Pécsi Törvényszék - Ítélet rablás bűntette és más bűncselekmények miatt

A Pécsi Járásbíróság 2018. május 10-én kelt ítéletével H. L. vádlottat önbíráskodás bűntette, garázdaság vétsége, két rendbeli testi sértés vétsége és lopás vétsége miatt 2 év 9 hónap börtönbüntetésre és 3 év közügyek gyakorlásától eltiltásra ítélte és elrendelte egy korábbi büntetőeljárás során vele szemben kiszabott 1 év 7 hónap szabadságvesztés végrehajtását.
 
A bíróság három, a vádlottal szemben egy időben folyamatban volt büntetőeljárást egyesített és abban hozott ítéletet.
 
2015. december 9-én Pécsett, a vádlott felszállt egy helyi járatú autóbuszra, ahol észrevette a neki 500 forinttal tartozó, még két személy társaságában utazó sértettet. A sértett vele született betegsége miatt baloldali végtagjait nem tudja használni.
A vádlott a sértetthez lépett és felszólította, hogy adja meg neki az 500 forintot, vagy adja át karóráját, különben meg fogja őt verni. A vádlott a fenyegetés során kezét ökölbe szorította és agresszíven, támadólag lépett fel a sértettel szemben. A sértett erre megijedt és a vádlottal együtt leszállt az autóbuszról, lecsatolta kezéről a 8.000 forint értékű karóráját és a vádlottnak átadta. A vádlott ezt követően elment a buszmegállóból.
A nyomozó hatóság a vádlottól a karórát az eljárás során lefoglalta és a sértettnek visszaadta, így a kár megtérült.
 
A vádlott Pécsett, 2016. április 27-én, a délutáni órákban, két ismeretlen társával – egy férfivel és egy nővel – bement egy lakásba, ahol a sértett élettársával és gyerekeivel lakott, és a férfi élettársát kérdőre vonta azért, mert a fia a korábbi élettársát elszerette. A vádlott ott tartózkodása során a sértett nőt egy alkalommal megütötte, a sértett élettársa a védelmére kelt, őt szintén megütötte. Ezt követően az élettársa védelmére kelő nőt további 3-4 alkalommal ököllel és egy borosüveggel is megütötte. A vádlottat a vele lévő két ismeretlen személy felszólította cselekménye abbahagyására, és a sértettek lakásából kivezette. A vádlott ekkor megfenyegette a sértetteket, hogy ne merjenek kimenni a házukból, mert „le lesznek vadászva”. A vádlottat az udvaron ismerősei elengedték, aki a kezében lévő borosüveggel, erősen feldúlt állapotban a sértettek lakásának ablakát betörte.  A vádlott viselkedésére és a három gyerek erős sírására egy férfi kijött a szomszédból. Miután a vádlottat két ismerőse kihozta a lakásból, az udvaron elengedték és távoztak, nyitva hagyva maguk után a kaput, melyen a szomszéd két kutyája kiszökött, a vádlott később távozott. A szomszéd férfi a kutyák keresésére indult, és utolérte a vádlottat, aki kérdőre vonta, hogy miért követi őt. A szomszéd elmondta, hogy kutyáit keresi, de a vádlott indulatosan egy alkalommal őt is megütötte, majd beszállt ismerősei gépkocsijába és társaival együtt elmenekült a helyszínről.
 
Időközben a lakásban lévő sértett értesítette a rendőrséget. A lakásban a sértett férfi és nő 8 napon belül gyógyuló, könnyű sérüléseket szenvedtek. Szomszédjuk nem tett feljelentést a vádlott ellen.
 
A vádlott az ablak betörésévvel 7.835 forint kárt okozott a sértetteknek, mely nem térült meg.
Figyelemmel a vádlott erőszakos, agresszív magatartására, az elkövetés helyére és idejére, alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást, riadalmat keltsen.
 
2016. május 11-én, a kora délutáni órákban a vádlott egy pécsi nagyáruházban, a mellékhelyiség előtti területről eltulajdonította egy sértett férfi pár percre őrizetlenül hagyott szatyrából a sértett tulajdonát képező pénztárcát a benne lévő 45.000 forint készpénzzel és bankkártyájával együtt. A kár nem térült meg.
 
Az ítélet ellen az ügyész az első cselekmény vonatkozásában eltérő tényállás – rablás bűntette – megállapítása, a büntetés súlyosítása, a vádlott és védője az első cselekmény vonatkozásában felmentés, egyebekben a büntetés enyhítése érdekében jelentettek be fellebbezést, így az ítélet még nem jogerős.
 
 
Pécs, 2018. május 11.
 
Pécsi Törvényszék Sajtóosztály