Írhatok-e faxot vagy emailt a bíróságnak?

A telefaxon érkezett beadvány hiányosnak minősül, hiszen nincs eredetiben aláírva, ezért a bíróságnak azt vissza kell adni hiánypótlásra. Ha feltétlenül faxot kell küldenie, arra fokozottan ügyeljen, hogy az adott esetben több bírósági faxszám közül a megfelelőt válassza. Polgári perben a bíróság alkalmazottjainak küldött email nem minősül előterjesztett beadványnak.

Magyarország megújul