Győri Törvényszék - Jogerős ítélet született a győri tanítónő munkaügyi perében

A győri tanítónő még 2012. áprilisában indított munkaügyi pert az egyik helyi általános iskolával szemben, mert az iskola elbocsátás fegyelmi büntetéssel sújtotta őt.
 
A Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2015. június 16-án hozott közbenső ítéletével megállapította, hogy a tanárnővel szemben alkalmazott fegyelmi büntetés jogellenes, mert a fegyelmi határozat indokolásában hivatkozott – a gyermekek emberi méltóságát sértő – magatartást a tanárnő nem tanúsította. A közbenső ítéletet a másodfokú bíróság - a fegyelmi határozat hatályon kívül helyezése mellett - helybenhagyta. A jogalap tekintetében felülvizsgálati eljárásra került sor. A Kúria 2017. március 20-án hozott döntésével helybenhagyta a másodfokú bíróság ítéletét. Ezt követően a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon az összegszerűség tekintetében folytatódott tovább a per. A felperes elmaradt illetménykülönbözetének, a fegyelmi eljárással kapcsolatban felmerült költségének megtérítését kérte, valamint a jogellenes jogviszony megszüntetéssel összefüggésben felmerült vagyoni és a személyét ért jogsérelem miatti nem vagyoni kártérítési igényt terjesztett elő. A perben megállapítást nyert, hogy a tanárnőt a fegyelmi eljárással a szülők és a munkatársak előtt is lejáratták, ellehetetlenítve ezáltal a pedagógiai pályáján való további elhelyezkedését. A felperes vagyoni kártérítés iránti igényét a bíróság nagyobb részben bizonyítottnak találta, és figyelemmel arra, hogy a fegyelmi eljárás és annak elhúzódó következményei a felperesnél szakértő által is kimutatott sérelmet okoztak, a bíróság a felperes részére az általa igényelt nem vagyoni kártérítés teljes összegét is megítélte.
 
A bíróság ítélete első fokon 2018. március 27-án jogerőre emelkedett.
 
Győr, 2018. április 16.
 
Győri Törvényszék Sajtóosztály