Bírósági Iránytű - ügyféltájékoztatók

1. Szervezeti Kisokos

Szervezeti kisokos jpg 2022

Mit csinálnak a bíróságok?

„A bíróságok igazságszolgáltatási tevékenységet látnak el.”
Magyarország Alaptörvénye 25. cikk (1) bekezdés 

Hogyan épül fel a bírósági szervezet?

 • OBH
 • OBT
 • KÚRIA
 • Ítélőtáblák (5)
 • Törvényszékek (20)
 • Járásbíróságok (112)

Mit jelent a hatáskör?

Munkamegosztás különböző szintű bíróságok között.

• Első fokon járnak el: 

 • járásbíróságok (kerületi bíróságok), 
 • törvényszékek,
 • Kúria (pl. gyülekezési ügyek, választási ügyek).

• Másodfokon járnak el:

 • törvényszékek,
 • ítélőtáblák,
 • Kúria.

• Harmadfokon járnak el (büntető ügyekben):

 • ítélőtáblák, 
 • Kúria.

Mit jelent az illetékesség?

Munkamegosztás az azonos hatáskörű bíróságok között, területi alapon.
Fő szabályként:
a büntető ügyekben a bűncselekmény elkövetésének helye szerinti,
a polgári ügyekben az alperes lakóhelye szerinti,
munkaügyi perekben a munkáltató székhelye szerinti bíróság jár el.

Bizonyos esetekben más bíróság is jogosult eljárni. 
Például: 
ingatlannal kapcsolatos per ingatlan fekvése,
válóper utolsó közös lakóhely,
tartásdíj megállapítása iránti per (törvényen alapuló) gyermek lakóhelye,
munkaügyi per a munkavállaló belföldi lakóhelye szerinti bíróság.

Milyen ügyekkel foglalkoznak a bíróságok?

Járásbíróságok

POLGÁRI ÜGYSZAK

 • válás, 
 • gyermektartásdíj, 
 • gyermekelhelyezés,
 • távoltartás, 
 • kártérítés 30 millió Ft-ig stb.

BÜNTETŐ ÜGYSZAK

 • lopás,
 • csalás,
 • testi sértés,
 • garázdaság, stb.

Törvényszékek

 I. fokon

POLGÁRI:
 • 30 millió Ft feletti pénzkövetelés,
 • sajtó-helyreigazítás,
 • cégekkel kapcsolatos egyes ügyek, stb.
BÜNTETŐ:
 • emberölés, 
 • emberrablás,
 • életveszélyt okozó testi sértés, stb.
MUNKAÜGYI:
 • munkaviszony jogellenes megszüntetése,
 • elmaradt munkabér megállapítása
KÖZIGAZGATÁSI

- közigazgatási tevékenység jogszerűsége
•    építésügyben,
•    adóügyben,
•    földügyben,
•    gyámügyben,
•    társadalombiztosítási ügyben stb.

hozott határozat felülvizsgálata

- közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos jogviták
- közigazgatási szerződésekkel kapcsolatos jogviták stb.

II. fokon

a járásbíróságok döntései ellen benyújtott fellebbezéseket bírálják el.

A polgári ügyszakban a törvényszék előtt minden félnek kötelező a jogi képviselet.

Ítélőtáblák

- Öt ítélőtábla működik Magyarországon: a Debreceni, a Fővárosi, a Győri, a Pécsi és 
a Szegedi Ítélőtábla.
- Elbírálják a törvényszékek döntése elleni fellebbezéseket. 
Az ítélőtábla előtti eljárásban a közigazgatási és munkaügyi jogviták kivételével a jogi képviselet minden félnek kötelező.

Mi a Kúria szerepe az igazságszolgáltatásban?

•    Egységes ítélkezési gyakorlat kialakítása. pl.: jogegységi határozatot hoz, joggyakorlat elemzést folytat, eljár jogegységi panasz ügyekben
•    Elbírálja a felülvizsgálati kérelmeket, fellebbezéseket. 
•    Harmadfokú bíróságként jár el a törvényben meghatározott büntető ügyekben.

A felülvizsgálatot kezdeményező félnek kötelező a jogi képviselet.

További információt a https://www.kuria-birosag.hu oldalon találhat.

Mi az Országos Bírósági Hivatal feladata? (OBH)

A bíróságok központi igazgatási szerve.

Feladatai például:
• Megtervezi a bíróságok költségvetését.
• Kialakítja a bírósági szervezet hosszú távú stratégiai céljait.
• Ellátja 
•    a személyzeti ügyekkel,
•    a bírósági szervezet kommunikációjával,
•    a bírósági ingatlanok kezelésével, felújításával,
•    a képzések szervezésével kapcsolatos teendőket.

Mi az Országos Bírói Tanács? (OBT)

Tizenöt fős testület.Tagjai:
•    a Kúria elnöke, 
•    a bírák küldöttértekezlete által választott tizennégy bíró.
Ülésén tanácskozási joggal részt vesz: 
•    az OBH elnöke, 
•    az igazságügyért felelős miniszter, 
•    a legfőbb ügyész, 
•    a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke, 
•    a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnöke.
 
Feladatai például:
•    A bíróságok központi igazgatásának felügyeletét látja el.
•    Ellenőrzi a bíróságok gazdálkodását. 
•    Véleményezi az Országos Bírósági Hivatal elnökének szabályzatait.
Ez a kiadvány nem nyújt teljes körű tájékoztatást. Kizárólag figyelemfelhívás, ismeretterjesztés célját szolgálja, annak tartalmára bírósági eljárásban közvetlen jogi alapként hivatkozni nem lehet. Kérjük, minden esetben alaposan tájékozódjon az irányadó jogszabályi előírásokról. Forduljon bizalommal az érintett bíróság kezelőirodájához, vagy keresse fel a bíróság honlapját. 
–    Lezárva: 2022. február

2. Tárgyalásra megyek

targyalasra_megyek.jpg

 

Hogyan értesülök a bírósági tárgyalásról?

 • Idézés 

Akit a bíróság idéz, köteles a tárgyaláson megjelenni.

• Értesítés 

Aki értesítést kap, jelenléte nem kötelező, de lehetősége van arra, hogy részt vegyen a tárgyaláson.

• Hallgatóságként

idézés nélkül is jelen lehet a nyilvános tárgyaláson. 

Mit vigyek magammal a bírósági tárgyalásra?

Az alábbiakat szükséges magával hoznia:

 • az idézést vagy az értesítést, 
 • a személyi igazolványát (útlevél, vagy járművezetői engedély),
 • lakcímkártyáját,
 • polgári ügyekben az adókártyáját.

Mit nem vihetek magammal a bíróságra?

 • a közbiztonságra különösen veszélyes vagy rendbontásra alkalmas eszközt (például fegyvert, kést, szúró-vágóeszközt), 
 • élő állatot.

Milyen öltözetben jelenhetek meg a bíróság előtt?

Tiszteljük meg az eljárás résztvevőit és a bíróságot azzal, hogy a tárgyalás méltóságához illő, tiszta, rendezett öltözetben jelenünk meg! 

Mi történik a bírósági épületbe való belépéskor?

 • A beléptetés biztonsági átvizsgálással, csomagátvizsgálással, illetve fémdetektoros vizsgálattal jár(hat). 
 • Az ellenőrzést jelentős mértékben meggyorsítja, ha bemutatja az idézést vagy az értesítést. 
 • Amennyiben tárgyalásra érkezett, az idézésben foglaltak alapján útba igazítják, míg egyéb esetekben a kezelőirodába irányítják.


Ki és mikor léphet be a tárgyalóterembe?

 • A tárgyalásra pontosan kell érkeznie. 
 • Várakozás közben ne zavarja a tárgyalóteremben folyó munkát! 
 • Készítse elő személyi igazolványát! 
 • A tárgyalóterembe akkor léphet be, ha szólítják.

Mit tegyek, ha elkésem vagy elmulasztom a tárgyalást?

 • Ha van rá mód, előzetesen jelezze a késést! (Pl.: telefonon).
 • Ha önhibáján kívül késett el, indokait igazolási kérelemben adhatja elő.
 • Érkezését haladéktalanul jelezze a tárgyalóteremben!

Hová ülhetek a tárgyalóteremben?

A tárgyalóteremben minden jelenlévőnek meghatározott helye van. 
A bíró útmutatásának megfelelően foglaljon helyet.

Terem elrendezés polgári peres eljárásnál:

 • Bíró
 • Felperes, alperes
 • Hallgatóság

Terem elrendezés büntető peres eljárásnál:

 • Bíró
 • Jegyzőkönyvvezető
 • Ügyész, ügyvéd
 • Vádlott
 • Hallgatóság

Hogyan kell viselkednem a tárgyalóteremben?

 • A tárgyalás méltóságához illően, a bíró útmutatásának megfelelően kell viselkedni.
 • Nyilatkozata megtételénél, kérjük, várja meg, míg szót kap!
 • Közbeszólni, engedély nélkül felszólalni nem lehet!
 • A per résztvevői állva teszik meg nyilatkozatukat. Kérjük, jelezze, ha egészségi állapota ebben akadályozza, vagy azt jelentősen megnehezíti!
 • Mobiltelefonját és egyéb kommunikációs eszközeit kapcsolja ki, vagy némítsa le, mielőtt a tárgyalóterembe lép!
 • Ételt vagy italt fogyasztani a tárgyalóteremben kizárólag egészségi okból, bírói engedéllyel lehet.
 • A tárgyalás rendjét és méltóságát zavaró magatartás, közbeszólás esetén a bíróság a rendzavaró személyt pénzbírsággal sújthatja, vagy a tárgyalóteremből kiutasíthatja. 
 • Az ítélethirdetést állva kell meghallgatni!
 • A tárgyalóteremből távozni a bíró engedélyével lehet. 
 • Kép- és hangfelvétel a nyilvános tárgyaláson kizárólag az arra jogosultak, a bíró engedélyével készíthetnek.

További információk

Ez a kiadvány nem nyújt teljes körű tájékoztatást. Kizárólag figyelemfelhívás, ismeretterjesztés célját szolgálja, annak tartalmára bírósági eljárásban közvetlen jogi alapként hivatkozni nem lehet. Kérjük, minden esetben alaposan tájékozódjon az irányadó jogszabályi előírásokról. Forduljon bizalommal az érintett bíróság kezelőirodájához, vagy keresse fel a bíróság honlapját. 
Lezárva: 2017. október

www.birosag.hu

3. Ügyfélsegítő

ügyfélsegítő.jpg

 

Mit érdemes tudnom a bírósági ügyfélsegítőről?

Segítünk

 • Nyomtatvány kitöltésében
 • Szóbeli kérelem rögzítésében
 • Bírósági eljárási kérdésekben

Folyó ügyekkel kapcsolatos információkért és iratbetekintéssel kapcsolatban a bíróságok kezelő-, tájékoztatási irodáját, vagy az ügyfélközpontot keresheti fel.

Jogi tanácsért ügyvédhez, vagy a Jogi Segítségnyújtó Szolgálathoz fordulhat - http://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/jogi-segitsegnyujtas

 

Mikor és hol vehetem igénybe az ügyfélsegítő szolgáltatást?

 • Valamennyi járásbíróságon,
 • meghatározott ügyfélfogadási időben.

Az ügyfélfogadás rendjéről az egyes járásbíróságok honlapján találhat információt: https://birosag.hu/ugyfeleknek/birosagok/torvenyszekek

 

Hogyan vehetek részt az ügyfélfogadáson?

 1. Bejelentkezés nélkül sorszám húzásával, vagy
 2. előzetes időpontfoglalással:
 • személyesen a bíróságok épületében, telefonon, és egyes járásbíróságok esetében interneten.
 • Az előzetes időpontfoglalás előnye, hogy elkerülheti a sorban állást.

 

Mit tehetek, mielőtt az ügyfélsegítőhöz fordulok?

 • Gondolja végig, hogy mi az a határozott kérelem, amellyel bírósághoz kíván fordulni!
 • Győződjön meg arról, hogy a szükséges dokumentumok, adatok a rendelkezésére állnak és azokat hozza magával!
 • Amennyiben tudja, hogy mikor szeretne az ügyfélsegítőhöz menni, foglaljon előzetesen időpontot!
 • Illetékköteles beadvány esetén:
  • Az eljárási illetéket készpénz-átutalási megbízással („sárga csekk”) fizesse meg, annak a bíróságnak a készpénz-átutalási megbízásán („sárga csekkjén”), ahová az illetékköteles beadványt benyújtja. A „sárga csekk” az adott bíróságon szerezhető be. Az eljárási illetéket a fenti módon túl a Bírósági Fizetési Portálról indított utalással – az EFER számla közbeiktatásával – vagy  közvetlen banki átutalással is meg tudja fizetni.
   vagy
  • töltse ki a költségkedvezmény iránti kérelem előterjesztésére rendszeresített nyomtatványt, és a szükséges igazolásokkal együtt hozza magával!

 

Mit vigyek magammal?

Hozza magával:

 • személyazonosító igazolványát,
 • lakcímkártyáját,
 • az ügyével kapcsolatos, rendelkezésre álló iratokat, dokumentumokat,
 • kötelezően csatolandó okiratokat (mellékleteket),
 • készpénz-átutalási megbízást – „sárga csekk" – amennyiben az illetéket ilyen módon kívánja megfizetni,
  vagy kitöltve a költségkedvezmény engedélyezése iránti kérelemhez szükséges nyomtatványt.

Amennyiben más személy képviseletében jár el, a meghatalmazását is hozza magával!

 

Mi történik a beadványommal?

 1. Szóbeli kérelmét az eljáró bírósági alkalmazott jegyzőkönyvben rögzíti, vagy segít a nyomtatvány kitöltésében.
 2. A jegyzőkönyvet, illetve nyomtatványt a bírósági kezelőirodán lajstromozzák.
 3. A bíróság a beadványt megvizsgálja és megteszi a szükséges intézkedéseket.

További információkat a Keresetlevél című kiadványunkban találhat.

 

További információk

Ez a kiadvány nem nyújt teljes körű tájékoztatást. Kizárólag figyelemfelhívás, ismeretterjesztés célját szolgálja, annak tartalmára bírósági eljárásban közvetlen jogi alapként hivatkozni nem lehet. Kérjük, minden esetben alaposan tájékozódjon az irányadó jogszabályi előírásokról. Forduljon bizalommal az érintett bíróság kezelőirodájához, vagy keresse fel a bíróság honlapját.

Lezárva: 2024. 01. 01.

4. Tanúként idéztek

tanu.jpg

 

Ki lehet tanú?

 • Bárki, akinek olyan tényről lehet tudomása, ami az adott eljárásban bizonyítandó.
 • Büntető ügyben a bűncselekmény áldozata, a sértett is lehet tanú.

14 év alatti személy csak akkor lehet tanú, ha a vallomásától várható információ máshonnan nem szerezhető meg!

Hogyan értesülök arról, ha a bíróságon tanúként meg kell jelennem?

A bíróság idézést küld, amely tartalmazza, hogy milyen ügyben, hol és mikor kötelező megjelennie.

További információkat a Tárgyalásra megyek című kiadványunkban talál.

Mit tehetek, ha nem tudok megjelenni a tárgyaláson?

Amennyiben rendkívüli ok miatt nem tud megjelenni, azt: 

 • előzetesen, 
 • írásban, 
 • az ok megjelölésével (igazolásával), 
 • az idézésben található ügyszám feltüntetésével 

kell bejelentenie a bírósághoz.

Például: betegség esetén – orvosi igazolással

Van-e következménye annak, ha nem megyek el a tárgyalásra?

Ha távolmaradását nem igazolja: 

 • a bíróság pénzbírságot (büntető ügyekben rendbírságot) szabhat ki, 
 • elrendelheti a rendőrség által történő elővezetését. 

+ Az ezzel okozott költségek megtérítésére kötelezheti.

Ha nem jelenik meg, az nem mentesíti a vallomástételi kötelezettsége alól.

Lehet-e akadálya a vallomástételnek?

A törvény meghatározza azokat a feltételeket, amelyek fennállása esetén a tanú nem hallgatható ki (vagy csak bizonyos kérdésekről), illetőleg a vallomástételt megtagadhatja.

Főbb körülmények: személyes érdek

Például

 • nem hallgatható ki tanúként, akitől testi vagy szellemi állapota miatt nyilvánvalóan nem várható helyes vallomás 
 • megtagadhatja a vallomástételt, aki magát bűncselekmény elkövetésével vádolná – az ezzel kapcsolatos kérdésben

Hozzátartozói viszony

Például

 • megtagadhatja a vallomástételt a felek/terhelt hozzátartozója (testvér, házastárs, stb...) 
 • megtagadhatja a vallomástételt, aki hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével vádolná – az ezzel kapcsolatos kérdésben

Foglalkozáshoz kapcsolódó titoktartási kötelezettség

Például megtagadhatja a vallomástételt, aki hivatásánál fogva titoktartásra köteles, ha a titoktartási kötelezettségét megsértené

Milyen kötelezettségeim vannak tanúként?

Megjelenési kötelezettség

Az idézésben megjelölt időpontban és helyen. 

Vallomástételi kötelezettség

 Az alábbi kérdésekre terjed ki: 

 • személyi adatok (igazolványok alapján) 
 • felekhez fűződő viszonya (érdekeltség, elfogultság, hozzátartozói viszony) 
 • az előadottakról miként szerzett tudomást.

A hamis tanúzást, illetőleg a tanúvallomás jogosulatlan megtagadását a törvény bünteti.

Okirat-bemutatási (együttműködési) kötelezettség

A rendelkezésére álló okiratokat, dokumentumokat hozza magával.

Tanúként milyen jogaim vannak?

Igényt tarthat a megjelenésével szükségképpen felmerült költségeinek megtérítésére.

Bizonyos jogszabályban rögzített feltételek fennállása esetén jelentheti például az útiköltség-igényt: 

 • ha busszal, vonattal érkezett, a jegy bemutatásával, 
 • ha gépjárművel érkezett, forgalmi engedélyének bemutatásával igazolhatja költségeit.

Csak a ténylegesen felmerült és igazolt költségek téríthetőek meg!
Törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén vallomás-megtagadási joga van.

 
Ezen túl a büntetőeljárásban: 

 • Törvényben rögzítettek szerint írásban tehet vallomást. 
 • Meghatalmazott ügyvéd képviselheti. 
 • Tanúvédelmi eszközöket vehet igénybe.

További felvilágosításért a bírósági tanúgondozókhoz fordulhat. www.birosag.hu

Hogyan történik a kihallgatás?

 • A bíró egyesével hallgatja ki a tanúkat; 
 • az Ön által elmondottakat jegyzőkönyvben rögzíti; 
 • személyi adatait rögzíti (igazolványok alapján);

Zárt adatkezelés: kérésére a személyes adatait (lakóhelye, anyja neve, születési helye és ideje) az eljáró bíró zárt borítékba helyezi, az nem válik ismertté.

 • tisztázza a felekhez való viszonyát (elfogult-e); 
 • tájékoztatja a tanúvallomás megtagadásának lehetőségéről, illetőleg a törvényben előírt figyelmeztetéseket is ismerteti (pl.: a hamis tanúzás jogkövetkezményeit); 
 • a bíró és az eljárás többi résztvevője kérdéseket tehetnek fel; 
 • Önnek pedig lehetősége lesz összefüggően elmondani, amit az üggyel kapcsolatban szeretne.

Ez a kiadvány nem nyújt teljes körű tájékoztatást. Kizárólag figyelemfelhívás, ismeretterjesztés célját szolgálja, annak tartalmára bírósági eljárásban közvetlen jogi alapként hivatkozni nem lehet. Kérjük, minden esetben alaposan tájékozódjon az irányadó jogszabályi előírásokról. Forduljon bizalommal az érintett bíróság kezelőirodájához, vagy keresse fel a bíróság honlapját.
Lezárva: 2017. október

5. Keresetlevél

Keresetlevél

 

Keresetlevél

Országos Bírósági Hivatal

2024. január 1-től

Hogyan indul a polgári per?

 • A polgári per keresetlevéllel indul,
 • melyet a felperes nyújt be az alperessel szemben.
 • A jogi képviselő nélkül eljáró fél a keresetét erre rendszeresített nyomtatványon is benyújthatja.

 

Hogyan adható be a keresetlevél?

 • elektronikus úton
  • bármelyik fél választhatja
  • a jogi képviselővel eljáró félnek kötelező
 • papír alapon
  • csak jogi képviselő nélkül eljáró fél  választhatja
 • szóban a bíróságon
  • csak jogi képviselő nélkül eljáró fél  kérheti ennek írásban történő rögzítését

 

Ügyfélkapcsolati Portál

https://birosag.hu/ugyfeleknek/elektronikus-ugyintezes/elektronikus-kapcsolattartas-birosagokkal/e-per

 

Mit kell kötelezően tartalmaznia a keresetlevélnek?

A keresetlevél tartalmazza:

 • Bíróság megnevezését
 • Eljárási illetéket, annak hiányában a költségkedvezmény iránti kérelmet
 • Felperes-alperes személyes adatait
 • Jogi képviselő esetén a jogszabályhelyet és a jogi érvelést is
 • Hatáskört, illetékességet
 • Tényeket, bizonyítékokat
 • Határozott kérelmet

mellékleteket, amelyeket már a keresetlevélhez csatolni kell

1. Felperes és alperes adatai:

név,
lakóhely (székhely),
kézbesítési cím
ki a felperes, ki az alperes a perben,
amennyiben van: e-mail cím, telefonszám.

Például:
Példa Árpád (1111 Budapest, Tó u. 1.) felperes
Példa Árpádné (1122 Budapest, Fő u. 2.) alperes

 

2. A jogvita alapjául szolgáló tények, bizonyítékok:

A keresetlevélben egyértelműen meg kell jelölnie, hogy igénye miből ered, mi az a jog, amelynek a bírósági védelmét kéri.

 • eladtam az autómat…
 • házasságunkból két gyermek született...
 • kölcsönadtam 1 500 000 forintot...

 

 • Időrendi sorrendben elő kell adnia az ügy szempontjából lényeges tényeket: mi, mikor, hol, kivel, hogyan és miért történt.
 • Fel kell sorolnia és csatolnia is kell azokat a bizonyítékokat, amelyek az előadott tényeket igazolják.

Például:
Tanúk meghallgatását kérheti, okiratokat csatolhat.

 

3. A bíróságra vonatkozó adatok:

 • a bíróság neve,
 • adatok, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható.

Például:
A Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékes, mert az alperes lakóhelye
1050 Budapest, Példa utca 32.

További információkat a Szervezeti Kisokos című kiadványunkban, valamint az alábbi weboldalon találhat:
https://birosag.hu/ugyfeleknek/birosagok/birosag-kereso

 

4. A bíróság döntésére irányuló kifejezett kérelmem:

 • Meg kell jelölnie, hogy pontosan milyen döntést szeretne a bíróságtól:
  • mire kötelezze az alperest,
  • mit állapítson meg,
  • mit változtasson meg a bíróság.
 • Kérelmének ki kell terjednie minden lényeges körülményre.

Például:
Kérem, hogy a bíróság...

 • bontsa fel a házasságunkat
 • kötelezze az alperest havonta 20 000 forint gyermektartásdíj megfizetésére
 • kötelezze az alperest 1 500 000 forint tartozás megfizetésére

 

5. Egyéb kötelező elemek:

 • Az eljárási illetéket a törvényszék/ítélőtábla/Kúria illetékbevételi számlájára az alábbi módokon lehet megfizetni:
 1. Bírósági Fizetési Portálról indított utalással (az EFER számla közbeiktatásával),
 2. Közvetlen banki átutalással, vagy
 3. Készpénz-átutalási megbízás („sárga csekk”) használatával.
 • Nem kell: ha költségkedvezmény iránti kérelmet terjeszt elő.
 • Meg kell jelölnie a pertárgy értékét: amely kérelme összegszerűségét jelöli meg.

Például:
- 1 500 000 Ft tartozás esetén - 1 500 000 Ft,
- havi 20 000 Ft gyermektartásdij megállapítása iránti perben - a gyermektartásdíj egy évi összege, azaz 240 000 Ft a pertárgyérték.

 • Egyes pertípusok esetében a törvény további kötelező tartalmi elemeket határozhat meg.

Például:
Nyilatkozni kell:
- válóper esetében a közös gyermek születésére vonatkozó adatokra és az életközösség fennállásának időtartamára,
- a gondnokság alá helyezés iránti eljárásban az alperes ingatlanvagyonáról.

 

Mit kell mellékelni a keresetlevélhez?

Csatoljon minden olyan okiratot (vagy másolatát),
amely

 • tartalmára bizonyítékként hivatkozik,

Például:
kölcsön megfizetése iránti perben – kölcsönszerződés
végrendeleti öröklést érintő perben – végrendelet
vételár megfizetésével kapcsolatos perben – adásvételi szerződés
jótállást érintő perben – jótállási jegy

 • a bíróság hatásköre vagy illetékessége megállapításához szükséges,
 • az adott pernél kötelező melléklet!

Amennyiben a felperes nem személyesen jár el, a képviseletében eljáró személynek a meghatalmazását is csatolnia kell!

 • Csatolnia kell az idegen nyelvű irat egyszerű magyar fordítását.
 • Nem kell csatolnia: a közhiteles nyilvántartás adatait (pl.: cégkivonat).

Mire kell figyelnie a keresetlevél írásakor?

 • A keresetlevelet, illetőleg annak mellékleteit eggyel több példányban kell előterjesztenie, mint ahány fél az eljárásban részt vesz.

Például:
Egy felperes és egy alperes esetén három példányban kell előterjeszteni.

 • A keresetlevél minden példányát alá kell írnia.
 • A géppel írt keresetlevelet két tanúnak is alá kell írnia, és a tanúk lakóhelyét is fel kell tüntetni.

Vannak olyan pertípusok, amelyek esetében a keresetlevél benyújtására kizárólag a törvényben előírt határidőn belül van lehetőség.
Például:

 • közigazgatási perekben - 30 nap
 • sajtó-helyreigazítási eljárásban - 15 nap
 • jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának megváltoztatása iránti perben - 15 nap

 

Melyik bírósághoz, és hogyan kell benyújtani a keresetlevelet?

A keresetlevelet az elsőfokú bírósághoz kell benyújtania:

 • postai úton,
 • ügyfélfogadási időben személyesen, a bíróság polgári kezelőirodáján,
 • a bíróságon kihelyezett gyűjtőládában elhelyezve,
 • elektronikus úton (ügyfélkapun vagy cégkapun keresztül).
 • A közigazgatási perek esetében a keresetlevelet annál a közigazgatási szervnél kell benyújtania, amely az elsőfokú határozatot hozta.
 • A törvényben meghatározott polgári perekben és személyek számára 2016. július 1. napjától kötelező a bírósággal való elektronikus kapcsolattartás.

A jogi képviselő nélkül eljáró fél a keresetét a bírósági Ügyfélsegítőn is jegyzőkönyvbe mondhatja.

 

Mi történik a keresetlevéllel, miután benyújtottam a bírósághoz?

A bíróság megvizsgálja, hogy a keresetlevél megfelel-e a jogszabályoknak és megteszi a szükséges intézkedéseket.
Beérkezett a keresetlevél a bíróságra.

30 nap

 • megfelelő
  • a bíróság a keresetet közli az alperessel, amelyről értesíti a felperest
  • személyi állapotot érintő perekben kitűzi a perfelvételi tárgyalást, amelyre idézi a feleket, és az alperessel közli a keresetet
 • nem felel meg a jogszabályi feltételeknek
  • a bíróság hiánypótlásra visszaadja
 • nem a megfelelő bírósághoz nyújtotta be
  • átteszi az eljárásra jogosult bíróságra

 

Mi történik, ha a benyújtott keresetlevél nem felel meg a jogszabályoknak?

A bíróság a hiányok megjelölésével hiánypótló végzést küld a felperesnek.

 

Hiányos keresetlevél:

 • Hiánypótló végzés

Amely tartalmazza:

 • a keresetlevél hiányosságait teljeskörűen,
 • hiánypótlási határidőt.

ha maradéktalanul eleget tesz:

 • a bíróság a keresetet közli az alperessel, amelyről értesíti a felperest
 • személyi állapotot érintő perekben kitűzi a perfelvételi tárgyalást, amelyre idézi a feleket

ha nem tesz eleget:

 • a bíróság visszautasítja a keresetlevelet

 

További információk

Ez a kiadvány nem nyújt teljes körű tájékoztatást. Kizárólag figyelemfelhívás, ismeretterjesztés célját szolgálja, annak tartalmára bírósági eljárásban közvetlen jogi alapként hivatkozni nem lehet. Kérjük, minden esetben alaposan tájékozódjon az irányadó jogszabályi előírásokról. Forduljon bizalommal az érintett bíróság kezelőirodájához, vagy keresse fel a bíróság honlapját.

6. Bírósági közvetítés

B%C3%ADr%C3%B3s%C3%A1gi_k%C3%B6zvet%C3%ADt%C3%A9s.JPG

Mi a bírósági közvetítői eljárás?

Konfliktusban álló felek egy külső személy – a közvetítő – segítségével saját maguk próbálják feloldani a vitájukat. A célja, hogy írásos megállapodás jöjjön létre a vita megoldásaként a felek között. 
A vitát rendező közvetítői eljárás: 

 • gyors
 • hatékony 
 • ingyenes a bíróságon 

A felek kölcsönös megállapodással lezárhatják a bíróság előtt folyamatban lévő jogvitát, nemperes eljárást.

Miért előnyös a felek számára ez az eljárás?

GYORS 

 • a felek igényeihez igazodik az időzítés 
 • néhány hét alatt lezajlik 
 • nincs bizonyítás, szakértő 

HATÉKONY 

 • mindkét fél nyertes lehet 
 • közvetlen 
 • oldott légkörben zajlik 
 • nem nyilvános, teljes titoktartás mellett zajlik 

INGYENES 

 • a bírósági közvetítői eljárás illeték- és díjmentes 
 • megállapodás esetén az illetékkedvezmény a perben akár 90%-os is lehet

Mit tegyen, ha bírósági közvetítői eljárást szeretne igénybe venni?

Megindított bírósági eljárás alatt valamelyik félnek, vagy mindkettőnek kérelmet kell benyújtania a bíróságra.

 • A kérelem nyomtatvány elérhető a bírósági honlapon és a bíróságokon, elektronikusan is benyújtható.
 • Érdeklődjön közvetlenül a bírósági közvetítőnél!

Hogyan zajlik?

 

 • a közvetítő a folyamatot vezeti 
 • jövőorientált, nem a múltat boncolgatja 
 • megoldásokra fókuszál 
 • a felek együttműködésük jövőbeni módját közösen tervezik meg 
 • felek egyetértését célozza 
 • a jogvita és a konfliktus együttes feloldása a cél

A közvetítői eljárás zárulhat megállapodással vagy megállapodás nélkül.

Mi történik a közvetítői eljárást követően?

Ha nincs megállapodás a perben a bíró dönt ítélettel.
Írásbeli megállapodás esetén 

 • önkéntes teljesítés vagy 
 • perbeli egyezség, ahol az egyezség bírói jóváhagyása ítélet hatályú

Milyen típusú bírósági ügyekhez kapcsolódóan veheti igénybe a bírósági közvetítői eljárást?

Családjogi perek: 

 • házasság felbontása, 
 • szülői felügyelet rendezése, 
 • kapcsolattartás, 
 • gyermektartásdíj, stb. 

Öröklési perek, birtok- és szomszédjogi perek 
Szerződéses jogviták 
Kártérítési perek 
Munkaügyi perek 
Gazdálkodó szervezetek egymás közötti jogvitái 
Közigazgatási perek egy része 
Nemperes eljárások

Mely esetekben kötelező megjelenni közvetítőnél?

Ha a bíró indokoltnak látja, kötelezheti a feleket a közvetítői eljárásról szóló tájékoztató meghallgatására, ahol együtt kell megjelenniük. 

Mely ügyekben kötelezhet a bíró? 

 • a szülői felügyelet megfelelő gyakorlása körében 
 • a szükséges együttműködés kialakítására 
 • a kapcsolattartás rendezése érdekében

Kik a bírósági közvetítők?

Közvetítői képzettséggel rendelkező bírák és bírósági titkárok.

Bírósági közvetítők névjegyzéke: https://birosag.hu/ugyfeleknek/birosagi-kozvetites/birosagi-kozvetito-kereso
VÁLASSZA A BÍRÓSÁGI KÖZVETÍTÉST!
https://birosag.hu/ugyfeleknek/birosagi-kozvetites/tajekoztato-az-eljarasrol

Perbeszéd helyett párbeszéd – alternatív vitarendezés a bíróságon

www.birosag.hu http://www.birosag.hu/ allampolgaroknak/gyakran-ismeteltkerdesek
Ez a kiadvány nem nyújt teljes körű tájékoztatást. Kizárólag figyelemfelhívás, ismeretterjesztés célját szolgálja, annak tartalmára bírósági eljárásban közvetlen jogi alapként hivatkozni nem lehet. Kérjük, minden esetben alaposan tájékozódjon az irányadó jogszabályi előírásokról. Forduljon bizalommal az érintett bíróság kezelőirodájához, vagy keresse fel a bíróság honlapját. 
Lezárva: 2018.
 

Tárgyalásra megyek (animációs film)

Az epizód főszereplőjét tanúként idézi a bíróság.

Megtudhatjuk, hogy a tanúnak az idézés kézhezvételétől a bíróságra való megérkezéséig milyen teendői, jogai és kötelezettségei vannak. Mit kell tenni, ha a tanú előreláthatólag nem tud elmenni a tárgyalásra? Mit kell vinni a tárgyalásra és milyen öltözékben kell megjelenni?

Ilyen és ehhez hasonló praktikus tanácsokat ad a „Tárgyalásra megyek”. 

 

 

Tárgyalásra megyek

Bence reggel tértivevényes levelet kapott a bíróságtól tanúként idézték egy büntetőügyben ebben az esetben kötelező a bíróság előtt megjelenni ha ennek nem tesz eleget kis sárga sújtható vagy akár rendőrökkel is elő vezethetünk ezzel szemben ha valaki a bíróságtól értesítést kap akkor a jelenlét nem kötelező ha valaki előre tudja hogy a tárgyaláson például külföldi utazás vagy halaszthatatlan műtét miatt nem tud megjelenni a bírósághoz címzett igazolási kérelmet kell írni a a kérelemben hivatkozni a kell az idézése található így számra valamit fel kell tüntetni a mulasztások át is az intézetből kiderül hogy milyen ügyben kell tanulnom mást tennie akit a bíróság tanúként idéz a bírósági tanú gondozott fordulhat segítségért az tanú gondozó telefonon vagy személyesen nyújt tájékoztatást többek között a tanúvédelem szintjéről és feltételeiről a darut megillető költségtérítés szabályai a tanú jogairól és kötelezettségeiről a tanú köteles a bíróság előtt az idézetben megjelölt helyen és időben megjelenni és tanúvallomást tenni törvényben meghatározott esetekben azonban a vallomástétel nem kötelező például vádlottat tanul hozzátartozója vagy abban a kérdésben amely titoktartási kötelezettséget érint azonban akik alapos indok nélkül tagadja meg a vallomást ételt bűncselekményt követ el fontos hogy a tanulónak akkor is el kell mennie a tárgyalásra ha olyan körülményt észlel amely alapján előre tudja hogy nem köteles a vallomástétel a megjelenés tehát minden esetben kötelező a tárgyaláson alkalomhoz illő öltözéket kell viselni Bence magával viszi az idézést a személyi igazolványát és a lakcím kártyáját előfordulhat hogy valamilyen váratlan esemény következik be és a tanú előre látja hogy el fog késni a tárgyalásról ilyenkor ezt azonnal jeleznie kell a bíróságnak ha tanul hibájából mulaszt és ezt utóbb nem igazolja a bíróság rendőr sárga sújthatja mielőtt belép a bíróság épületében a bejáratnál biztonsági ellenőrzésen esik át keresztül kell sétálni a és fémdetektoros kapunk és a táskáját is átvizsgálják a tárgyalást megelőzően az eljárás résztvevői a folyosón várakoznak amíg Bencét nem szólítják addig ő is a tárgyalóterem előtt várakozik hogy mi történik a tárgyaláson a következő filmből kiderül
 
 

Tanúként a bíróságon (animációs kisfilm)

Az epizód főszereplőjét tanúként idézte a bíróság.

Megtudhatjuk, hogy a tanúnak a tárgyalás során milyen feladatai, jogai és kötelezettségei vannak. Hol várakozhat, amíg nem szólítja a bíró? Mi az a zárt adatkezelés és hogyan zajlik egy tanúvallomás?

Ilyen és ehhez hasonló praktikus információkkal szolgál a „Tanúként a bíróságon”. 

 

 

Tanúként a bíróságon

Bence, akit tanúként idézték a bíróságra, a folyosón várakozik. A tárgyalás kezdő időpontjában a bíró hangosbemondón behív minden résztvevőt a tárgyalóterembe. A személyazonosságuk megállapításához a bíró elkéri a jelenlévők személyazonosító igazolványát, lakcím kártyáját, majd számba veszi a megjelenteket. Ezt követően a tanúnak és a sértettnek el kell hagyni a tárgyaló termet, de a bíróság épületében kell maradnia. Míg a folyosón várakoznak, bent a tárgyalóteremben ismertetik a vádiratot, majd kihallgatják a vádlottat. A sértettet ezt követően szólítják kihallgatásra, a tanú ugyanis nem hallhatja a vádlott, a sértett, valamint azon tanúk vallomását, akiket őt megelőzően hallgattak ki, annak érdekében, hogy vallomását az elhangzottak ne befolyásolhassák. Amikor a bíró beszólítja, Bence bemegy a tárgyalóterembe. A tárgyalóteremben a bíró útmutatásának megfelelően kell helyet foglalni. Büntető peres eljárás esetén a tárgyalás résztvevői a bíró, a jegyzőkönyvvezető, a vádlott, az ügyész, aki a vádat és az ügyvéd, aki a vádlott érdekeit képviseli. Jelen lehet még a sértett, a tanú, a szakértők, valamint a hallgatóság.
Bence az emelvényhez lép. Tanúként lehetősége van arra, hogy adatainak zártan kezelését kérje. Ekkor adatait egy lezárt borítékban csatolják a per anyaghoz. Ez azt jelenti, hogy a személyes adatai attól kezdve az eljárás további részében nem jelennek meg. A bíró tisztázza, hogy van-e olyan körülmény, amely miatt nem hallgatható ki a tanú, vagy amely miatt a tanúvallomást megtagadhatja.  Ha nincs akadálya vallomástételének, a bíróság arra kéri, hogy idézze fel azt, amit látott, vagy amiből a bűncselekménnyel kapcsolatban tudomása van. Bencének ekkor lehetősége van összefüggően elmondani, hogy az adott bűncselekmény hol történt, hogyan történt, kik voltak ott, ki mit csinált, ki mit mondott. Eközben a vallomást a jegyzőkönyvvezető rögzíti. A vallomás során a bíró, az ügyész, a vádlott, valamint az ügyvéd is tehet fel kérdéseket, a tanúnak ezekre is válaszolnia kell. Aki tanúként tesz vallomást, igazat kell mondania. A hamis tanúzás bűncselekmény. Ha nincs több kérdés, Bence bejelentheti a megjelenésével kapcsolatban felmerült költségét. Igazolást követően a bíró megállapítja az összeget, és arról utalványt állít ki, ennek alapján Bence költségét megtérítik. A kihallgatást követően Bence elmehet a bíróságról. Abban az esetben, ha érdekli az ügy folytatása, hallgatóságként helyet foglalhat a tárgyalóban és figyelemmel kísérheti a tárgyalás további menetét. 
A nyilvános tárgyaláson hallgatóságként bárki részt vehet. Mielőtt a tárgyalóterembe lép, a mobiltelefonját és egyéb kommunikációs eszközeit ki kell kapcsolnia, vagy le kell némítania. Ételt vagy italt fogyasztani a tárgyalóteremben kizárólag egészség ókból, bírói engedéllyel lehet. A tárgyalás rendjét és méltóságát zavaró magatartás, közbeszólás esetén a bíróság a rendzavaró személyt rendbírsággal sújthatja, vagy a tárgyalóteremből kiutasíthatja. A nyilvános tárgyaláson kép és hangfelvételt kizárólag a bíró engedélyével lehet készíteni. Bence az ítélethirdetésen is maradhat, amelyet valamennyi jelenlévő állva hallgat végig. Bence az ítélet ellen fellebbezést azonban nem terjeszthető elő.
Tekintse meg következő kisfilmünket is, amelyből további hasznos információkat tudhat meg a bíróságokról!
 

Érdekességek a bíróságokról (animációs kisfilm)

 A Bírósági Iránytű következő epizódjaként a mai naptól elérhető animációs filmsorozatunk legújabb része. A kisfilm az elmúlt évek eredményein túl érdekes, közérthető formában mutatja be a bírósági szervezetet.

 

Tudta-e? Érdekességek a bíróságokról

Az Országos Bírósági Hivatal egyik fő stratégiai célja az időszerű ítélkezés. 
Évente közel másfél millió ügyet fejeznek be a bíróságok.
A perek 87 százaléka 1 éven belül befejeződik. Törvényszéken, másodfokon még ennél is jobbak az eredmények: a civilisztikai ügyek 97 és fél százaléka zárul egy éven belül.
Rövidebbek lettek az eljárások: 2012-höz képest 2018 végére 40%-kal csökkent a két éven túl folyamatban maradt peres ügyek száma.
A bírósági szervezet 185 bírósági ingatlant kezel, melyek összesen 462 ezer négyzetmétert tesznek ki. Ez egy kisebb város alapterületével is felér.
Az elmúlt években 663 beruházás zajlott szerte az országban. Több városban teljesen új bírósági épület épült.
Az új Debreceni Járásbíróság Építészeti Nívódíjat is kapott, Egerben a 110 éves törvényszéki épület újult meg kívül-belül. 
Az ítélkezés mellett a képzés is fontos: Balatonszemesen új oktatási központ készül, a budapesti Magyar Igazságügyi Akadémia épülete pedig kibővül.
A beruházások mindegyike a hagyomány és a korszerű technológia egyensúlyát tartja szem előtt.
A magyar bírósági szervezet európai viszonylatban is példamutató. A közigazgatási pereket a magyar bíróságok bírálják el a leggyorsabban. Magyarország tesz a legtöbbet az alternatív vitarendezés érdekében, és élen jár az online szolgáltatásokban is.
Napjainkban évente több mint egymillió beadvány érkezik elektronikusan a bíróságokhoz. Ez 2013-ban még csak 300 darab volt.
A civil eljárások során 2018-ban 107 ezer iratot nyújtottak be, ennek harmada elektronikus úton érkezett.
2018 szeptembere óta szolgálja az ügyfelek kényelmét a távmeghallgatás. A 72 távmeghallgatóval felszerelt tárgyalótermet hamarosan újabb 112 ilyen tárgyalóterem követi, így egy tanú akár Győrben is vallomást tehet egy szegedi ügyben.
Az OBH számos országos programot is koordinál.
2018-ban több mint 20 ezer esetben kértek segítséget tanúk a 269 tanúgondozótól.
Az ügyekben érintett gyerekekkel nem a tárgyalóteremben, hanem gyerekmeghallgató szobában beszélgetnek, ebből 56 van országszerte.
A vitás ügyek bírósági közvetítők előtt is rendezhetők. 2018-ban a közvetítői eljárások felében, 410 esetben egyezség született.
A Nyitott bíróság a fiatalokat segíti, hogy eligazodjanak a jog világában. A programmal 2018-ban 280 ezer diákot értünk el.
Eredményeinkre egyre többen kíváncsiak. Megújult honlapunkat 4 hónap alatt 3 millióan keresték fel.
Ha csatlakozni szeretne a milliókhoz, látogasson el ön is a www.birosag.hu oldalra!

Ügyfélsegítő és ügyfélközpont

Ügyfélsegítő

Figyelem, jogszabályváltozás!

2024. január 1. napjától a bírósági eljárási illeték illetékbélyegben való megfizetésének lehetősége megszűnik.

Az elektronikus kapcsolattartásra nem köteles felek 2024. január 1. napjától a bírósági eljárási illetéket az alábbi módon fizethetik meg:

 1. Bírósági Fizetési Portálról indított utalással (az EFER számla közbeiktatásával),
 2. Közvetlen banki átutalással, vagy
 3. Készpénz-átutalási megbízás („sárga csekk”) használatával.

Illetékfizetés esetén annak a bíróságnak a készpénz-átutalási megbízását („sárga csekkjét”) kell használni, amely előtt az eljárási illeték lerovása szükséges. Járásbíróság/kerületi bíróság esetén pedig azon törvényszékét, amelynek az illetékességi területéhez a járásbíróság/kerületi bíróság tartozik.

2024. január 1. napjától minden járásbíróságon, kerületi bíróságon, törvényszéken, ítélőtáblán és a Kúrián beszerezhető lesz az adott bíróság saját illetékbevételi számlaszámát tartalmazó „sárga csekk”.

ÜGYFÉLSEGÍTŐ ÉS ÜGYFÉLKÖZPONT

Bence bírósághoz szeretne fordulni. A nyomtatvány kitöltéséhez segítségre lenne szüksége, ezért felkeresi a bírósági ügyfélsegítőt. Ügyfélsegítő minden járásbíróságon működik. Az ügyfélfogadási időről Bence a járásbíróságok honlapján tájékozódhat.

Bence először telefonon érdeklődik, így is kaphat közvetlen információt.
Ha személyesen akar bemenni, időpontot is foglalhat, hogy elkerülje az esetleges várakozást.
Ha mégsem foglal előre, akkor a helyszínen kell majd sorszámot húznia.

Mielőtt elindul, összekészíti az ügyével kapcsolatos dokumentumokat és okiratokat.
Ha illetékköteles a beadványa, akkor készpénz-átutalási megbízással (sárga csekk) megfizeti az eljárási illetéket.
Amennyiben a bírósággal elektronikusan tartja a kapcsolatot, az illetéket elektronikus úton is megfizetheti, a Bírósági Fizetési Portálon keresztül, ahol kártyával, vagy átutalással is fizethet. Ha költségkedvezményt kér, akkor kitölti a kérelmet és viszi az igazolásokat.
Meggyőződik arról is, hogy nála van a személyazonosító igazolványa és a lakcímkártyája.
Ha Bence más nevében intézi az ügyet, akkor meghatalmazást is magához vesz.

Ha Bencének nincs jogi képviselője, az ügyintéző segít a nyomtatvány kitöltésében és rögzíti szóbeli kérelmét.
A bíróság megvizsgálja a beadványt és megteszi a szükséges intézkedéseket.
Az ügyfélsegítő jogi tanácsot nem ad. Bence ilyet ügyvédtől, vagy a Jogi Segítségnyújtó Szolgálattól kérhet.

Bence egy folyamatban lévő ügyben is érintett. Információra van szüksége, és az iratokba is betekintene. Ezt az ügyfélközpontban, vagy a kezelőirodában teheti meg. Az ügyfélközpontban komplex szolgáltatást vehet igénybe. Bence beadványt nyújthat be, átolvashatja az iratokat, és kérhet iratmásolatot is.

Az animációs filmekből a bíróságról, a kiadványokból az eljárásokról tájékozódhat.
A monitoron a bíróságok központi honlapját is felkeresheti.
Az egységes arculatú ügyfélközpontok ügyfélterében Bence várakozás közben számos információhoz hozzájuthat.

Bencét az ügyintézői térbe hívják, ahol képzett ügyintézők foglalkoznak az ügyével.
Az sem jelent gondot, ha Bence mégsem tud személyesen menni, az ügyintézők telefonon is a rendelkezésére állnak.
A bírósági szervezet ügyfélközpont-hálózata folyamatosan bővül. Az ügyfeleknek nagy könnyebbséget jelent, hogy bármelyik ügyfélközpontot felkereshetik majd, és nem csak arra a bíróságra mehetnek, ahol az őket érintő eljárás zajlik. A jövőben bárhol az országban, modern környezetben, gyorsan és hatékonyan intézhetik ügyeiket.
További információkat a birosag.hu honlap Ügyfeleknek, azon belül pedig a Bírósági iránytű menüpont alatt találhat.

Hogyan indul a polgári per? (animációs kisfilm)

Sokakban kérdésként merülhet fel, milyen lépéseket kell tennie, ha polgári jogi vitáját peres úton kívánja rendezni. 

 

Hogyan indul a polgári per?

Bence nagy bajban van. Kölcsönadta egy ismerősének a motorját, és nem kapta vissza. Már mindent megpróbált, de hiába. Most úgy döntött, a bírósághoz fordul. 

Bencének polgári pert kell indítania, amelyben ő lesz a felperes, a motort magánál tartó ismerős pedig az alperes.

Mivel Bence nem akar jogi képviselőt, személyesen fog eljárni a perben. Ezt megteheti, hiszen járásbíróság tárgyalhatja az ügyét. Ha viszont a per nem a járásbíróság hatáskörébe tartozik, kötelező jogi képviselőt igénybe vennie.

Az eljárás keresetlevéllel indul. Benyújthatja elektronikusan, vagy bedobhatja a bíróságon lévő gyűjtőládába. Bence azonban inkább személyesen keresi fel a bíróságot, ahol az ügyfélsegítő segít neki a keresetlevél nyomtatvány kitöltésében.

Hogy melyik bíróság illetékes, az elsősorban attól függ, hol lakik az alperes. Ha másik bíróság járhat el az ügyben, akkor annak a bíróságnak küldik meg a keresetlevelet. 

Bencének a saját adatai mellett fel kell tüntetnie az alperes nevét, lakóhelyét, elérhetőségét, és hogy a jogi vita mi mindenre épül.

Bence felsorolja és csatolja a bizonyítékait is. Szerencsére szerződéssel rendelkezik, így dokumentummal tudja igazolni, hogy az ismerősével miben állapodtak meg. 

A szerződés melléklete idegen nyelvű, ezért magyar nyelvű fordítást is hozott. Mivel Bence és az ismerőse között már volt közvetítői eljárás, erről is nyilatkoznia kell.

A keresetlevélben a pertárgy értékét is fel kell tüntetni, ez az ő esetében a motor  értéke.

Bencének azt is meg kell jelölnie, hogy milyen döntést szeretne a bíróságtól. Azt kéri, hogy a bíróság kötelezze az alperest, hogy adja vissza neki a motort.

A keresetlevél beadásakor Bencének meg kell fizetnie az eljárás illetékét. Aki azonban nem él jó anyagi körülmények között, kérelmet írhat, hogy költségkedvezményt kaphasson.

Ha Bence személyesen nem tud elmenni a bíróságra, felesége is intézheti az ügyét. Ilyenkor meghatalmazást is csatolni kell.

A bíróság megvizsgálja, hogy a keresetlevél megfelel-e a jogszabályoknak és szükség esetén hiánypótlást kér. Hogy az eljárás folytatódhasson,  

Ha a keresetlevél megfelelő, a bíróság lefolytatja az eljárást, és ha a kérelem kellően bizonyított, ítéletben kötelezi Bence ismerősét: a motort adja vissza neki.

 

Költségek a bíróságon (animációs kisfilm)

Költségek

 

figyelem

Figyelem, jogszabályváltozás!

2024. január 1. napjától a bírósági eljárási illeték illetékbélyegben való megfizetésének lehetősége megszűnik.

Az elektronikus kapcsolattartásra nem köteles felek 2024. január 1. napjától a bírósági eljárási illetéket az alábbi módon fizethetik meg:
 1. Bírósági Fizetési Portálról indított utalással (az EFER számla közbeiktatásával),
 2. Közvetlen banki átutalással, vagy
 3. Készpénz-átutalási megbízás („sárga csekk”) használatával.

Illetékfizetés esetén annak a bíróságnak a készpénz-átutalási megbízását („sárga csekkjét”) kell használni, amely előtt az eljárási illeték lerovása szükséges. Járásbíróság/kerületi bíróság esetén pedig azon törvényszékét, amelynek az illetékességi területéhez a járásbíróság/kerületi bíróság tartozik.

2024. január 1. napjától minden járásbíróságon, kerületi bíróságon, törvényszéken, ítélőtáblán és a Kúrián beszerezhető lesz az adott bíróság saját illetékbevételi számlaszámát tartalmazó „sárga csekk”.

 

Költségek

Bence kölcsönadta a motorját, de ismerőse nem adja neki vissza.
Szeretné visszakapni, ezért pert indít. Hogy ne érje meglepetés, Bence még a keresetlevél benyújtása előtt az ügyfélsegítőnél érdeklődik arról, hogy milyen költségekkel kell majd számolnia az eljárással kapcsolatban.

Az ügyfélsegítő elmondja Bencének, hogy a kereset benyújtásakor eljárási illetéket kell fizetnie, ezt megteheti átutalással, az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszeren keresztül, vagy készpénz-átutalási megbízás („sárga csekk”) használatával.

Az illetéket a per tárgyának értékéből kell kiszámolni, ez Bence esetében a motor értéke, azaz egymillió forint.
A kereseti illeték az így megállapított összeg 6%-a lesz. Ez Bence esetében 60.000 forint.
Ha valaki mondjuk egy havi 20 ezer Ft-os gyermektartás miatt pereskedik, akkor az egy évre járó összeget kell nézni, ami 240.000 forint.
Van, amikor konkrét összegű az illeték, a házassági bontóperek esetében például 30.000 forint.

Aki rászorul, költségkedvezményt is kérhet, ez lehet költségmentesség, vagy költségfeljegyzési jog.
Költségmentesség esetén nem kell az illetéket vagy a per egyéb költségét megfizetni. A per végén azonban a költségmentes fél is köteles megfizetni a pernyertes ellenérdekelt fél költségeit.
Mentességet az kaphat, akinek nincs vagyona, havi nettó jövedelme pedig nem haladja meg a szociális vetítési alap összegét.
A bíróság e feltételek hiányában is adhat kivételesen költségmentességet, ha a fél létfenntartása veszélyeztetett.
A költségmentességet nyomtatványon lehet igényelni, mely a bíróság honlapjáról is letölthető.
Költségfeljegyzési jog esetén nem kell előre megfizetni a költségeket. Hogy ezeket ki viseli majd, arról az eljárás végén a bíróság fog dönteni.

Elkezdődik a per.
Az eljárás során Bence tanúval szeretné bizonyítani igazát, ilyenkor neki kell megelőlegeznie az általa meghallgatni indítványozott tanú megjelenésesével kapcsolatos
költségeket is.

A perben felmerül, hogy a megállapodáson lévő aláírás nem eredeti. Bence állítását csak írásszakértővel tudja bizonyítani, így a szakértő díjával is számolnia kell.
Ha Bence úgy döntene, hogy ügyvédet bíz meg, akkor a per során az ügyvéd díját is neki kell fizetnie.

A bíróság a perköltségekről az eljárás végén rendelkezik.
A költségeken a felek általában úgy osztoznak, amilyen arányban pernyertesek lettek.
Ha Bence teljes egészében megnyeri a pert, akkor az ítéletben az is szerepelni fog, hogy a másik fél fizesse meg neki az addig felmerült költségeit.

 

Digitális bíróság (animációs kisfilm)

A sorozat Digitális bíróság című epizódja a bírósági ügyintézést megkönnyítő elektronikus fejlesztéseket és ügyintézési szolgáltatásokat ismerteti. Bemutatja többek között a pertartam kalkulátor, a Bírósági Elektronikus Tájékoztató és Figyelmeztető Rendszer, az E-akta és a Bírósági Fizetési Portál használatának előnyeit. Az animációs kisfilm arra is választ ad, hogy milyen előnyökkel jár a távmeghallgatás, vagy hogy milyen modern megoldásokkal találkozhatunk a tárgyalótermekben.

 

 

Digitális bíróság

Bencének peres ügye van, a bírósági ügyintézését pedig több digitális újítás könnyíti meg. Először a pertartam kalkulátor segít neki abban, hogy megtudja, egy adott bíróságon várhatóan mennyi idő alatt születhet döntés az ügyében. A fejlesztést a birosag.hu oldalon keresztül érheti el, ahol bíróságot választ, beírja az ügy tárgyát, majd a rendszer elvégzi a kalkulációt.

Bence akár kényelmesen, a számítógépéről is folytathatja az ügyintézést. A beadványait elektronikus űrlapon az Ügyfélkapun keresztül nyújthatja be. Mindeközben Bence adatai biztonságban vannak, mivel a zárt adattovábbítási rendszer kizárja, hogy az adataihoz jogosulatlan személyek férjenek hozzá.

Bence számára a Bírósági Elektronikus Tájékoztató és Figyelmeztető Rendszer is nagyon hasznos, mivel ezzel sms vagy e-mail üzenetet kaphat egyebek mellett a tárgyalás kitűzéséről, a tárgyalás elhalasztásáról, a szakértői vélemény beérkezéséről vagy arról, ha a másik fél fellebbezést nyújtott be.

Bence a felvetődő költségeket is rendezheti elektronikusan. Ehhez a Bírósági Fizetési Portált kell felkeresnie, ahol bankkártyával is fizethet. Továbbá használhatja az eljárási illeték kalkulátort is, amely a fizetendő illeték meghatározásában segít neki.

Bence kényelmét az E-akta is garantálja. Ez a papír alapú akta modern változata, amellyel Bence bárhol és bármikor online nézhet bele az ügye irataiba. Így nem kell szabadnapot kivennie és a bíróságra utaznia azért, hogy megtekintse a dokumentumokat. Az útiköltség és az idő mellett Bence egyéb költségeket is megspórolhat, mivel az E-aktával már nem kell az iratmásolat kérésével járó illetéket, illetve a másolás árát megfizetnie.

Ha Bence pere során tanúkat hallgatnak meg, akkor erre is létezik gyors megoldás. A tanúknak nem kell személyesen megjelenniük a bíróságon, hanem távmeghallgatással egy másik városból, vagy akár külföldről is meghallgathatók. Ezzel Bence is spórolhat, mivel a tanúnak így kisebb lesz a költsége, amit Bence előlegez meg. Ráadásul nem csak Bencének hasznos a módszer, hanem a büntető ügyekben is számos előnnyel jár, mivel egy büntetés-végrehajtási intézetből is bárkit meg lehet hallgatni, így kiküszöbölhető a fogvatartottak szállításával járó biztonsági kockázat és az áldozatok védelme is jobban garantálható.
Bence a tárgyalóteremben is találkozhat modern megoldással. Sok helyen például a tárgyalás anyagát már beszédleíró szoftverrel rögzítik, így a bíró által diktált szöveg azonnal szerkeszthető szöveggé alakul át, a megspórolt idő pedig másra fordítható, mely gyorsítja az ügyek intézését.