Ügyfélközpontok

Az Ügyfélközpontok az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnökének stratégiai célkitűzéseihez igazodva modern környezetben biztosítanak gyors és hatékony ügyintézést a bírósághoz fordulóknak.

Elsődleges célja, hogy a bíróságokhoz való könnyebb hozzáférést biztosítsa olyan körülmények között, mely megfelel a 21. század kívánalmainak és az ügyfélközpontú bíróságok igényének. Az újonnan kialakuló ügyfélközpont-hálózatban az ügyfeleket ügyük súlyához méltó környezetben, megfelelően felkészült munkatársak fogadják.

Az OBH és a Moholy - Nagy Művészeti Egyetem (MOME) között létrejött stratégiai partnerségi megállapodás alapján, az egyetem tervezésében készült el az ügyfélközpontok környezete, bútorzata és a vizuális kommunikációs felületek. 

DSC04967.JPGAz ügyfélközpontok egységes arculatú designnal rendelkeznek, melyek korszerű és komfortos körülményeket teremtenek mind az ügyfelek, mind az ügyfélközpont dolgozói részére.

A kidolgozott koncepció alapján az ügyfélközpontok két fő részre tagozódnak, ezek az ügyféltér és az ügyintézői tér.

Az ügyféltérben az ügyfelek már várakozás közben számos információhoz hozzájuthatnak. A falon elhelyezett képernyőn animációs film segít látványosabban és érthetőbben bemutatni az egyes bírósági folyamatokat. Az elhelyezett és elvihető nyomtatott tájékoztató kiadványok pedig a bírósági eljárásokról (például keresetlevél beadásáról) adnak részletesebb felvilágosítást. Ugyancsak az ügyfelek tájékoztatását szolgálják az ügyféltérbe kihelyezett számítógépek, melyeken a bíróságok központi honlapja érhető el.

Az egységes arculat nem csupán az ügyfélközpontok kinézetére vonatkozik, hanem az ügyintézési folyamatok egységesítésére, az ügyintézők megfelelő és azonos felkészítésére és folyamatos képzésére, valamint a tájékoztatásra szolgáló tájékoztató anyagokra. 

professzionális ügyintézésnek köszönhetően egyszerűbben, gyorsabban tudják intézni az ügyfelek az ügyeiket. Az ügyfélközpontok komplex szolgáltatása kiterjed a beadványok beadására, tájékoztatás adásra, iratbetekintésre és iratmásolat kérésre, mind a polgári peres és nem peres eljárásban, végrehajtási eljárásban, büntető eljárásban, büntetés-végrehajtási eljárásban, civil szervezetekkel összefüggő eljárásban és cégeljárásban. A komplexitás legnagyobb előnye, hogy az ügyfél mindent el tud intézni egy helyen.

Az ügyintézés digitális megoldásokon alapszik. Folyamatosan kerül bevezetésre az elektronikus eljárás és az ún. e-akta, mely a papír alapú akta online változataként egyszerűbbé teszi az ügyfelek számára irataik megismerésének lehetőségét.  

DSC05006.JPGAz ügyfélközpontok ügyintézőit külön választják ki a feladatra, akik speciális képzésben részesülnek, mivel fontos, hogy szakmailag és pszichésen is felkészültek legyenek. Az ügyintézők nem csak személyesen, hanem telefonon is az ügyfelek rendelkezésére állnak.

Az ügyfélközpont-hálózat felállításával a jövőben az ügyfelek az eljárás helyétől függetlenül, bármelyik ügyfélközpontban tudják intézni majd az ügyeiket.

Ezen ügyfélközpont-hálózat első állomása volt a 2018. áprilisban átadásra került Egri Törvényszék Ügyfélközpontja, melyet 2018. októberben a Szigetszentmiklósi Járásbíróság Ügyfélközpontja, majd 2019. februárban a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság Ügyfélközpontja követett.