Sokan vagyunk a perben és az egyik – sokadrendű – alperes meghalt. Miért nem folytatható az élők között addig is a per?

A félbeszakadás a per egészére vonatkozik. Nincs arra eljárásjogi lehetőség, hogy az élők között az tovább folytatódjon. Valamelyik peres fél halála ugyanis a törvény erejénél fogva idézi elő a félbeszakadást és egyben azt is, hogy azt követően a bíróság minden intézkedése – amely nem a félbeszakadással, vagy annak megszüntetésével kapcsolatos –, és a felek minden perbeli cselekménye hatálytalan.

Magyarország megújul