Szolnoki Törvényszék - Itthon, Svájcban és Németországban is prostitúcióra kényszerítette kiskorú élettársát egy szolnoki férfi

A Szolnoki Törvényszék másodfokú ítéletével jogerősen lezárult annak a büntetlen előéletű férfinak a büntetőügye, aki kiskorú barátnőjét arra kényszerítette, hogy előbb egy svájci, majd egy németországi bordélyházban dolgozzon, itthon tartózkodása alatt pedig Szolnokon nyújtson pénzért szexuális szolgáltatást idegen férfiaknak. A párját újságban és az interneten is hirdette, a tetthelyekre fuvarozta, nem egyszer felügyelte is a munkáját, és amikor a fiatal nő ki akart szállni, bántalmazta és megfenyegette őt. Nem véletlenül. A fiatal nő ugyanis minden bevételét a férfinak adta.
 
A Büntető Törvénykönyv rendelkezései szerint bűncselekményt, kerítést követ el, aki haszonszerzés céljából valakit közösülésre vagy fajtalanságra másnak megszerez. A bűncselekmény súlyosabban minősül, ha  az elkövető - ahogyan jelen esetben is történt - a hozzátartozója sérelmére és erőszakkal, avagy az élet vagy testi épség ellen irányuló közvetlen fenyegetéssel követi azt el. Emellett bűncselekmény a kitartottság is, amit az követ el, aki üzletszerű kéjelgést, más néven prostitúciós tevékenységet folytató személlyel egészben vagy részben kitartatja magát, azaz abból a pénzből él, amit a prostituált megkeres.
 
Az ügyben a Szolnoki Járásbíróság járt el elsőfokon. A Szolnoki Törvényszék 2018. október 2-án meghozott jogerős másodfokú ítéletében a férfit folytatólagosan elkövetett kerítés és kitartottság bűntette miatt 2 év – végrehajtásában 3 évi próbaidőre – felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte, 3 évre eltiltotta a közúti járművezetéstől, szintén 3 évre kitiltotta Szolnok területéről és több mint két és fél millió Ft összegben vagyonelkobzást rendelt el a férfival szemben. Az ítélet jogerős.
 
Szolnok, 2018. október 11. 
 
Szolnoki Törvényszék Sajtóosztály