Beadványt szeretnék egy éppen folyó perben előterjeszteni a bíróságnak. Mit tartalmazzon a beadvány?

A beadványokon fel kell tüntetni a bíróságot, amelyhez a beadványt intézik, továbbá a felek nevét, lakóhelyét és a per tárgyát, a folyamatban levő ügyekben pedig ezenfelül a bírósági ügyszámot is.

Magyarország megújul