Szerzői útmutató

Szerzői útmutató

SZERKESZTÉSI ELVEK

A folyóirat rovatai: Tanulmányok, Fórum, Arcképcsarnok, Recenziók. A rovatszerkezetbe az alábbi terjedelmű írások kerülhetnek be:

  • Tanulmányok: 1–2 ív/tanulmány
  • Fórum: minimum 1–2 ív/írásmű
  • Arcképcsarnok: 0,5–1 ív/írásmű
  • Recenziók: 0,25–0,5 ív/recenzió.

Egy szerzői ív: 40 000, szóközzel számított leütés.

A tanulmány címét angol nyelven is kérjük megadni.

A tanulmányhoz legfeljebb 10 soros magyar és angol nyelvű összefoglalót (abstract) kérünk mellékelni.

A szerző nevét, beosztását és intézményét (affiliáció) a tanulmány elején kérjük feltüntetni.

Affiliációként több intézmény is megadható.

Amennyiben a tanulmányhoz fotó tartozik, azt lehetőleg 300 dpi felbontású tif-fájlban kérjük, grafikon esetében kérjük mellékelni az Excel-fájlt is.

A tanulmányok idézési és hivatkozási rendszerében a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete által gondozott Internetes Jogtudományi Enciklopédia gyakorlatát kérjük követni (jog.tk.mta.hu/uploads/files/szerzoi_utmutato.pdf, a 4.2. bekezdéstől).

 

RÖVIDÍTÉSEK

Az alkalmazni kívánt rövidítéseket az első előforduláskor ki kell írni a teljes megnevezéssel, majd zárójelben megadni a továbbiakban használt rövidítést.

A jogszabály-rövidítéseket a Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu) Közismert jogszabályok jegyzéke alapján kérjük elkészíteni.

 

IDÉZÉS

A szó szerint hivatkozott szövegeket mindig idézőjelek közé zárva idézzük. Ha nem pontosan úgy kezdjük az idézetet, ahogyan az eredetiben szerepel, akkor a korrekcióra szögletes zárójelet használjunk: „[I]dézet.”

Kihagyott, illetve korrigált szövegrész esetében kérjük a […] megjelölést használni.

 

Joganyagok idézése

A törvények és rendeletek címét dőlt betűvel szedjük. Az egy tanulmányon belüli első előforduláskor kérjük a teljes címet: 1989. évi XXXI. törvény az Alkotmány módosításáról, később már csak a jogszabály évszámát és a számát tüntessék fel, kurzívval: 1989. évi XXXI. törvény.

 

Magyar, uniós, illetve nemzetközi bírói gyakorlat idézése

A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete által gondozott Internetes Jogtudományi Enciklopédia gyakorlatát kérjük követni (jog.tk.mta.hu/uploads/files/szerzoi_utmutato.pdf, az 5.8. bekezdéstől).

 

HIVATKOZÁS

A vezetéknevek kiskapitálissal szerepeljenek, a keresztneveket is minden esetben kérjük kiírni, eredeti névsorrend szerint: Kis János, Michael Sahs.

Több szerző/szerkesztő esetében nagykötőjellel (–) kapcsoljuk össze a neveket.

Háromnál több szerző vagy szerkesztő közül csak az elsőt tüntetjük fel, a többire et al. rövidítéssel utalunk.

A szerző(k) neve után kettőspont áll.

 

Monográfia, könyv

Szerző(k) neve az eredeti névsorrendben (a vezetéknév kiskapitálissal kiemelve): Kötetcím. Kiadás helye, kiadó neve, évszám. Oldalszám (amennyiben konkrét helyre hivatkozunk).

 

Szerkesztett kötet

Szerkesztő(k) neve az eredeti névsorrendben (szerk.): Kötetcím. Kiadás helye, kiadó neve, évszám. Oldalszám.

Szerkesztett kötetben megjelent könyvfejezet, tanulmány

Szerző(k) neve: A hivatkozott írás címe. In Szerkesztő(k) neve (szerk.): Kötetcím. Kiadás helye, kiadó, évszám. Oldalszám.

 

Folyóiratcikk

Szerző(k) neve: A hivatkozott írás címe. A folyóirat neve, évszám/szám, oldalszám.

 

Internetes publikáció

Az URL-lel hivatkozhatunk pontos helyre vagy az adott tárhelyre (portálra), de csak akkor, ha ott az olvasó számára is egyértelműen megtalálható a hivatkozott szöveg. A hivatkozás során az URL-ből hagyjuk el a http:// tagot akkor is, ha az nem www-vel kezdődik.

 

Visszautalás egy már hivatkozott műre

Ugyanarra a műre vonatkozó további hivatkozások esetén követendő minta: Lásd Pietzker: Az idézett cím egy karakterisztikus részlete…, i. m. 1100.

Kelsen: Jogtan…, i. m. 87.

Az „Uo.” utalást csak egy jegyzeten belül vagy egymást követő jegyzetekben alkalmazzuk, akkor, ha ugyanarra a már hivatkozott műre utalunk.