Veszprémi Törvényszék - Vörösiszap-katasztrófával kapcsolatos büntetőügy

Mint ismeretes, a Győri Ítélőtábla a 2017. február 6-án kihirdetett Bf. 48/2016/28. számú végzésével hatályon kívül helyezte a Veszprémi Törvényszék B. Z. és 14 társa ellen folyamatban volt büntetőügyben hozott elsőfokú ítéletét.
 
A Győri Ítélőtábláról az ügy iratai 2017. március 8-án érkeztek vissza a Veszprémi Törvényszékre az eljárás megismétlése céljából. A törvényszék az ítélőtábla határozatának áttanulmányozása és az iratok átvizsgálása után azt állapította meg, hogy a Veszprémi Törvényszéken az ügy megismételt tárgyalására jogosult bírók nem járhatnak el az ügyben, mert velük szemben kizárási okok állnak fenn az alábbiak szerint.
 
A Veszprémi Törvényszék jelenleg érvényes és hatályos ügyelosztási rendje szerint – melyet még a Győri Ítélőtábla hatályon kívül helyező határozatának meghozatala előtt fogadott el –  a törvényszéken 4 bíró járhat el törvényszéki elsőfokú ügyekben, mint amilyen a vörösiszap katasztrófával összefüggésben indult büntetőügy is. A hatályon kívül helyezett határozatot hozó bírót  (tanácsot) a Győri Ítélőtábla a hatályon kívül helyező végzésben zárta ki a megismételt eljárásból a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (továbbiakban Be.) 378.§ (2) bekezdése alapján. További, eljárni jogosult bíró az ügy nyomozati szakában nyomozási bíróként eljárva zár alá vétellel kapcsolatos döntést hozott, így a Be. 21.§ (3) bekezdés a./ pontja értelmében bíróként már nem járhat el. Másik eljárni jogosult bíró közeli hozzátartozója a vádat képviselő Veszprém Megyei Főügyészséget vezette megbízott főügyészként 2012 márciusa és 2013 februárja között. A megbízott főügyész az ügyben eljárt a büntetőüggyel összefüggésben, így a bíró a Be. 21.§ (1) bekezdés a./ pontja alapján nem járhat el a megismételt eljárás során. Az ügyelosztási rend szerint eljárni jogosult még a törvényszék büntető kollégiumának vezetője, aki viszont az ügyben nyomozási bíró határozatának másodfokú felülbírálatában vett részt. Erre az esetre az Alkotmánybíróság 2016. november 30-án kihirdetett 21/2016. (XI.30.) AB határozatában megfogalmazott alkotmányos követelmény az irányadó, miszerint a büntetőügy további elintézésében ne vegyen részt olyan bíró, aki az eljárás bármelyik korábbi szakaszában, így akár a nyomozás során eljárt. Ez alapján tehát a kollégiumvezető is kizárt a megismételt eljárásból. 
 
Mind a négy esetben mérlegelést nem tűrő, kötelező törvényi, illetve felsőbírósági előírás alapján nem tárgyalhatja újra az ügyet az ügyelosztási rend szerint eljárni jogosult bíró.
 
A fentiekre figyelemmel a Veszprémi Törvényszék az ügy iratait soron kívül felterjeszti a Győri Ítélőtáblára a megismételt eljárást lefolytató törvényszék kijelölése céljából.
 
Veszprém, 2017. március 13.
 
Veszpérmi Törvényszék Sajtóosztály