Végrehajtói Fegyelmi Bíróságok

Az önálló bírósági végrehajtó, az önálló bírósági végrehajtó-helyettes, az önálló bírósági végrehajtójelölt és a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) 265. § (2) bekezdése szerinti végrehajtási ügyben eljáró személyek fegyelmi ügyeiben a Budapest Környéki Törvényszék mellett működő elsőfokú Bírósági Végrehajtói Fegyelmi Bíróság, a Kúria mellett működő másodfokú Bírósági Végrehajtói Fegyelmi Bíróság jár el.

A bírák közül - 4 évre - az elsőfokú végrehajtói fegyelmi bíróságra 30, a másodfokú fegyelmi bíróságra 10 fegyelmi bírót nevez ki az OBT. Fegyelmi bíróvá nem nevezhető ki az a bíró, aki a Bjt. szerint a szolgálati bíróság bírájává sem nevezhető ki.  

A fegyelmi bírák közül a fegyelmi bíróság elnökét és elnökhelyettesét az OBT nevezi ki.

A végrehajtók közül – 4 évre – a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöksége az elsőfokú fegyelmi bírósághoz 20, a másodfokú fegyelmi bírósághoz 3 végrehajtót választ meg vizsgálóbiztosnak. Vizsgálóbiztosnak azt a végrehajtót lehet megválasztani, akinek legalább 5 éves végrehajtói gyakorlata van, feltéve hogy vele szemben nincs kizáró ok.

A fegyelmi bíróság 3 fegyelmi bíróból álló tanácsban jár el.

A fegyelmi eljárást az eljárás minden szakaszában a nyilvánosság kizárásával kell lefolytatni.

 

A végrehajtói fegyelmi bíróságok ügyrendje