Általános tájékoztató

E tájékoztatás a  2018. január 1-jét megelőzően indult eljárások tekintetében alkalmazandó.uj_szechenyi_terv_small_0.png

2016. július 1. napjától a törvényben meghatározott esetekben és személyi körben kötelező a bírósággal való elektronikus kapcsolattartás a 2015. évi CCXII. törvény alapján.

 

1. Polgári, gazdasági, közigazgatási és munkaügyi ügyek

A fenti perek esetén az elektronikus kapcsolattartás szabályait a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (továbbiakban: Pp.) rendelkezései tartalmazzák, melyek 2013. január 1. napjától tették alkalmazhatóvá ezt a kapcsolattartási módot. Ezen időpontot követően az elektronikus kapcsolattartás igénybevételének szabályai többször változtak:

  • 2013. január 1. napjától a törvényszékek első fokú ügyeiben választható lehetőségként volt jelen;
  • ez 2015. július 1. napja óta valamennyi bíróságon – azaz a járásbíróságokon és a törvényszékeken is, első- és másodfokú ügyekben egyaránt – választható eljárási mód lett;
  • fontos változás, hogy 2016. július 1. napjától polgári perekben és törvényi rendelkezés alapján más polgári eljárásokban, valamint a közigazgatási és munkaügyi perekben is kötelezővé válik a jogi képviselővel eljáró felek, a gazdálkodó szervezetek, valamint a közigazgatási szervek számára az elektronikus kapcsolattartás a bírósággal és a bíróság számára is kötelező lesz az ilyen módon történő kapcsolattartás.

Ugyanakkor továbbra is választható lehetőség marad az elektronikus kapcsolattartás a személyesen eljáró természetes személyek számára.

Nem alkalmazhatóak az elektronikus kapcsolattartás szabályai jelenleg a végrehajtási ügyekben.

 

2. Civil szervezetek nyilvántartási ügyei

 2015. január 1. napját követően a civil szervezetek nyilvántartási eljárásai már elektronikus úton is kezdeményezhetőek.

 Kötelező a kérelmek elektronikus úton történő benyújtása egyes, jogszabályban meghatározott szervezetek, így a magánnyugdíjpénztár, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a hitelintézetek önkéntes betétbiztosítási, illetve intézményvédelmi alapja, a köztestület, a kölcsönös biztosító egyesület, a hegyközség, a párt, az országos sportági szakszövetség, a szövetség és a közalapítvány vonatkozásában.

Ezenkívül 2015. január 1. napját követően a beadvány kizárólag elektronikus úton terjeszthető elő, ha a kérelmező jogi képviselővel jár el vagy ha a kérelmező az egyszerűsített nyilvántartásba vételi (változásbejegyzési) eljárás lefolytatását kéri. Továbbá kizárólag elektronikus úton nyújtható be a közhasznú jogállás megállapítása iránti kérelem, illetve a már közhasznú szervezet is a beadványokat kizárólag elektronikus úton adhatja be.

Ezen felül, amennyiben a kérelmező nem elektronikus útra kötelezett, kérelmét választása szerint elektronikus úton vagy papír alapon terjesztheti elő a bíróságon.

Összegezve tehát kizárólag azon egyesületek és alapítványok vonatkozásában terjeszthető elő továbbra is papír alapon a kérelem, melyek nem közhasznúak és melyek nem jogi képviselővel járnak el. 

 
3. Csőd- és felszámolási ügyek

 A csőd- és felszámolási eljárásokban 2015. január 1. napja óta a felek már választhatják az elektronikus kapcsolattartást, ez 2016. július 1. napjától kezdődően kötelezően alkalmazandó kapcsolattartási mód lesz.

 

4. Cégeljárások 

A cégeljárás 2008. július 1. napját követően az elsőfokú eljárásban, majd 2012. január 1. napjától a másodfokú eljárásban is kizárólagosan elektronikus eljárás. 2014. július 1.napjától lehetőség van a törvényességi felügyeleti eljárás iránti kérelmeket is elektronikusan benyújtani a cégbíróságra, illetve bizonyos esetekben ez kötelező. 2016. január 1-jével sem a cégeljárásban, sem a törvényességi felügyeleti eljárásban nem változik a kérelmek jelenleg hatályos rendje szerinti benyújtása vonatkozásában.

 

5. Büntető ügyek

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (Be.) 69/D. §-ában foglaltak szerint elektronikus kapcsolattartásra büntető ügyekben is van lehetőség: az összbüntetésbe foglalás (574. §) és az utólagos összbüntetésbe foglalás (575. §) iránti indítványt, valamint ezen indítvány visszavonását az elítélt védője a bíróság e célra biztosított elektronikus rendszerén keresztül is benyújthatja.

 

Az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogram (ÁNYK) használatával, működésével, beállításaival és hibáival kapcsolatos kérdéseire a http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/tudnivalok_nyomtatvanykitolto_programokhoz.htmloldalon találhat válaszokat

Kérdéseit ezeken az elérhetőségeken is felteheti.

Az Ügyfélkapu használatával, működésével, beállításaival és hibáival kapcsolatos kérdéseire a https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/ oldalon találhat információt.

Kérdéseit a 1818-as számon is felteheti.

 

Kérdéseit a Kormányzati Ügyfélvonal következő elérhetőségein is felteheti:

  • Telefonszám Magyarországról: 1818 (1.5-ös menüpont - SZEÜSZ-ök, Szabályozott Elektronikus Ügyintézési Szolgáltatások)
  • Telefonszám külföldről: +36 (1) 550-1858
  • E-mail cím: ekozig@1818.hu
  • Chat indítása

Kérdéseiket e-mailben az e-ugyintezes@birosag.hu e-mail címre is elküldhetik.

magyarorszag_megujul_1.png