Impresszum

Birósági Szemle
ISSN 2732-1517 (Nyomtatott)
ISSN 2732-2939 (Online)
 
az Országos Bírósági Hivatal – Magyar Igazságügyi Akadémia Tudományos folyóirata
alapító: Országos Bírósági Hivatal Ξ a szerkesztőbizottság elnöke: Dr. Senyei György
főszerkesztő: Dr. Osztovits András Ξ szerkesztők: Dr. Elek Balázs, Dr. Hornyák Szabolcs, Dr. Pribula László
a szerkesztőbizottság tagjai: Dr. Fábián Adrián, Dr. Miskolczi-Bodnár Péter, Dr. Lévayné Dr. Fazekas Judit,
Dr. Szikora Veronika, Dr. Sonnevend Pál, Dr. Szabó István, Dr. Görög Márta, Dr. Csák Csilla, Dr. Koltay András
 
 

OBH logo

 
felelős kiadó: kiadja: az Országos Bírósági Hivatal, Bp. 1055, Szalay u. 16.
 
a kiadásért felelős: Dr. Senyei György Ξ a szerkesztésért felelős: Dr. Osztovits András
weblap : www.birosag.hu/birosagiszemle Ξ e -ma i l : birosagiszemle@birosag.hu Ξ
Megjelenik háromhavonta Ξ nyomdai előállítás: Pátria Nyomda Zrt.