Kutatások, együttműködések

Tájékoztató a kutatási kérelmek intézésének rendjéről

Az Országos Bírósági Hivatalhoz benyújtott kutatási kérelmeket azok egységes elintézésének biztosítása érdekében, a Magyar Igazságügyi Akadémia Tudományszervezési és Dokumentációs Osztálya koordinálja.

E-mail címe: miatdo@obh.birosag.hu

 

Az OBH rendelkezésre az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) keretében gyűjtött statisztikai adatok állnak.

Az OBH az ügyforgalmi adatokat féléves és éves bontásban, valamint a rendelkezésére álló, nem a hivatalos statisztikai adatszolgáltatás keretében gyűjtött adatokat (pl.: országos programok), a bíróságok központi honlapján teszi közzé.

 

  • Az ügyforgalmi adatok az alábbi linkeken érhetőek el:

https://birosag.hu//statisztikai-adatok

http://www.kuria-birosag.hu/hu/joggyakorlat-elemzo-csoportok-osszefoglaloi?page=3

 

  • A jogerős határozattal befejezett büntető eljárások vádlottjainak országos adatai az alábbi linken érhetők el:

https://www.birosag.hu/jogerosen-befejezett-buntetoeljarasok-vadlottainak-statisztikai-adatai

 

  • Az Országos Statisztikai Adatfelvételi Programról bővebb tájékoztató érhető el:

www.ksh.hu/osap_menu

 

A közzétett adattábláknál részletesebb vagy eltérő szerkezetű, bontású adatok előállítására, összegyűjtésére és rendszerezésére nincs lehetőség.

 

A bíróságokon folytatható tudományos célú kutatásokról szóló, az Országos Bírósági Hivatal Elnökének 3/2019. (XI. 28.) számú ajánlását az alábbi linken találja.

 

Egyetemi kapcsolatok

Egyetemi kapcsolatok Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) kiemelt figyelmet fordít a szakmai utánpótlást biztosító egyetemekkel történő kapcsolattartásra. Ennek jegyében a Magyar Igazságügyi Akadémián évente megrendezésre kerül a dékánoknak, a törvényszékek elnökeinek, valamint az OBH vezetőinek találkozója. Az Ítélőtáblák, valamint a Törvényszékek - az OBH koordinálásával - számos együttműködési megállapodást kötöttek különböző jogi karokkal, amelyek értelmében a hallgatóknak a bíróságok szakmai gyakorlati helyet biztosítanak, valamint részt vehetnek a Nyitott Bíróság Program rendezvényein. A bíróságok és az OBH aktívan részt vesznek a pályaorientációs napokon, állásbörzéken is, ahol az érdeklődők hasznos információkat kaphatnak a bírói hivatással összefüggő kérdésekről.

 

Partnerségi megállapodások

Az OBH a bíróságokat érintő kutatói tevékenységével hozzájárul ahhoz, hogy az adott kutatás eredményeként létrejövő tudományos produktum széles körben hasznosítható legyen, valamint a bírósági szervezet számára is hasznos visszacsatolást jelentsen. A kutatások menedzselésének egyaránt részét képezik a szakdolgozat írásához kapcsolódóan benyújtott kutatási kérelmek, mint az egyetemekkel szoros együttműködésben megvalósuló kiemelt kutatási projektek.

 

Az egyetemi projektek közül is kiemelkedik a Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Karának HERCULE III., „Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek büntetőjogi védelme-tekintettel a pénzmosásra, az adócsalásra, a korrupcióra és a criminal compliance-re a nemzeti jogrendszerekben és különös figyelemmel a cybercrime-ra”  projektje, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karának az EUÖröklési Rendeletel összefüggő „Governing inheritance statutes after the entry into force of EU succession regilation” kutatása, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem „Jó Állam” kutatása.

 

A kutatóintézetekkel történő kooperáció körében kiemelendő az OBH és az Országos Kriminológiai Intézet között megkötött együttműködési megállapodás, amelynek keretében széleskörű tapasztalatcserére kerül sor a kutatások koordinálásán túlmenően a továbbképzések és konferenciák szervezésének kérdéseiben is.