Fővárosi Törvényszék - Óvadék ellenében házi őrizetbe került a Szentendrei úti halálos közúti baleset okozásával gyanúsított férfi

A Budai Központi Kerületi Bíróság 2017. július 20-án óvadék ellenében megszüntette az előzetes letartóztatást és házi őrizetet rendelt el azzal a férfival szemben, aki 2017. március 18-án Budapesten, a Szentendrei úton nagy sebességgel belerohant egy előtte álló autóba, amelynek következtében az álló autóban ülő két utas életét vesztette. Az Fővárosi Törvényszék az elsőfokú bíróság határozatát 2017. július 24-én helybenhagyta.
 
A bíróság 2017. március 20-án rendelte el a gyanúsított előzetes letartóztatását, amelyet egy alkalommal, 2017. július 20-ig meghosszabbított. A Budai Központi Kerületi Bíróság 2017. július 20-án tartott ülésén az ügyészség a szökés veszélyére hivatkozva indítványozta a gyanúsított előzetes letartóztatásának fenntartását, a gyanúsított védője pedig kérte az előzetes letartóztatás megszüntetését, illetve óvadék kiszabása mellett enyhébb kényszerintézkedés elrendelését. A gyanúsított igazolta, hogy bejelentett lakcímmel rendelkezik, ahova enyhébb kényszerintézkedés elrendelése esetén a hozzátartozói befogadják, és az ingatlan alkalmas házi őrizet végrehajtására. A védő jelezte, hogy a terhelt édesanyja vállalja óvadék kifizetését, amely azonban komoly anyagi terhet jelent számára. Védői álláspont szerint enyhébb kényszerintézkedés alkalmazása – óvadék kiszabása és házi őrizet elrendelése – is kellő visszatartó erő a gyanúsított szökésének megakadályozására, ugyanis ha az óvadék befizetését követően megszökne, akkor a családja megélhetését jelentős mértékben veszélyeztetné.
 
A bíróság szerint az ügyészi és a védői indítvány is részben megalapozott.
 
A bíróság megállapította, hogy a bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúját a rendőri jelentések, a helyszíni szemléről készült jegyzőkönyv adatai, a helyszínrajz, a fényképmellékletek, a tanúvallomások és a beszerzett igazságügyi vegyészszakértői vélemény támasztják alá. A gyanúsított cselekménye bizonyítottság esetén halált okozó ittas állapotban elkövetett járművezetés bűntettének megállapítására lehet alkalmas. A bíróság álláspontja szerint továbbra is fennáll a gyanúsított szökésének, elrejtőzésének veszélye a gyanú szerinti bűncselekmény súlya, jellege, törvényi fenyegetettsége, valamint a gyanúsított bizonytalan megélhetési körülményei, és az elkövetés idején fennálló lakhatási problémái miatt. A bíróságnak azonban az eljárás minden szakaszában törvényi kötelezettsége annak vizsgálata, hogy a gyanúsítottal szemben alkalmazható-e olyan kényszerintézkedés, amely az eddigi előzetes letartóztatásnál kisebb korlátozás mellett is biztosítja a jelenlétét az eljárási cselekményeken, azaz megvalósítja az előzetes letartóztatás célját.
A bíróság a szükségesség és az arányosság elve alapján úgy döntött, hogy a gyanúsított ismert jövedelmi és vagyoni helyzetét meghaladó, számára nem elhanyagolható összegű óvadék kiszabása, valamint a mozgását nyomon követő technikai eszközzel ellenőrzött házi őrizet elrendelése alkalmas a mindeddig előzetes letartóztatással megvalósuló célok elérésére. Valószínűsíthető tehát, hogy az eddigi előzetes fogvatartás tartama és az elrendelt kényszerintézkedésekre vonatkozó előírások megszegésével járó jogkövetkezmények olyan erővel hatnak a gyanúsítottra, hogy a megjelenési kötelezettségének maradéktalanul eleget fog tenni. A bíróság kiemelte, hogy a gyanúsított hosszabb rehabilitációt igénylő egészségi állapota miatt is helyhez kötött.
 
A bíróság az óvadék összegét – a gyanúsított vagyoni helyzete alapján – 7.300.000 forintban határozta meg.
 
Ha a gyanúsított megszegi a házi őrizet szabályait vagy eljárási cselekményen idézés ellenére, ok nélkül nem jelenik meg, akkor őrizetbe vehető, vagy elrendelhető az előzetes letartóztatása. Továbbá, ha idézés ellenére nem jelenik meg, a távolmaradását előzetesen nem menti ki vagy utólag nem igazolja és ezért a bíróság elrendeli az előzetes letartóztatását, akkor elveszíti jogát az óvadék összegére.
 
A házi őrizet az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozott határozatáig, legfeljebb a foganatba vételtől számított egy hónapig tart.
 
Az elsőfokú bíróság határozata ellen az ügyész fellebbezést jelentett be az óvadék elfogadása és a házi őrizet elrendelése miatt. A Fővárosi Törvényszék 2017. július 24-én hozott jogerős végzésével helybenhagyta az elsőfokú bíróság döntését.
 
Budapest, 2017. július 26.
 
Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály