A másodfokú bíróság meghozta az ítéletét, amelyet ott, a másodfokú bíróságon szertettem volna átvenni, de erre nem adtak lehetőséget. Miért?

A másodfokú bíróság ítéletének szabályszerű kézbesítése az első fokú bíróság útján történik. A kivétel az, ha a másodfokú bíróság határozathirdetésre halasztja el a tárgyalást, ebben az esetben törvény szerint a kihirdetett határozatot a megjelölt határnapig írásba kell foglalni és a tanács elnöke a határozat kihirdetése után azt kézbesíti a határozathirdetésen megjelent feleknek. Fontos: erre az esetre is igaz, hogy amennyiben önnek ügyvédje van és ő nem jelenik meg a határozathirdetésen, akkor önnek a tanács elnöke nem kézbesíti – mert törvény szerint nem kézbesítheti a határozatot.

Magyarország megújul