Hány példányban írjam meg a beadványt?

A Polgári perrendtartás kötelezővé teszi, hogy a felek minden beadványt és minden mellékletet eggyel (a felülvizsgálati kérelmet kettővel) több példányban nyújtsanak be, mint ahány fél a perben van, a benyújtót is figyelembe véve. 1 felperes és 1 alperes esetén tehát például mindenből 3 azonos példány kell. Ezek közül csak egynek kell eredetinek (aláírtnak) lenni, a többi lehet fénymásolat is.

Magyarország megújul