És ha nem jelentem be a fél halálát, hogy tovább folyjon a per?

Ezzel nem segít, sőt, pénzbírságot is kockáztathat. A haláleset utáni perbeli cselekmények hatálytalansága mindig beáll, akkor is, ha akár évekkel később derül ki a haláleset.

Magyarország megújul