Törvényszékek

Egy szinttel feljebb találjuk a törvényszékeket és a törvényszékekkel azonos szintű Fővárosi Törvényszéket. Erre a bírósági szintre két módon kerülhet az ügyünk.

Az egyik mód az, hogy az első szinten (tehát a helyi bíróságon vagy közigazgatási és munkaügyi bíróságon) hozott ítélettel szemben fellebbezést nyújt be valamelyik vagy mindkét érdekelt fél.

Nem minden ügy kezdődik azonban a helyi bíróságon. Vannak olyan ügyek, amelyek megyei szinten kezdődnek, ezek a bíróságok ebben az esetben elsőfokú bíróságként járnak el.

Vannak olyan ügyek, amelyek a törvényszéken indulnak, amelyek ebben az esetben elsőfokú bíróságként járnak el. Az eljárási törvények (a polgári perrendtartás, a közigazgatási perrendtartás, és a büntetőeljárásról szóló törvény) határozzák meg ezeknek az ügyeknek a körét. Ezek az ügyek kiemelkedő súlyúak azért, mert nagy összeg (legalább harmincmillió forint) a polgári per tárgya, speciális az ügy (például egy sajtó-helyreigazítási per), közigazgatási per esetén a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény alapján kiemelt közigazgatási szervhez köthető a vitatott közigazgatás cselekmény, vagy nagyon súlyos bűncselekményről (pl. emberölés, kémkedés, hazaárulás, terrorcselekmény stb.) van szó.

Az elnök vezetése mellett a törvényszéken tanácsok, csoportok és büntető, polgári, gazdasági, valamint közigazgatási-munkaügyi kollégiumok működnek.