizonyítékok megfelelő mérlegelésével kellő indokát adta annak, hogy a vádlottak tagadásával szemben miért a sértettek vallomását fogadta el a tényállás alapjául, mely vallomásokat a kiskorú sértetteken megállapított testi elváltozások egyértelműen alátámasztottak.
 
A másodfokú határozat mindkét vádlott tekintetében jogerős.
 
Budapest, 2017. november 8.
 
Fővárosi Ítélőtábla Sajtóosztály