Panaszkezelés

Tisztelt Ügyfelünk!

A panaszokat, közérdekű bejelentéseket minden esetben a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény értelmében kell elbírálni. A törvény értelmében mindenkinek joga van ahhoz, hogy egyedül vagy másokkal együtt írásban kérelemmel, panasszal vagy javaslattal forduljon bármely közhatalmat gyakorló szervhez, így Ön a bíróságok felé panasszal vagy közérdekű bejelentéssel élhet.

A bíróságokhoz intézett panaszt, közérdekű bejelentést a közérdekű bejelentésekkel és panaszokkal kapcsolatos eljárásról szóló 7/2018.(VII.11.) OBH utasítás rendelkezései szerint – a benne előírt eljárási rend és határidők betartásával – kell megvizsgálni és elintézni.

A panaszokról az alábbi linken kaphat tájékoztatást: 

http://birosag.hu/kozerdeku-bejelentes-panasz

Tájékoztatjuk, hogy 2018. január 01. napjától kezdeményezett általános elnöki igazgatási ügyben a törvényben meghatározott esetekben és személyi körben kötelező az OBH-val és a bírósággal való elektronikus kapcsolattartás a 2015. évi CCXXII. törvény alapján.

Biztonságos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségek:

A bíróságok igazságszolgáltatási tevékenységével összefüggésben:

  • Rövidnév: OBHGEPI
  • KRID: 710254715

A Debreceni Törvényszék igazgatási tevékenységével összefüggésben:

  • Hivatal rövid neve: HBMB
  • Hivatal Teljes neve: Debreceni Törvényszék
  • KRID: 308626116

Általános elnöki ügyek űrlapjai
Az általános elnöki ügyek űrlapjai a http://birosag.hu/altalanos-elnoki-igazgatasi-ugyek-formanyomtatvanyai ... érhetők el.

Amennyiben ügyfélkapus regisztrációval nem rendelkezik, panaszát elektronikus levelező rendszerben az alábbi e-mail címeken terjesztheti elő: 

Debreceni Törvényszék: panasz@debrecenit.birosag.hu

Debreceni Törvényszék Közigazgatási Kollégium: panasz-kmb@debrecen.birosag.hu

Debreceni Járásbíróság: panasz@debrecen.birosag.hu

Berettyóújfalui Járásbíróság: panasz@bujfalu.birosag.hu

Hajdúböszörményi Járásbíróság: panasz@hbosz.birosag.hu

Hajdúszoboszlói Járásbíróság: panasz@hszob.birosag.hu

Püspökladányi Járásbíróság: panasz@pladany.birosag.hu