Gyulai Törvényszék - Jogerős ítélet az Orosházi Lakásszövetkezet volt elnökének büntetőügyében

A Gyulai Törvényszék 2017. október 9-én megtartott nyilvános ülésén helybenhagyta az Orosházi Lakásszövetkezet volt elnöke ellen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette miatt a Gyulai Járásbíróságon indult büntetőügyben 2016. december 14-én meghozott elsőfokú ítéletet. 
 
A másodfokú bíróság határozata folytán jogerőre emelkedett elsőfokú ítéletben a bíróság bűnösnek mondta ki a vádlottat folytatólagosan elkövetett hűtlen kezelés bűntettében és számvitel rendje megsértésének bűntettében, ezért őt – halmazati büntetésül – 1 év börtönbüntetésre ítélte, melynek végrehajtását 1 év 6 hónap próbaidőre felfüggesztette. A bíróság kötelezte a vádlottat, hogy az ítélet jogerőre emelkedését követően fizessen meg az Orosházi Lakásszövetkezet részére 10.518.810,- forintot, valamint kötelezte az eljárás során felmerült több mint kétmillió forintos bűnügyi költség megfizetésére is.
 
Az ítéleti tényállást a bíróság a módosított vádiratban foglaltakkal egyezően állapította meg: a vádlott 1992 júniusától 2011. szeptember 28-ig az Orosházi Lakásszövetkezet sértett igazgatóságának elnöke, és e minőségében vagyonkezelői joggal felruházott képviselője volt. A vádlott 2007 januárja és 2011 júliusa között – egyéni vállalkozóként, valamint számviteli- és adótanácsadóként feltüntetve saját magát – minden hónapban számlát állított ki a lakásszövetkezet részére számviteli szolgáltatás címén. Annak ellenére, hogy a vádlott a számlákon szereplő számviteli szolgáltatást ténylegesen nem végezte el, a számlák alapján összesen 4.665.000,- forintot vett fel a lakásszövetkezet pénztárából. A vádlott a kifizetéseket egy olyan, 2001-ben megkötött megbízási szerződésre alapította, mely a nyomozás során nem került elő. A lakásszövetkezet sértett 2000 februárjában összesen 16 munkavállalójára kötött életbiztosítási szerződést. A biztosítási díjat a lakásszövetkezet fizette, ezért az életbiztosítás visszavásárlása esetén a visszavásárlási összeg is a lakásszövetkezetet illette meg. A vádlott a lakásszövetkezet képviselőjeként 2010 márciusában aláírta a visszavásárlással kapcsolatos okiratokat. Ennek alapján a biztosító 5.853.810,- forint visszavásárlási összeget utalt át a lakásszövetkezet bankszámlájára. Annak ellenére, hogy a lakásszövetkezet anyagi helyzete ebben az időszakban már válságos volt (és ilyen tartalmú döntést sem az igazgatóság, sem a küldöttgyűlés nem hozott), a vádlott a visszavásárlási összegeknek a lakásszövetkezet munkavállalói részére történő kifizetéséről rendelkezett nem rendszeres bérjövedelem címén. A vádlott e magatartásával a lakásszövetkezet sértettnek összesen 10.518.810,- forint összegű vagyoni hátrányt okozott.
 
A vádlott 2007 januárja és 2011 júliusa között a lakásszövetkezet vezetőjeként megszegte a számviteli törvényben meghatározott kötelezettségeit is. A lakásszövetkezet iratai áttekinthetetlenek, rendezetlenek voltak, a könyvelési adatok nem voltak megfelelően alátámasztva, a tárgyi eszközök sorsa – éves záróleltár hiányában – nem volt nyomon követhető. A lakásszövetkezet a 2010. évre elfogadott beszámolóval sem rendelkezett, és könyvelése nem felelt meg a kettős könyvelés szabályainak. Számviteli politika és megfelelő szabályzatok hiányában a lakásszövetkezetnél ellenőrizhetetlen módon történtek az utalványozások és a pénzkezelés.
 
A vádlott mulasztásai következtében – a számvitel kaotikus állapota és a bizonylatok rendezetlensége folytán – a lakásszövetkezet vagyoni helyzetének áttekintése lehetetlenné vált.
 
Gyula , 2017. október 10.
 
Gyulai Törvényszék Sajtóosztály