Szolgálati Bíróságok

A bírák fegyelmi és az ezzel összefüggő kártérítési ügyeiben, továbbá a bíró munkájának szakmai értékeléséből és vezetői munkájának értékeléséből eredő jogvitákban 2011. július 1. napjától a Budapest területén működő Ítélőtábla mellett elsőfokú szolgálati bíróság, a Kúria mellett másodfokú szolgálati bíróság jár el.

Az elsőfokú szolgálati bíróság létszáma legfeljebb 75 fő, a másodfokú szolgálati bíróság létszáma legfeljebb 15 fő.

Az Országos Bírói Tanács a 33/2012. (VI. 18.) számú határozatában e létszámban határozta meg a szolgálati bíróságok létszámát.

A szolgálati bíróság elnökét és tagjait az OBT nevezi ki. A szolgálati bíróság ügyrendjét, melynek tartalmaznia kell az eljáró tanácsok összetételét és ügyelosztási szabályait, az OBT hagyja jóvá, s teszi közzé a bíróságok központi internetes honlapján.

Az Országos Bírói Tanács a 85/2012. (XI. 19.) számú határozatában az elsőfokú szolgálati bíróság és a másodfokú szolgálati bíróság tagjai által 2012. október 26. napján elfogadott ügyrendet jóváhagyta, ám felhívta a szolgálati bíróságokat arra, hogy 2013. február 28. napjáig ügyrendjüket egészítsék ki úgy, hogy az ügyek szignálásának automatizmusa az ellenőrizhetőség és az átláthatóság követelményeinek is megfeleljen.

A szolgálati bíróság ügyrendje