Győri Ítélőtábla - Ítélet személyiségi jogsértés ügyében

A felperes keresetében annak megállapítását kérte, hogy az alperes megsértette a jóhírnevét azzal, hogy 2015. augusztus 15-én Makádon egy megafont használva nagy nyilvánosság előtt azt kiabálta a felperesnek, hogy: „F., add meg a pénzem!”. Megsértette a jóhírnevét azzal, hogy a 2015. augusztus 17-én megjelent Bors napilapban, illetve a borsonline-ban valótlan és a felperes jóhírnevét sértő kijelentést tett. Kérte az alperes kötelezését a jogsértés abbahagyására és eltiltását a további jogsértésektől, elégtétel adására való kötelezését, továbbá 600.000.- forint sérelemdíj megfizetését. Az alperes a kereset elutasítását kérte.  Az elsőfokon eljárt Tatabányai Törvényszék a felperes keresetét elutasította. Az ítélettel szemben a felperes jelentett be fellebbezést, melyben elsődlegesen annak hatályon kívül helyezését, másodlagosan a keresetnek megfelelően történő megváltoztatását, míg harmadlagosan a tényállás és indokolás megváltoztatását és a perköltség összegének mérséklését kérte. Az alperes ellenkérelme az elsőfokú ítélet helybenhagyására irányult.
 
A Győri Ítélőtábla a mai napon megtartott tárgyaláson az elsőfokú ítéletet a per fő tárgya tekintetében helybenhagyta. Az indokolásban rámutatott, hogy a másodfokú eljárásban kiegészített bizonyítás eredményeképpen a tényállás teljes egésznek minősül és megalapozott. Hangsúlyozta az ítélőtábla, hogy a jelen perben nem annak volt jelentősége, hogy valójában ki a kötelmi jogviszonyban a megrendelő, és hogy ténylegesen fennáll-e a tartozás és az mekkora összegben. Az eldöntendő kérdés ezzel szemben az volt, hogy az alperes alappal gondolhatta-e, hogy a felperes tartozik neki. A lefolytatott és kiegészített bizonyítási eljárás alapján pedig megállapítást nyert, hogy az alperes a körülményekből alappal feltételezte, miszerint közte és a felperes között van elszámolási viszony. Ebből következően az általa nagy nyilvánosság előtt kiabált kijelentés nem minősül visszaélésszerűnek, azt a felperes tűrni köteles. Mindehhez képest a felek közötti kötelmi jogviszony a jelen peres eljárás kereteit meghaladja.
 
Győr, 2017. október 12.
 
Győr Ítélőtábla Sajtóosztály