A beszédfelismerő és –leíró szoftverek

Thumbnail

A beszédfelismerő és -leíró szoftverek bíróságokon történő alkalmazása elősegíti a határozatok és a jegyzőkönyvek írásba foglalására vonatkozó határidők betartását, a szoftverek a leírási idő csökkentésével a hatékonyabb munkaidő felhasználást is szolgálják.
A beszédleíró programok a diktáló beszédét azonnal szerkeszthető szöveggé alakítják át. A programok beszédleírásra képesek a diktálással egy időben, továbbá hangfelvételről; alkalmasak mozaikszavak, rövidítések, írásjelek, arab, római és tört számok, jogszabályhelyek felismerésére is. Az általuk rögzített szöveg szövegszerkesztő programba integrálható.
A bíróságokon kétféle beszédfelismerő és -leíró szoftvert alkalmaznak, melyek továbbfejlesztése a felhasználói tapasztalatok és igények alapján folyamatos.