4.2 - Elektronikus űrlapok letöltése, kitöltése és a bíróságra történő benyújtásának módja

A Pp. 394/B. §-a alapján a fél, illetve képviselője, a Pp. 394/D. §-a alapján a szakértő, és a   394/E. § (1) bekezdés alapján a közigazgatási szervek beadványainak előterjesztésére rendszeresített elektronikus űrlapok a bíróságok központi honlapján a formanyomtatványok menüpontban tölthetők le.

Az elektronikus űrlapok letöltéséhez szükséges, hogy a felhasználó számítógépén telepítve legyen az általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK) program. Az ÁNYK program biztosítja az elektronikus űrlapok kitöltésének, illetve az űrlapokhoz mellékletként elektronikus dokumentumok csatolásának lehetőségét. Az űrlapok megfelelő használatát és kitöltését az ugyancsak a bíróságok központi honlapján a formanyomtatványok menüpontban letölthető ügyleírások és kitöltési útmutatók segítik.

A fél, illetve képviselője az alábbi elektronikus űrlapok benyújtására jogosult:

 • Polgári keresetlevélhez tartozó formanyomtatvány
 • Gazdasági keresetlevélhez tartozó formanyomtatvány
 • Munkaügyi keresetlevélhez tartozó formanyomtatvány
 • Tanú / bizonyítási indítvány bejelentés
 • Személyi adat-, lakcímváltozás bejelentése
 • Jogi képviselő, pártfogó ügyvéd bejelentése, visszavonása
 • Perbehívás bejelentése elsőfokú eljárásban
 • Perbehívást elfogadó/elutasító nyilatkozat
 • Beavatkozás bejelentése elsőfokú eljárásban
 • Jogutódlás bejelentése megszűnés vagy halál miatt / Jogutód perbelépésének bejelentése
 • Jogutód perbehívásának bejelentése
 • Eljárás szünetelése / megszűntetése vagy tárgyalás elhalasztása iránti kérelem
 • Fellebbezés / ellentmondás
 • Felülvizsgálat
 • Perújítás
 • Viszontkereset
 • Egyéb beadvány

A szakértő az alábbi elektronikus űrlapok benyújtására jogosult:

 • Szakértői bejelentés
 • Személyi adat-, lakcímváltozás bejelentése

A közigazgatási szervek az alábbi elektronikus űrlapok benyújtására jogosultak:

 • közigazgatási keresetlevél beterjesztő formanyomtatvány
 • munkaügyi keresetlevél beterjesztő formanyomtatvány

Az ÁNYK program a NAV oldaláról tölthető le. Az ÁNYK programmal kapcsolatos részletes tudnivalók, információk ugyancsak a NAV oldalán érhetők el.

Az ÁNYK programmal kitöltött elektronikus űrlapok az ügyfélkapun keresztül küldhetők el a bíróságok részére. Az ügyfélkapu regisztrációval, aktiválással, a belépéssel és a használati feltételekkel kapcsolatos részletes tudnivalók, információk ezen az oldalon érhetők el.

Magyarország megújul