A bírósági tanúgondozásról

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL

JOGSZABÁLY-VÉLEMÉNYEZÉSI OSZTÁLY

Tájékoztató a bírósági tanúgondozás rendszeréről

Az Országos Bírósági Hivatal a 2012. évben összegyűjtött országos tapasztalatok alapján a 2013. évtől kezdődően kiemelten foglalkozik az összefoglalóan tanúgondozásnak nevezett feladatkörrel, mely a következő elemekből áll:

  • a bírósági tárgyalásra idézett tanúk megfelelő tájékoztatása,
  • a bíróságon megjelent tanúk várakozása során biztosítható elhelyezési feltételek,
  • a tanúkihallgatás körülményeinek javítása,
  • a tanúvédelem infrastrukturális fejlesztése.

Általános szabály, hogy akit a bíróság tanúként megidéz, az bizonyos kivételekkel mind a büntető, mind a polgári eljárásban köteles tanúvallomást tenni. A jogszabályok a kötelezés mellett ugyanakkor különböző eszközökkel biztosítják a tanúk jogait és védelmét is. Ahhoz, hogy a jogszabályi biztosítékok hatékonyan érvényesüljenek, a bíróságnak már a tanú megidézésétől kezdve, a jogokról és a kötelezettségekről történő általános felvilágosításon túlmenően is gondoskodnia kell a tanúk megfelelő egyedi tájékoztatásáról és védelméről, ami a tanúgondozás országosan egységes rendszerének kialakításával és működtetésével érhető el.

A tanúgondozás rendszerének két alappillére:

  • a tanúgondozó igazságügyi alkalmazottak működése,
  • a tanúk érdekében kialakított infrastruktúra.

A tanúgondozók azok a bíróságonként kijelölt ügyintézők, akik a tanúk részére kérdéseikre akár telefonon, akár személyesen felvilágosítást adnak a tanúvallomás megtétele, és az ehhez szükséges bírósági megjelenés elősegítése érdekében. Ezen tájékoztatásnak korlátját képezi az, hogy az ügyintéző konkrét bírósági ügyről nem nyilatkozhat, a folyamatban levő ügyről tájékoztatást nem adhat, és a tanút a vallomás megtételében nem befolyásolhatja. Ezen túlmenően amennyiben a bíróságon megjelenő tanúnak rendőri védelemre van szüksége, a tanúgondozó erről a rendőrséget értesíti.

Infrastrukturális fejlesztések: a tanúgondozás érdekében több bíróságon kialakítottak a tanúk (és kísérőik, a bíróságon megjelenő kiskorúak) számára a várakozásra alkalmas folyosórészt, esetenként külön helyiséget, illetőleg a peres felet (terheltek) távollétében történő meghallgatásra alkalmas helyiséget.

Az Országos Bírósági Hivatal célkitűzése az, hogy hosszú távon minden bíróságon, de elsősorban a nagy ügyfélforgalmú törvényszékeken és járásbíróságokon biztosítható legyen a tanúk és kiskorú gyermekek biztonságos bírósági tartózkodásához szükséges infrastruktúra. Ez olyan helyiségek létrehozását jelenti, ahol a tanú, akinek az eljárás más résztvevőivel való találkozása a tárgyalótermen kívül nem kívánatos, elkülönülten várakozhat a bíróság általi kihallgatásáig. Az ilyen helyiségekben van lehetőség a tanúk kiskorú gyermekeinek tanúgondozói felügyelet melletti elhelyezésére a tanúvallomás megtételének ideje alatt.

A 2013. év végétől a legtöbb bíróságon megkezdődött olyan meghallgató szobák kialakítása, melyekben a tanúként idézett kiskorúakat az életkoruknak megfelelő körülmények között lehet meghallgatni.

A tanúgondozás országos rendszerének megteremtéséhez a Kaposvári Törvényszéken már évek óta sikeresen működő modell ad mintát, a tapasztalatok alapján a rendszer kiépítése jelenleg már országosan is folyamatban van.

A tanúgondozás Kaposvári Modellje (pdf)