Bírósági vezetők

A bírósági vezetői állásokat – a Bszi. és a Bjt. eltérő rendelkezéseinek hiányában – pályázat útján kell betölteni. Bírósági vezetői tisztséget csak határozatlan időre kinevezett bíró tölthet be. A bírósági vezetői kinevezés 6 évre - a tanácselnöki kinevezés határozatlan időre - szól.

 

A bírósági vezetők:

 • az ítélőtábla, a törvényszék, a járásbíróság és kerületi bíróság elnöke
 • a Kúria, az ítélőtábla, a törvényszék, a járásbíróság és kerületi bíróság elnökhelyettese
 • a kollégiumvezető
 • a kollégiumvezető-helyettes
 • a csoportvezető
 • a csoportvezető-helyettes
 • a tanácselnök, valamint
 • a Kúria főtitkára, főtitkár-helyettese.

 

A köztársasági elnök nevezi ki a Kúria elnökhelyetteseit.

Az OBH elnöke nevezi ki az ítélőtáblák és a törvényszékek

 • elnökeit
 • elnökhelyetteseit
 • kollégiumvezetőit

A Kúria elnöke nevezi ki a Kúria

 • kollégiumvezetőit
 • kollégiumvezető-helyetteseit
 • tanácselnökeit
 • főtitkárát, és
 • főtitkár-helyettesét.

Az ítélőtábla elnöke nevezi ki az ítélőtábla

 • kollégiumvezető-helyetteseit és
 • tanácselnökeit.

A törvényszék elnöke nevezi ki a törvényszék

 • kollégiumvezető-helyetteseit és tanácselnökeit
 • a járásbíróságok és kerületi bíróságok elnökeit, elnökhelyetteseit, csoportvezetőit és csoportvezető-helyetteseit

A bírósági vezetők a bíróságot, a bírósági szervezeti egységet vezetik.

Jogállásukat a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (Bszi.) és a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.) szabályozza.