Fővárosi Törvényszék - Nem volt jogellenes az operaházi dolgozók október 27-re meghirdetett sztrájkj

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2017. november 2-án, nemperes eljárásban hozott végzésével elutasította a Magyar Állami Operaház kérelmét, amelyben az Operaházi Dolgozók Független Szakszervezete, a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete, valamint a Színházi Műszaki Dolgozók Szakszervezete által október 28-ra meghirdetett sztrájk jogellenességének a megállapítását kérte.
 
A Magyar Állami Operaház márciusban 2017. július 31. napjával felmondta az Operaházi Dolgozók Független Szakszervezetével, a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezetével, valamint a Színházi Műszaki Dolgozók Szakszervezetével megkötött kollektív szerződést. Ezután a felek között tárgyalás kezdődött új kollektív szerződés megkötésének céljából, amely egyeztetés azonban nem vezetett eredményre. Júliusban a szakszervezetek kollektív munkaügyi vitát kezdeményeztek és levelükben követelték, hogy a tárgyalások eredményeképpen a hónap végéig kerüljön sor szerződéskötésre. Arra az esetre, ha ez nem valósul meg, kilátásba helyezték, hogy a következő hónap elejétől sztrájkfelhívást adnak ki.
 
Augusztus 1-jén kiadták a sztrájkfelhívást, de a sztrájkra nem került sor, mert tovább folytatódtak az egyeztető tárgyalások. Mivel az egyeztetés továbbra sem vezetett eredményre, ezért október 17-én a szakszervezetek ismét sztrájkfelhívást tettek közzé. A felhívásban sztrájkot kezdeményeztek az október 28-án 17.30-tól 22 óráig tartó időszakra annak érdekében, hogy a Magyar Állami Operaház a szakszervezetek által javasolt kollektív szerződést legkésőbb a sztrájk időtartama alatt írja alá. A sztrájkfelhívást az Operaházi Dolgozók Független Szakszervezetének elnöke október 19-én megküldte az Operaház vezetésének.
 
A Magyar Állami Operaház kérte a bíróságtól az október 28-ára meghirdetett sztrájk jogellenességének a megállapítását, az Operaházi Dolgozók Független Szakszervezete, a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete, valamint a Színházi Műszaki Dolgozók Szakszervezete pedig kérte a kérelem elutasítását.
 
A bíróság a határozatának indokolásában kifejtette, hogy a sztrájk a munkavállalók érdekvédelmének végső eszköze, ha a felek vitájában az előzetes egyeztető tárgyalások nem vezettek eredményre. A sztrájkjog az Alaptörvény és a sztrájktörvény szerint minden munkavállalót megillető munkavállalói alapjog, amelyet a hazai és a nemzetközi jogszabályok is elismernek és tiszteletben tartására kötelezik az államot, a munkáltatókat és a hatóságokat.
 
A bíróság megállapította, hogy a felek a felmondástól kezdődően egy új kollektív szerződés megkötése érdekében egyeztettek és a tárgyalások során egymástól eltérő szerződéstervezeteket nyújtottak be. A szakszervezetek a júliusban megküldött levelükben úgy nyilatkoztak, hogy a hónap végéig kívánják megkötni az új kollektív szerződést, de a munkáltató a határidőt követően nem kifogásolta a tárgyalások folytatását, ezért azok jogszerűen folytatódhattak tovább. Így a bíróság nem találta megalapozottnak a Magyar Állami Operaház hivatkozását arra, hogy a sztrájkfelhívást nem előzte meg a törvény által előírt hét napos eredménytelen egyeztető tárgyalás. A bíróság megállapította azt is, hogy a munkáltatónak tudomása volt a sztrájkkövetelés minden részletéről. A szakszervezetek az első sztrájkfelhívás kiadásával elértek a munkabeszüntetés mint érdekvédelmük utolsó eszközének alkalmazásához. A bíróság indokolásában rámutatott, hogy a sztrájk időpontját körültekintően kell megválasztani annak érdekében, hogy az valós nyomást gyakoroljon a munkáltatóra. Nem ütközött a sztrájktörvénybe a szakszervezeteknek az a fokozatos magatartása, hogy először sztrájkot hirdettek, majd a felhívás és a további tárgyalások eredménytelensége után, egy konkrét időpontra ismételten sztrájkot hirdettek.
 
Tehát a bíróság álláspontja szerint a meghirdetett sztrájk nem volt jogellenes, ugyanis a júliusban kezdeményezett kollektív munkaügyi vita során folyamatos, 15 tárgyalás megtartásával lezajlott eredménytelen egyeztetés-sorozat vezetett el az október 28-ra meghirdetett sztrájkig. Az október 19-én megküldött sztrájkfelhívás pedig több, mint hét nappal megelőzte a meghirdetett munkabeszüntetés időpontját, amelyről a szakszervezetek megfelelően tájékoztatták a Magyar Állami Operaházat.
 
Budapest, 2017. november 08.
 
Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály