Nyitott Bíróság

Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) az átlátható, nyitott igazságszolgáltatás jegyében indított előadássorozatot a középiskolákban, „Nyitott Bíróság” címmel. A kezdeményezés mottója: "Attól félsz, amit nem ismersz."

A szervezők szerint minél többet tudnak az igazságszolgáltatásról az odafordulók, annál inkább elfogadják és tisztelik döntéseit, annál nagyobb a bizalom a bíróságokban. A hivatal által elindított program keretében a középiskolások osztályfőnöki órákon kapnak tájékoztatást a legalapvetőbb jogi ismeretekről, így többek között a hatalmi ágak elválasztásáról, az igazságszolgáltatás és a bíró függetlenségéről, a bírósági szervezetrendszerről, a bíróságok igazgatásáról, a hatásköri és illetékességi szabályokról, a legfontosabb jogágakról, a polgári, a büntető és a közigazgatási perrel kapcsolatos legegyszerűbb rendelkezésekről továbbá a perbeli jogokról és kötelezettségekről. A program első előadását "Hogyan válhatunk jogtudatos állampolgárrá?" címmel a Kúria elnöke, dr. Darák Péter tartotta a Lauder Javne gimnáziumban. Az előadások az életkori sajátosságoknak megfelelően nagy hangsúlyt fektetnek majd a fiatalkori áldozattá válás, illetve a fiatalkorú bűnözés, az internetes bűncselekmények, a kábítószerrel visszaélés, vagy éppen a diákság jogainak és a munka világába való belépésnek a kérdéseire.

A programban részt vevők a bíróságokon tárgyalásokat, ítélethirdetéseket láthatnak, a 18 éves kort betöltött tanulók pedig - előzetes egyeztetést követően - büntetés-végrehajtási intézményekbe is ellátogathatnak. A jogi ismeretterjesztő kezdeményezéshez csak Budapesten 40, országszerte igen sok középfokú oktatási intézmény csatlakozott, vidéken a helyi sajátosságokat jól ismerő törvényszékek szervezik az előadásokat.

A programba a bírák és az iskolák is önkéntesen léphetnek be. A Kúria, az ítélőtáblák, a húsz törvényszék, a több mint száz helyi bíróság és az OBH egyaránt részt vesz a kezdeményezésben. A bírósági szervezeten belül közel 300 bíró és bírósági titkár jelentkezett, hogy oktatóként a jogról, igazságszolgáltatásról interaktív osztályfőnöki órák keretében beszéljenek a diákoknak. A tervek szerint a Nyitott Bíróság program idővel az ország minden érdeklődő iskoláját elérheti.

PROGRAMOK:

  • Osztályfőnöki órán jogismereti előadások
  • Tárgyaláslátogatások
  • Bírósági épületlátogatások
  • Börtönlátogatások (18 év felettieknek)
  • Perszimulációk ("próbatárgyalás" formájában)

   

A programokról, a bírósági látogatások lehetőségéről érdeklődjön az adott bíróság kapcsolattartóinál:

Törvényszékek

Kapcsolattartók

Elérhetőségük

Balassagyarmati Törvényszék

dr. Mészáros Gábor

törvényszéki titkár

meszarosgabor@balassagyarmatit.birosag.hu

+36-35-501-200

Budapest Környéki Törvényszék

dr. Kenese Attila

törvényszéki bíró

 
06 (1) 4676204

Debreceni Törvényszék

 dr. Veszprémyné dr. Szajkó Márta

sajtótitkár

 veszpremyne@debrecenit.birosag.hu

06-52-526-728

Egri Törvényszék

 

Hoszné dr. Nagy Tímea 
 
sajtószóvivő
 

nagytimi@egrit.birosag.hu

nyitottbirosag@egrit.birosag.hu

06-20/9710558 
 

Fővárosi Törvényszék

Baráthné Szászi Vivien
 
sajtótitkár
 

szasziv@fovarosit.birosag.hu

06-1-354-6729

Győri Törvényszék

 
Dr. Csete Zsófia 
 
sajtótitkár
 
 
 

csetezs@gyorvb.birosag.hu

+36-96/508-700 (533-as mellék)
 
+36-30/901-8448
 

Gyulai Törvényszék

 

dr. Bagdi Árpád bíró,

elnök

dr. Marton Erika

sajtótitkár

 bagdia@bcsaba.birosag.hu

+36-20-378-2317

martonEr@gyula.birosag.hu

+36-66-562-200

Kaposvári Törvényszék

 

 dr. Dénes Rajmond
 
kaposvári járásbírósági bíró
 
82/528-060

Kecskeméti  Törvényszék

dr. Siposné dr. Zentai Anita
elnökhelyettes,
Kecskeméti Városi Bíróság

siposnea@kmet.birosag.hu

Miskolci  Törvényszék

 

dr. Molnár Dalma

bíróság titkár

 molnard@miskolc.birosag.hu

+36-30-389-1867

Nyíregyházi

Törvényszék

Gutyánné dr. Orosz Edina

bírósági titkár

 gutyanneoe@nyiregyhazit.birosag.hu,

 +36-42-523-961

Pécsi

Törvényszék

 

dr. Antal Gábor

törvényszéki csoportvezető bíró

antalg@pecsit.birosag.hu

+36-72-503-514

+36-30-520-1735

Szegedi

Törvényszék

dr. Gárgyán Gréta
 
bírósági fogalmazó
 
 
+36-20-809-6590

Szekszárdi Törvényszék

 

dr. Andódi László

törvényszéki bíró

andodil@szekszard.birosag.hu

+36-74-505-800

Székesfehérvári Törvényszék

dr. László Ádám

bírósági titkár

nyitottbirosag@szekesfehervarit.birosag.hu

Szolnoki Törvényszék

 

dr. Pogány-Mile Réka, bírósági

fogalmazó

 nyitottbirosag@szolnokit.birosag.hu

+36-56-501 410 / 3119 mellék

 

Szombathelyi Törvényszék

 

dr. Kovács Bálint

bíró

KovacsBa@szombathelyit.birosag.hu

+36-94-312-184 

Tatabányai Törvényszék

dr. Berthold György
 
járásbírósági bíró
Tatabányai Járásbíróság
 
 
 
+36-33-513-070/227 
 
+36-70-945-75-58
 

Veszprémi Törvényszék

 

dr. Varga Erika

bíró

vargae@veszpremvb.birosag.hu

+36-88-590-220

+36-30-5203515

Zalaegerszegi Törvényszék

 
Balog Eszter
 
sajtótitkár, könyvtáros 
 
 
 

BalogEszter@zalaegerszegit.birosag.hu

Telefon: 

+36 30-5-979-493

Ítélőtáblák

Kapcsolattartók

Elérhetőségük

Fővárosi Ítélőtábla

dr. Gulyás Márta

bírósági titkár

gulyasmarta@fovitb.birosag.hu

+36-1-268-4830

Debreceni Ítélőtábla

 
Berényiné Fórizs Ildikó
 
sajtószóvivő 
 
Dr. Tóth Szabó Petra
 
bírósági titkár

ForizsI@dit.birosag.hu

+3630/994-33-39, +3652/527-974

tothszp@dit.birosag.hu

+3652/528-011

Győri Ítélőtábla

 

dr  Ferenczy Tamás

bíró, sajtószóvivő

dr. Kováts Kinga

bírósági titkár

ferenczyt@gyoritb.birosag.hu

+3630/4817354

 

96-520-553

Pécsi Ítélőtábla

 

Hornokné dr. Décsei Katalin
 
bírósági titkár, sajtótitkár
 

0672/533409, 3630/6315053

Szegedi Ítélőtábla

dr. Hámori Attila

elnökhelyettes,

dr. Lukács Lilla,

titkár

hamoria@szegeditb.birosag.hu

l

+36-62-568-539

Kúria

 

Marton Ildikó

tisztviselő

martonildiko@kuria.birosag.hu
 

A budapesti büntetés-végrehajtási intézetek látogatásával kapcsolatban érdeklődését jelezze a sajto@fovarosit.birosag.hu email címen.

Tovább a GYERMEKKÖZPONTÚ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS oldalára >>>