Sárvári Járásbíróság elnöki állás

Kiíró intézmény: 
Szombathelyi Törvényszék
Munkakör: 
elnök
Állás betöltésének helye: 
Sárvári Járásbíróság
Pályázati határidő: 
2016.08.30. - 23:59
A Szombathelyi Törvényszék elnöke 
pályázatot hirdet
 
a Sárvári Járásbíróság elnöki álláshelyének (24. számú) betöltésére.
Bírósági vezetői tisztséget határozatlan időre kinevezett bíró tölthet be.
A pályázat elbírálásánál -a pályázatban foglaltakon túl- a tényleges bírói működési gyakorlat tartamának, valamint a bírósági szakmai igazgatásban szerzett tapasztalatnak van jelentősége.
A pályázónak a pályázatában nyilatkoznia kell arról, hogy
- megfelel-e a vezetői kinevezési feltételeknek,
- kinevezése esetén felmerül-e a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 41. §-ában  írt összeférhetetlenségi ok,
- hozzájárul a bírói értékelésének és vezetői vizsgálatára vonatkozó iratoknak a kinevezésre jogosult általi beszerzéséhez és kezeléséhez.
A jelentkező a pályázathoz csatolja szakmai önéletrajzát és pályaművét.
A pályaműnek tartalmaznia kell a Sárvári Járásbíróság működésével kapcsolatos hosszú távú terveket és azok megvalósításának ütemezését.
Ezen terveket úgy kell megfogalmaznia, hogy azok megfeleljenek
- az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghatározott stratégiai céloknak,
- a törvényszék elnöke által megfogalmazott közép és hosszú távú terveknek,
- az elnöki tisztségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben és az OBH szabályzatokban foglaltaknak, valamint a Szombathelyi Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzatából eredő feladat és felelősségi köröknek,
- a törvényszék előtt álló rövid- és hosszú távú kihívásoknak, amelyek a következő területeken jelentkezhetnek:
  -  ítélkezés időszerűsége és megalapozottsága
  -  emberi erőforrásokkal való gazdálkodás,
  -  tárgyi és pénzügyi erőforrásokkal való gazdálkodás,
  -  bírósági integritás,
  -  bírósághoz való hozzáférés,
  -  képzés.
 
A pályázat beérkezésének határideje:
2016. augusztus 30. napja.
 
A pályázat beadásának helye:
Szombathelyi Törvényszék Elnöki Titkársága (9700 Szombathely, Szily János u. 7.).