2 - Az elektronikus kapcsolattartás szabályai

Az elektronikus kapcsolattartás általános szabályait a büntetőeljárásról szóló 1998.évi XIX. törvény 69/D §-a tartalmazza.

A beadványt az OBH elnöke által rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni és legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással kell ellátni.

Magyarország megújul