Ajánlott irodalom

Általános tájékoztató irodalom

Bírósági épületek Magyarországon - Court Buildings in Hungary - Gerichtsgebäude in Ungarn. Szerk.: DERCSÉNYI Balázs. Budapest. HG, 1993. p.

Bíróságok, igazságügyi paloták régi képeslapokon. Válogatás Dr. Bartalos József és Dr. Szombath Tibor gyűjteményéből. Szerk.: BARTALOS József - SZOMBATH Tibor - HALÁSZ Tamás. Kapolcs. Agenda Natura Print Hungary Kft. 2013 .

BÓDINÉ BELIZNAY Kinga: Ítélkezés és szimbólumok. In: Jogi kultúrák. 2006. 35-45.

BÓDINÉ BELIZNAY Kinga: Jelképek és szertartások a középkori igazságszolgáltatásban. In: Eckhart Ferenc emlékkönyv. 2004. 61-77.

BÓKA Zsolt: A bíróságok régi-új elnevezései: Kúria és törvényszék. In: Jog, Állam, Politika: Jog- és politikatudományi folyóirat. (2010.) 2. évf. 4. sz. p. 129-152.

BÓNIS György – DEGRÉ Alajos – VARGA Endre: A magyar bírósági szervezet és perjog története. Zalaegerszeg. Zala megyei Bíróság és Magyar Jogászegylet. 1996.

GRANASZTÓI Péter – SEDLMAYR Kristina – VÁMOS-LOVAY Zsuzsanna: Átváltozások. Palotából múzeum. Budapest. Néprajzi Múzeum. 2012.

Iratok az igazságszolgáltatás történetéhez. I-V. kötet. Szerk.: HORVÁTH Ibolya et al. Budapest. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1992-1996.

A Kúria és Elnökei I-III. Szerk.: BÓDINÉ BELIZNAY Kinga. Budapest. HVG-ORAC. 2014-2015.

Magyar JogtörtéNET. Szerk.: MEZEY Barna. 2003.

http://majt.elte.hu/Tanszekek/Majt/Magyar%20JogtorteNET/

Magyarország bíróságai és ügyészségei az ezredfordulón. Szerk.: ZINNER Tibor. Debrecen. Blende Bt. 2001.

 

Kúria

BUGÁR-MÉSZÁROS Károly: A Kúria épülete. Budapest. OBH. 2013.

Az Igazságügyi Palota megnyitása 1896-ban. In: Bírósági Határozatok. 61. (2013) 517-524

A Királyi Curia 1861-1911. Mérföldkövek. In: Bírósági Határozatok. 60. (2012) 4. 311-320.

A Legfelsőbb Bíróság épületei. [s. n.]. [s. l.], 1982.

 

Bács-Kiskun megye

A bíráskodás 400 éve Kecskeméten a dokumentumok tükrében: a Bács-Kiskun Megyei Bíróság székháza fennállásának 100. évfordulójára 2004. október 8-án rendezett kiállítás katalógusa. Szerk.: dr. BODÓCZKY László. Kecskemáé, Bács-Kiskun Megyei Bíróság. 2004.

 

Békés megye

GÉCS Béla: Csabai bírók – csabai históriák. 1717-1918. Békéscsaba. Typografika Kft. 2008.

 

Budapest

1888-1890. Budapesti Törvényszéki Palota és Fogház. In: Hauszmann Alajos / (Az építészet mesterei) Szerk.: Gerle János. Budapest. Holnap Kiadó. 2002. 183-190.

Bírósági épületek Budapesten – Court's Buildings of Budapest – Gerichtsgebäuden in Budapest. Budapest, Fővárosi Bíróság Sajtó- és Nemzetközi Kapcsolatok Titkársága, 2003. (tájékoztató)

Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság. Budapest, 2014. (tájékoztató)

DOMBI Gábor: Elvarrt szálak – Kerületi Bíróság és Ügyészség, Újpest. In: Alaprajz. (2012.) 19. évf. 2. sz. 56-65.

FIEDLER Ernő: A budapesti törvényszék bíróságainak elnökei. In: A Fővárosi Bíróság évkönyve 2008. Szerk.: Szebeni László. Budapest, Fővárosi Bíróság, 2008. 18-19.

A Fővárosi Bíróság – The Municipal Court of Budapest – Das Hauptstädtische Gericht. Budapest, Fővárosi Bíróság Sajtó- és Nemzetközi Kapcsolatok Titkársága. 2004. (tájékoztató)

GYALAY Mihály: A Pesti Királyi Törvényszék működésének első öt éve, a tizenegy királyi ítélőtábla megyeszervezésének előzményei. In: Jogtudományi közlöny. (1999.) 54. évf. 4. sz. 176-180.

IVÁNYI János: Az Újpesti Járásbíróság 100 éves épülete. In: Újpesti helytörténeti értesítő. (2008.) 15. évf. 3. sz. 8-10.

http://www.ujpest.hu/galeria/intezmenyek/helytorteneti_ertesito/uhe-200803.pdf

A Pesti Kir. Törvényszék, Járásbíróságok, s a Kir. Ügyészség összes személyzete [Fotóalbum]. Budapest: Posner K. I., 1873.

A Pesti Központi Kerületi Bíróság – Pest Central District Court – Das Pester Zentralbezirksgericht. Budapest, Fővárosi Bíróság Sajtó- és Nemzetközi Kapcsolatok Titkársága. 2004. (tájékoztató)

SÁNDOR Zsuzsa: Bírák könyve: hallgatásra ítélve. Budapest. HVG-ORAC, 2006.

VÍZY László: Bezerédj István reformpolitikus arcmása a Fővárosi Bíróság Esküdtszéki termében. In: Értesítő. (1996. június) 14. évf. 6. sz. 7-8.

VíZY László: A Fővárosi Bíróság épülete és a Feszty-képek. In: Gerő László nyolcvan-ötödik születésnapjára: tanulmányok. Szerk. Pamer Nóra. Budapest. Országos Műemlékvédelmi Hivatal. 1994. 411-422.

http://library.hungaricana.hu/hu/view/SZAK_KOHI_Mm_06_Gero/

 

Csongrád megye

ANTAL Tamás: A Szegedi Királyi Ítélőtábla története 1890-1914 között. Fejezetek a Szegedi Ítélőtábla történetéből I., (Bíróságtörténeti Könyvek, Magyar Királyi Ítélőtáblák története). Budapest-Szeged, Országos Bírósági Hivatal. 2014.

Az igazság szolgálatában. Szegedi Ítélőtábla 2003-2013. Szerk.: Dr. HÁMORI Attila. Szeged. Szegedi Ítélőtábla. 2013.

A Szegedi Törvényszék története. I. rész. A Szegedi Törvényszék épületeinek története. Szerk.: Dr. HOMOKI-NAGY Mária. Szeged, Szegedi Törvényszék. 2014.

Győr-Moson-Sopron megye

BICZÓ Zoltán: A Győri Ítélőtábla története. Győr. 2006. Győri Ítélőtábla.

BEREGSZÁSZI Balázs: 85 éves a Járásbíróság épülete. In: Múltunk, XVIII. évfolyam (2014.) 21. sz. 14. p.

A Győri Törvényszék épületei képekben. Szerk.: MÁTÉ Kinga SÁNDOR Viktória. Győr. Győri Törvényszék. 2014.

A Győr-Moson Sopron Megyei Bíróság épületei. Szerk.: CSEPREGHY Attila. 2007. (Egyedi kiadvány.)

 

Hajdú-Bihar megye

10 éves a Debreceni Ítélőtábla. Szerk.: SZILÁGYINÉ KARSAI Andrea. Debrecen. Debreceni Ítélőtábla. 2015.

Jogszolgáltatás Debrecenben. Szerk.: Megyeri-Pálffi Zoltán. Debreceni Törvényszék. Debrecen, 2015.

MEGYERI-PÁLFFI Zoltán: A debreceni Magyar Királyi Törvényszék egykori épülete. In: Interdiszciplinaritás a régiókutatásban. Fiatal kutatók nemzetközi konferenciája IV. Elektronikus tanulmánykötet. Szerk.: Bartha Ákos-Szálkai Tamás, Debrecen, 2014., 31-46.

MEGYERI-PÁLFFI Zoltán: A debreceni Királyi Járásbíróság épülete 1929-1944. In: Interdiszciplinaritás a régiókutatásban. Fiatal kutatók nemzetközi konferenciája V. Elektronikus tanulmánykötet. Szerk.: Bartha Ákos-Szálkai Tamás, Debrecen, 2015. -

SZENDINÉ dr. ORVOS Erzsébet: A bírósági iratok forrásértéke 1945-től. In: Hatalom és társadalom a XX. századi magyar történelemben. Budapest. 1995., 117-123.

SZENDINÉ dr. ORVOS Erzsébet: Jogszolgáltatás Debrecenben a 16. században. In: A Pozsonyi Állami Levéltár Vágsellyei Fióklevéltárának Évkönyve. Vágsellye, 2005., 82-92.

 

Heves megye

SALLAI Tamás: A Heves Megyei Bíróság Emlékkönyve. Eger. Heves Megyei Bíróság. 2006.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Szolnoki jogászok emlékezete. Bíróságtörténeti emlékek 1945-től. Szolnok. Szolnoki Törvényszék, 2015.

 

Komárom-Esztergom megye

Fejezetek a Komárom-Esztergom megyei bíróságok történetéből 1872-2009. Szerk.: KÁNTOR Klára. Tatabánya 2009.

 

Nógrád megye

Szemelvények Nógrád megye bíróságainak történetéből 1871-2011. Szerk.: Tóth Tamás. Balassagyarmat. Balassagyarmati Törvényszék. 2015.

 

Pest megye

REZNÁK Erzsébet: Száz éve ítélkeznek itt… - A Ceglédi Városi Bíróság épülete. Gerjepart Kiadó. Cegléd. 2010.

 

Somogy megye

Emlékkönyv a Somogy Megyei Igazságügyi Palota centenáriumára, 1908-2008. Szerk.: SZENDREY József. Kaposvár, Somogy megyei Bíróság. 2008.

A Nagyatádi Járásbíróság 100 éves épületének története. Múltidéző füzetek. XXVI. Nagyatád. Kaposvári Törvényszék. 2015.

 

Vas megye

Vas megyei bíróság az ezredfordulón. Emlékkönyv. Szombathely. Vas Megyei Bíróság. 2003.

BARÁTH Attila: Élő kövek – Emlékek a Körmendy Járásbíróság múltjából. Szombathely. Szombathelyi Törvényszék. 2015.

VINCZE Imre: Gáyer Gyula a törvényszéki bíró és botanikus. Kézirat.

LAKY Ferenc: Az 1956-os forradalom történései és következményei a Vas megyei Bíróságon. In: Vasi Szemle. LXI. évf. 2007/3. 277-284. p.

 

Veszprém megye

LITKEI-SZABÓ Anita – VARGA Erika – NÉMETH-EGRY Emőke: Rejtett kincsek – A Veszprémi várbörtön története. Veszprém, Veszprémi Törvényszék, 2014.

 

Zala megye

BORSOS András: Porlepte periratok: Tanulmányok a zalai igazságszolgáltatás történetéből. Zalaegerszeg: [s.n.], 1998.

HORVÁTH Zsolt: Jogszolgáltatás Zala megyében a polgári korban, 1872-1945: hivataltörténet és levéltárismertető. Zalaegerszeg, Zala Megyei Levéltár 1999.

HORVÁTH Zsolt: A zalai bíróságok munkájának hatalmi megítélése a szocializmus idején – bírósági beszámolók tükrében. In: Büntetőjogi Tanulmányok 2014. Veszprém. MTA Veszprémi Területi bizottsága. 2014.