Győri Ítélőtábla – Emberrablás bűntette

I. Az I. r. vádlott 2013. augusztus 1-jén indulatos állapotba került, mivel szomszédja értesíteni akarta a rendőrséget az I. r. vádlott engedély nélküli tűzgyújtása miatt. Ezért az I. r. vádlott a szomszédját leszúrással fenyegette meg, majd felé egy késsel szúró mozdulatot tett, ezért őt a sértett 2013. augusztus 5-én feljelentette és joghatályos magánindítványt tett.
 
II. 2014. április elején S. A. és Sz. T. sértettek több alkalommal kértek kölcsön pénzt az I. r. vádlottól, aki a sértettektől 27.000,- Ft összegű tartozást tartott nyilván. A kölcsönt a felek szóban kötötték. Az I. r. vádlott ezt követően többször hívta telefonon a sértetteket a nap minden szakában, hogy visszakapja a pénzét, a sértettek azonban nem fizették meg a tartozásukat.
Az I. r. vádlott megkérte a II. r. vádlottat, aki ismerte Sz. T. sértettet, hogy segítsen neki visszaszerezni a pénzét. A II. r. vádlott azt mondta a sértettnek, hogy munkát tud szerezni részére, ezért találkozót beszéltek meg 2014. május 8-ára 17 órakor a várpalotai buszpályaudvarnál. A sértettek megjelentek a megbeszéltek szerint két kiskorú (9 és 11 éves) gyermekükkel. A helyszínen az I. r. vádlott autójánál már várták a vádlottak a sértetteket. Mikor a sértettek látták, hogy az I. r. vádlott is jelen van, Sz. T. sértett el akart menekülni, azonban a II. r. vádlott megfogta S. A. sértett karját, hogy őt visszatartsa, így Sz. T. sértett is a helyszínen maradt. Mivel a sértettek féltették a gyermekeiket és magukat is, így együtt maradtak az I. r. vádlott autójánál. A II. r vádlott megragadta Sz. T. sértett bal karját és az autó hátsó ülésére lökte, majd beült mellé. Az I. r. vádlott az első ülésen tartózkodott. A vádlottak ezután felszólították S. A. sértettet, hogy adja írásba, hogy tartoznak 27.000,- Ft-tal az I. r. vádlottnak, és közölték, hogy addig nem hagyhatják el a helyszínt, amíg ezt meg nem teszi. S. A. sértett ekkor leírta egy papírra azt, amit az I. r. vádlott diktált. Ezt követően a II. r. vádlott közölte a sértettekkel, hogy amennyiben határidőre nem fizetnek, akkor mind a négyen, a gyermekekkel együtt el lesznek ásva. A fenyegetést követően a vádlottak a helyszínt együtt hagyták el.
 
A fenti tényállás alapján az elsőfokú bíróság az I. r. vádlottat 2 rendbeli társtettesként elkövetett emberrablás bűntette és zaklatás vétsége miatt 2 év börtönbüntetésre ítélte, amelynek végrehajtását 2 év próbaidőre felfüggesztette. A II. r. vádlottat a bíróság 2 rendbeli társtettesként elkövetett emberrablás bűntette miatt szintén 2 év börtönbüntetésre ítélte, amelynek végrehajtását 3 év próbaidőre felfüggesztette.
 
Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, a vádlottak és a védőik felmentésért, illetve eltérő minősítés folytán enyhítésért jelentettek be fellebbezést.
 
A Győri Ítélőtábla a mai napon megtartott nyilvános ülésen az elsőfokú ítéletet helybenhagyta. Indokolásában kifejtette, hogy az elsőfokú bíróság a tényállást teljes egészében megalapozottan állapította meg, a vádlottak bűnösségére levont következtetés okszerű, a bűncselekmény minősítése helytálló. A tanács elnöke kiemelte, hogy a vádlottak mindkét sértettel szemben erőszakot alkalmaztak, a szabad mozgásukban korlátozottak voltak, a személyi szabadságuktól megfosztották őket. A sértettek olyan helyzetbe kerültek, amelyben kilátástalannak érezhették a távozásukat, illetve a segítségkérést. Az ítélőtábla álláspontja szerint sem tipikus emberrablásról van szó jelen ügyben, azonban ez a kiszabott büntetés mértékében, valamint felfüggesztett szabadságvesztés alkalmazásában kifejezésre jut. 
 
Győr, 2017. december 7.
 
Győri Ítélőtábla Sajtóosztály