Miskolci Törvényszék - Ítélet a cementgyár környezethasználati engedélyezése tárgyában

A Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a mai napon kelt ítéletével hatályon kívül helyezte a hejőcsabai cementgyárra vonatkozó cementgyártást engedélyező és hulladékgazdálkodásra vonatkozó I. és II. fokú közigazgatási határozatokat. 
 
A közigazgatási határozat által a kérelmező Kft. egységes környezethasználati engedélyt kapott cementipari tevékenység és hulladékgazdálkodási tevékenység végzésére a hejőcsabai telephelyen. A felperesek e határozatokat támadták meg a bíróság előtt.
 
A Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti perben megállapította, hogy a közigazgatási hatóság az engedélyezési eljárásban megsértette a rá vonatkozó eljárási szabályokat, amikor az elbírált kérdéssel érintett ügyfeleket a folyamatban lévő hulladékgazdálkodást érintő eljárásról nem értesítette, s azok ügyféli jogai sérültek. Az ügyfelek – az értesítés elmaradása miatt - a jogszabályok által biztosított jogaikat a közigazgatási eljárásban nem gyakorolhatták. Utóbbi olyan lényeges eljárási szabálysértés volt, mely a közigazgatási határozat érdemi felülvizsgálatát kizárta.
 
Az eljárási szabályok megsértése miatt jelen perben bíróság nem vizsgálhatta és nem is vizsgálta az egységes környezethasználati engedély alapjául szolgáló döntés helytállóságát, hiszen az a közigazgatási eljárás, amely eredményeként a határozat megszületett törvénysértő volt.
 
A bíróság döntése alapján a közigazgatási hatóságnak az engedélyezés tárgyában új eljárást kell lefolytatni.
 
Miskolc, 2017. október 12.
 
Miskolci Törvényszék Sajtóosztály