Válaszolunk a kérdéseidre

child-1835730_960_720.jpg„Gyermek az a személy, aki tizennyolcadik életévét nem töltötte be, kivéve ha a reá alkalmazandó jogszabályok értelmében nagykorúságát már korábban eléri.”
(az Egyesült Nemzetek Szervezetének A gyermekek jogairól szóló, New Yorkban 1989.november 20-án kelt Egyezményének 1. cikke)

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága az „Építsünk Európát a gyermekekért, a gyermekekkel” elnevezésű program keretében egy iránymutatást adott ki. A gyermekközpontú igazságszolgáltatás a legmagasabb szinten biztosítja a gyermekek jogainak tiszteletben tartását és hatékony érvényesítését, életkoruknak megfelelő bánásmódban részesülését, elsődleges szempontként juttatva érvényre a részvételükkel folyó, vagy őket érintő minden ügyben a gyermekek mindenekfelett álló érdekeit, továbbá a gyermekeket érintő ügyeket tárgyaló bírák folyamatos képzését.

Az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) elnökét az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának iránymutatásával összefüggésben szükségessé vált szabályozás kialakításában a 2020. május 20. napján létrehozott Gyermekjogi Kabinet segíti.

Ez az oldal elsősorban a gyermekeknek (fiataloknak, kisebbeknek) tartalmaz hasznos információkat. Szeretnénk jogaik érvényesítéséhez segítséget nyújtani, a bírósággal kapcsolatos kérdéseiket megválaszolni, hogy támpontot adjunk ahhoz, mi a teendő, ha a gyermek bármilyen minőségében – akár terheltként (elsősorban vádlottként), a bűncselekmény sértettjeként, tanúként vagy érdekeltként - kapcsolatba kerül a bírósággal.

Reményeink szerint mindezzel közelebb hozzuk a bíróságot a gyermekek, és mindenki számára, aki akár szülőként, akár munkája folytán a gyermekközpontú igazságszolgáltatásról tájékozódni szeretne.