Visszapillantó

A Visszapillantó sorozat célja, hogy jobban megismertesse a bírósági szervezetben dolgozó bírák, bírósági vezetők munkáját. A sorozat - bár visszatekintés az elmúlt évek történéseire - igyekszik naprakész lenni, s olyan témákat körüljárni, amelyeknek valamilyen aktualitása van.


15. rész: Visszapillantóban a Mailáth György Tudományos Pályázat 2018. július 27. dr. Ábrahám Márta, az OBH Tudományszervezési és Dokumentációs Osztály vezetője: „Az OBH 2014 óta évente hirdeti meg a Mailáth György országbíróról elnevezett tudományos pályázatot. Célunk, hogy támogassuk a tudományos tevékenységét a bíróságon dolgozóknak, és a kutatási eredményeket a bírósági ítélkezési tevékenységbe becsatornázzuk. A pályázat azzal a szándékkal került kiírásra, hogy mind a bírósági munka iránt érdeklődő joghallgatóknak, mind pedig a bírósági dolgozóknak lehetőséget biztosítsunk, illetve őket ösztönözzük, bátorítsuk a tudományos tevékenység folytatására. Az idei, immár ötödik alkalommal kiírt pályázati kiírás mottója »Változás és állandóság a bíróságokon – a XXI. század kihívásai«.”
 
dr. Horinka Éva, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírósági titkára: „Azért jelentkeztem a Mailáth pályázatra, mert kezdettől fogva nagyon érdekelt a munkajog és nagy örömmel láttam, hogy van lehetőség munkajogi szekcióban is valamilyen tudományos anyag közzétételére, illetve kidolgozására. Mindig is vonzott a kutatómunka, a könyvtárak világa. (…) Minden alkalommal előfordul az emberrel, amikor kidolgoz egy ilyen pályamunkát, hogy elbizonytalanodik, (…) ilyenkor nem szabad feladni, kicsit pihentetni kell, félrerakni esetleg pár napig, de aztán folytatni, mert meglesz az eredménye.”
 
Ludányi Zoltán János, az OBH tisztviselője: „Azért jelentkeztem a Mailáth György Tudományos Pályázatra, mert érdekelt a bírósági szervezetnek a működése. (…) A pályamunkám címe: Az előmenetel, mint a bírák jobb munkára ösztönzésének eszköze. Úgy igyekeztem témát választani, hogy egy szeletét választottam ki az ösztönzésnek és azt gondoltam tudományos igénnyel feldolgozni.”   

 


14. rész: Visszapillantóban a külföldi képzési lehetőségek 2018. július 16. dr. Varga Karolina Etelka OBH, Magyar Igazságügyi Akadémia, főosztályvezető-helyettes: „(…) az a cél, hogy a magas szintű nyelvismerettel és már szakmai tapasztalattal rendelkező tagállami bírák és ügyészek megismerkedhessenek belűről egy uniós intézmény minden napi működésével, ezáltal a szakmai tapasztalataikat bővítsék (…)”
 
dr. Dudás Dóra Virág, Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, bíró: „(…) Azért jelentkeztem, hogy bővítsem az európai jogi tudásomat, a gyakorlatra is kiterjedően, és fejlesszem nemcsak a szakmai tudásomat, de szakmai képességemet is (…)”
 
dr. Gyalog Renáta OBH, Magyar Igazságügyi Akadémia, bírósági titkár: „(…) elsősorban a képzés szervezésben, a nemzetközi képzésszervezés folyamatában tudtam kipróbálni magamat, a képzésszervező jogászok mellett (…)”

13. rész: Visszapillantóban a fogalmazók felvételi eljárása 2018. június 29. dr. Nagy Annamária, az OBH bírósági titkára: „2016-ban az OBH elnöke teljesen új alapokra helyezte a fogalmazó-felvételi eljárást, azzal a céllal, hogy (…) a lehető legalkalmasabb pályázók kerüljenek kiválasztásra. (…) Egy megismételt államvizsga helyett, (…) inkább a leendő fogalmazói, titkári bírói munkához szükséges kompetenciát mérik (…), úgy mint döntési képességet, lényeglátást, érvelési technikát, logikai készséget.”
 

12. rész: Visszapillantóban a Themis verseny 2018. július 2. dr. Varga Karolina Etelka, az OBH MIA főosztályvezető-helyettese: „A magyar csapatok nagyon jó eredményeket szoktak elérni a Themis versenyeken. Döntőbe került egy csapatunk néhány évvel ezelőtt, illetve két különdíjas csapatunk van. (…) Legutóbb (…) idén a C elődöntőben ért el különdíjat (…) az „Igazságügyi együttműködés polgári ügyekben” témakörben indult csapat Thessalonikiben.”
 
 

11. rész: Visszapillantóban az elektronikus kapcsolattartás 2018. június 22. dr. Kapitány Attila: „Egy tavaly készített felmérés kimutatta, hogy közigazgatási ügyekben mintegy huszonöt nappal rövidebb a pertartam azokban az esetkben, amelyekben elektronikus kapcsolattartással élnek a felek. És ugyanez igaz a másodfokú eljárásokra is. A törvényszéki másodfokú eljárásokban szintén huszonöt nappal rövidebb a pertartam.” 
 

10. rész: Visszapillantóban a vezetőképzés, vezetőértékelés 2018. május 16. dr. Fülöp Natasa: „Öröm volt azt látni, hogy a magyar megoldások mennyire előrehaladottnak, előremutatónak, mennyire komplexnek tűnnek, (…) a többi résztvevő ország is ugyanezen az állásponton volt és nagyon érdekelte őket a magyar megoldás.”
dr. Polgárné dr. Vida Judit: „Ez a komplex képzési rendszer tulajdonképpen egyfajta minőségbiztosítást is jelent a vezetővizsgálatok során, hiszen (…) ezeknek elsődleges célja a fejlesztés, a támogatás..”
Simon Mária: „A vezetőknek nagyon fontos, (…), hogy motiválják a kollégáikat, beosztottjaikat, konfliktust kezeljenek, oldják a stresszt, erre készítjük fel őket a képzés során...”

9. rész: Visszapillantóban a Nyitott Bíróság program 2018. május 11. dr. Andódi László: „Ezt a programot mindenképpen a hivatali kötelezettségünk teljesítését követően, azon felül végezzük. (…) Ezért nagyon fontos, hogy személyes elköteleződéssel vegyenek benne részt a kollégák.” dr. Várai-Jeges Adrienn: „(…) Nagyon sok pozitív visszajelzést kapunk a Nyitott Bíróság országos programjainkkal kapcsolatosan. (…) Rendszeresen kapunk osztályfőnököktől levelet, hogy mennyire élvezték a gyerekek, milyen jó volt és milyen sokáig beszédtéma volt.”


 
8. rész: Az Európai Jogi Szaktanácsadói Hálózat a Visszapillantóban 2018. április 27. dr. Osztovits András: "Több, mint 15 éve, hogy ez a munka elindult, és azóta az uniós jogi kérdések mennyiségileg és minőségileg rendkívül sokat változtak. Így a szaktanácsadó bíráknak is egyre többet kell tudniuk és megérteniük abból, hogy vajon hogyan, milyen irányban alakul az uniós jogfejlődés és joggyakorlat. És ma már elengedhetetlen, hogy a szaktanácsadó bíró ne csak magyarul, hanem legalább még egy uniós nyelven is figyelje a szakirodalom alakulását, olvasson és - amennyire ideje engedi - részt vegyen például az ezzel kapcsolatos tudományos igényű vitákban is.
7. rész: A "Fókuszban a bíróság" fotópályázat a Visszapillantóban 2018. április 20. Klenovics Róbert: „Első alkalommal 2014-ben hirdettük meg a fotópályázatot, a Nyitott Bíróság program keretében. Célunk az volt, hogy bemutassuk az emberek számára, hogy a Bíróság nem egy zárt világ. A fotókon keresztül szerettük volna bemutatni a bírói munkát, a bírósági tevékenységet, illetve a bírósági munkának helyet adó - tárgyi feltételeket biztosító - bírósági épületeket. (…) Évről évre várom ezt a feladatot, örülök, hogy részt vehetek a bíráló bizottság munkájában.” Molnár Zoltán: „Én vállaltam ennek a könyvnek a szerkesztését. (…) Ami bekerült azon picit érdemes elidőzni. (…) Olyan épületrészletet mutat meg a fotográfus - a pályázó - ami mellett elhaladunk, és nem vesszük észre.”

6. rész: Az Etikai Kódexről a Visszapillantóban 2018. március 29. dr. Gerber Tamás: „Biztosított volt az, hogy valamennyi bírósági szint, szervezet képviselve legyen ebben az Etikai Kódex Koordinációs Testületben.” 
dr. Csermák János: „Több olyan határozat és állásfoglalás is született, amely szerves részét képezi az Etikai Kódexnek (…) Ezeknek a meghozatala az egyik legnagyobb eredménye volt az OBT munkájának (…) Ezekkel a határozatokkal vált élővé az Etikai Kódexnek a szövege.”

5. rész: A táskaírógéptől a beszédfelismerő szoftverig 2018. március 9. dr. Senyei György: "A kazettás magnó hangfelvétel meg sem közelítette a mai digitális színvonalat és sok félreértésre adott okot, egészen tréfás leírások történtek (…) Az egyik ilyen legjobb elhallás, amikor még az ítéletek a Magyar Köztársaság nevében születtek és a leírás során az „egész társaság” nevében került megszövegezésre."

dr. Kocsi Balázs: "Arra biztosan emlékszem, hogy ha a kétezres évek elején bementem a bíróságra, akkor ott a bírónak az asztalán nemhogy laptop, ott semmilyen számítógép nem volt. Amikor bírónak kineveztek asztali gépe szintén volt már mindenkinek, ez később ugrásszerűen fejlődött az elmúlt (...) 5-6 évben ."

dr. Kékedi Szabolcs: ”A jövőben is hasonló módon újabb és újabb informatikai alkalmazásoknak és felületeknek az elérhetővé tétele és bevezetése fog megtörténni, hiszen a 21. század korszelleméből és a mindennapi munkavégzésből az következik, hogy ezek az informatikai alkalmazások folyamatosan változnak, frissülnek, kiegészülnek. Ehhez a típusú gondolkodásmódhoz a bírósági szervezetnek is alkalmazkodnia kell.


4. rész: Bírósági történelem és hagyományápolás 2018. március 1. dr. Ábrahám Márta: "Célunk, hogy a tudományos kutatásoknak lendületet adjunk, és a jogi karok jogtörténeti tanszékeivel együttműködve egy ismereteket szélesítő projektet indítsunk el."

dr. Bagossyné dr. Körtvélyesi Mária: "A bírósági történelem a mai gyakorló bírók számára is segítséget nyújthat, múlt nélkül nincs jövendő, szoktuk idézni. Biztatást kaphatunk a régmúlt bíró kollégák visszaemlékezéseiből, a történeti kutatásokból." 

3. rész: Átláthatóság, nyilvánosság az OBT munkájában 2018. február 21. dr. Nyakó Zsuzsanna: „A testületi működés - és az ilyen formában történő döntéshozatal - garancia arra, hogy minden szempont érvényesülhessen, és hogy a bírói kar, az összbírói kar érdekét legjobban szolgáló döntés születhessen az OBT-ben is.”

2. rész: Az OBT működésének kezdetei 2018. február 21. dr. Tománé dr. Szabó Rita: „Ebben a témakörben a Kúria elnökének is és a Hivatal elnökének is éves beszámolási kötelezettsége van, amikor egy részletes anyagban újra összefoglalja az előző év, tehát a tárgyévnek a kinevezési gyakorlatát, statisztikai adatokkal alátámasztva, indokolva lehet azt áttekinteni, hogy milyen arányban tért el a rangortól, nem tért el a rangsortól, hol járult hozzá a Tanács, hol nem."

1. rész: Az OBT, mint testület 2018. február 21. dr. Bicskei Ferenc: „Olyan kérdésekben, ahol érintett, vagy akár csak az érintettsége is felmerülhet a tagnak - akár személyesen, akár a küldő bíróság kapcsán -, még a vitában sem igazán vettünk részt, kivonult, vagy legalábbis csöndben maradt. Én személyesen, amikor az én bíróságomat érintette egy-egy kérdés, kivonultam az ülésről. (...) Mindig törekedtünk, - főleg a kényes kérdésekben - az egységességre. (…) Külön kiemelném, hogy senki sem törekedett - úgymond - érdekérvényesítésre."