Engem alperesként idéztek, ez számomra nagyon sértő. Ki szabja meg, hogy én felperes vagy alperes vagyok?

Ha ön indította a pert, akkor ön a felperes, ha ön ellen indították, akkor ön alperes, ez a Polgári Perrendtartás írott szabályán alapul.

Magyarország megújul