Mi történik, ha a bíróság a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül elutasítja?

A keresetlevél elutasítása nem a kereset (=a felperesi igény) elutasítása, tehát nem jelenti azt, hogy a bíróság az ügyet véglegesen eldöntötte, ehhez a végzéshez nem fűződik ún. jogerő. Ha az eljárás akadálya elhárítható (pl. a keresetlevél hiányait pótolja a felperes), ismételten benyújtható a keresetlevél és az eljárás ismét megindul. Vannak olyan okok, amit véglegesen megakadályozzák a per megindulását. Ilyen például, ha valamelyik alperes nem él a keresetlevél benyújtásakor, vagy ha valamely jogszabály határidőt szab meg a keresetlevél benyújtására és a felperes ezt a határidőt elmulasztja.

Magyarország megújul