Budapest Környéki Törvényszék

Budapest Környéki Törvényszék
Postacím: 
1443 Budapest, Pf. 175.
Cím: 
1146 Budapest, Thököly út 97-101.
Központi telefonszám: 
+36-1-467-6200
E-mail cím: 
birosag@budapestkornyekit.birosag.hu
Elnök: 
Dr. Hilbert Edit
Elnökhelyettes: 
Dr. Gerber Tamás

A Törvényszék ügyelosztási rendje

Ügyfélközpont
(Polgári, Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium, Gazdasági Kollégium Peres Csoport, Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság)

Cím: 1146 Budapest, Hungária krt. 179-187. (M3 Irodaház)

Telefon: +36-1/273-3999

Telefax: +36-1/273-3996

Irodai félfogadás:

 • hétfő-kedd: 8:30-11:30
 • szerda: 8:30-15:30
 • csütörtök-péntek: 8:30-11:30

Panasznapi ügyintézés:

Minden hétfőn 9.00-11.00 óráig a Budakörnyéki Járásbíróságon, összevontan a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bírósággal és a Budakörnyéki Járásbírósággal.

Bírósági vezetők ügyfélfogadási rendje:

Minden hónap első hétfője reggel 9.00-11.00 óráig előzetes bejelentkezés alapján.

Budapest Környéki Törvényszék Büntető Kollégiuma

Cím: 1146 Budapest, Thököly út 97-101.

Postacím: 1443 Budapest, Pf. 175.

Titkárság

Telefon: +36-1/467-6200 (központi telefonszám)

Kollégiumvezető: Dr. Varga Eszter Ágnes

Budapest Környéki Törvényszék Büntető Kezelőiroda: 

Telefon/fax: +36-1/467-6235

Irodai félfogadás:

 • hétfő: 9:00-12:00 és 12:30-15:30
 • kedd-péntek: 9:00-11:00

Budapest Környéki Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja 

Cím: 1146 Budapest, Hungária krt. 179-187. (M3 Irodaház)

Postacím: 1590 Budapest Pf. 225/4

Telefon: +36-1/273-3999

Telefax: +36-1/332-6352

Ügyfélfogadási rend: a hét minden munkanapján 08:00 és 09:00 óra között

Csoportvezető: Dr. Szente László 

FIGYELEM!

A Budapest Környéki Törvényszék Polgári, Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának,
a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak,
a Budapest Környéki Törvényszék Gazdasági Kollégiumának,
a Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróságának,
a Csőd- és Felszámolási Csoportnak,
a Büntetés-végrehajtási Csoportnak, valamint
a Végrehajtók Irodájának

új címe:

1146 Budapest, Hungária krt. 179-187. szám alatt (M3 Irodaház)

új központi telefonszáma:

+36-1/273-3999

IRATBETEKINTÉS, IRATMÁSOLAT KÉRÉS FELTÉTELEI

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, ha a Törvényszék irattáraiban kezelt

 • befejezett polgári ügyek iratanyagába,
 • megszűnt cég iratanyagába,
 • befejezett cégtörvényességi ügyiratba, vagy
 • befejezett csőd- és felszámolási ügyek iratanyagába

kívánnak betekinteni, vagy ezen ügyiratokból iratmásolatot kérni, igényüket szíveskedjenek előzetesen telefonon a kezelőirodáknak vagy az Ügyfélközpontnak, felszámolási iratok és cégiratok esetén a Civil- és Céginformációs Szolgálatnak jelezni. Mivel irattáraink a város különböző pontjain találhatóak, így az ezen ügyiratokba történő betekintést csak a bejelentéstől számított egy hét elteltével tudjuk biztosítani. Kérjük, hogy az igények bejelentésekor szíveskedjenek közölni a kért irat ügyszámát.

Igénybejelentést az alábbi telefonszámokon tehetnek:

 • megszűnt cég iratanyaga,
 • befejezett cégtörvényességi ügyirat, vagy
 • befejezett csőd- és felszámolási ügyirat kikérése a Civil- és Céginformációs Szolgálat +36-1/332-0314 telefonszámon,
 • befejezett polgári ügy iratanyaga az Ügyfélközpont számán: +36-1/273-3999, és a Polgári I. fokú Kezelőiroda számán: +36-1/273-3991 kérhető ki

Polgári, Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium

Cím: 1146 Budapest, Hungária krt. 179-187. (M3 Irodaház)

Postacím: 1590 Budapest, Pf. 225/3

Kollégiumvezető:  Dr. Fehérné dr. Gaál Tünde 

Kollégiumvezető-helyettes: Beszterceyné dr. Benedek Tímea

 

Polgári Szakág I. fok

Központi telefonszám: +36-1/273-3999

Telefax: +36-1/273-3994

Polgári iroda:

Telefon: +36-1/273-3991

Telefax: +36-1/273-3996

Irodai félfogadás:

 • hétfő-kedd: 8:30-11:30
 • szerda: 8:30-15:30
 • csütörtök-péntek: 8:30-11:30

Polgári Szakág II. fok

Központi telefonszám: +36-1/273-3999

Telefax: +36-1/273-3996

Polgári iroda:

Telefon: +36-1/273-3324

Telefax: +36-1/273-3996

Irodai félfogadás:

 • hétfő-kedd: 8:30-11:30
 • szerda: 8:30-15:30
 • csütörtök-péntek: 8:30-11:30

Végrehajtók Irodája:

Cím: 1146 Budapest, Hungária krt.179-187. (M3 Irodaház)

Postacím: 1590 Budapest Pf. 225/4

Telefon: +36-1/354-1426 vagy +36-1/332-0560

Telefax: + 36-1/354-1427

Ügyfélfogadási rend:

 • hétfő: 8:30-15:30
 • szerda: 8:30-11:30
 • péntek: 8:30-11:30

Felhívjuk a Tisztelt Ügyfelek figyelmét, hogy a fenti e-mail címre törvényi felhatalmazás hiányában elektronikus úton nem terjeszthető elő joghatályosan beadvány a bíróságokon. A cégek bejegyzésére irányuló kérelmeket 2008. július 1-től elektronikus nyomtatványon kell előterjeszteni.

A cégbejegyzési -és változásbejegyzési ügyekben eljáró jogi képviselők részére a Civil- és Céginformációs Szolgálat honlapjáról és a kormányzati portálról az elektronikus nyomtatványok letölthetők. A jogi képviselő elektronikus úton a 9/2008. (IV. 29.) IRM rendelet mellékletében meghatározott okiratot nyújthat be a cégbírósághoz.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a Budapest Környéki Törvényszék vagy az illetékességi területén működő bármely helyi bíróság előtt folyamatban lévő ügyben tájékoztatást az illetékes kezelőirodán, ügyfélfogadási időben kaphatnak (a honlapon megtalálható a kezelőirodák ügyfélfogadási rendje), elektronikus úton erre nincs lehetőség.

Tájékoztatjuk továbbá Tisztelt Ügyfeleinket, hogy általános jogi tájékoztatást (folyamatban nem lévő ügyekben) a Budapest Környéki Törvényszékhez tartozó járásbíróságokon és a Budakörnyéki Járásbíróságon hétfői napokon tartott ún. „panasznapon” személyesen kaphatnak, egyéb jogi segítségnyújtás kérdésével szíveskedjenek a „nép ügyvédje” ingyenes jogsegélyszolgálatot a 06-80-244-444 telefonszámon megkeresni.

A bírósághoz elektronikus úton általános jogi tájékoztatás kérésre irányuló beadványokat nincs lehetőségünk érdemben fogadni.