E-akta - Digitális Bíróság Projekt

Thumbnail

Az informatikai fejlesztések következő lépéseként kezdetét vette a Digitális Bíróság Projekt.

A projekt átfogó célja a bürokráciacsökkentés.

A megvalósuló fejlesztések eredményeként az ügyfelek gyorsabban és kisebb költséggel intézhetik ügyeiket. A bíróságokon pedig csökkennek az adminisztratív terhek, így hatékonyabb munkavégzés biztosítható.

A Digitális Bíróság Projekt fejlesztései az alábbi területeken valósulnak meg:

 

 

1. A bírósági határozatok közzétételének és anonimizálásának fejlesztése, mely a Bírósági Határozatok Gyűjteménye keresőmotorja, valamint a bírósági határozatok anonimizálását biztosító program továbbfejlesztését foglalja magában.

Megújul a bírósági határozatok közzétételének rendszere: a döntések egységes, könnyen kereshető határozattárban lesznek elérhetők.

Cél:a jogkereső állampolgárok, valamint a bírósági szervezet munkatársai egységes, jól kereshető anyagokból tudjanak tájékozódni a bírósági határozatok tartalmáról, amelyek anonimizálására a hatályos jogszabályoknak megfelelően került sor.

A bírósági határozatokhoz való hozzáférés ezáltal hatékonyabbá válik, így az optimalizált határozatkereső alkalmazással gyorsabb és könnyebb lesz a keresés az ügyfelek számára. 

2. A bírósági eljárások iratainak elektronizálása (E Akta) és a bírósági periratok elektronikus betekintésének biztosítása, mely fejlesztések a bírósági akta valamennyi iratának elektronizálását, a periratok bírák általi elektronikus elérhetőségének biztosítását, valamint az ügyfelek számára a tértől és időtől független online iratbetekintés megvalósulását eredményezik majd.

Cél: a jelenleg papír alapú iratok elektronizálása = E Akta kialakítása, mely fejlesztéssel a bírósági eljárások teljes körű digitalizálása valósul meg.

  • Az ügyfelek otthonról, kényelmesen, bármikor megtekinthetik a bíróság előtt folyamatban lévő ügyük iratanyagát, ezzel időt és pénzt takarítanak  meg: nincs utazásra, ügyintézésre fordított idő, megszűnik a másolási, utazási költség.
  • A bírósági munkatársak, akik eddig személyes jelenlétükkel biztosították az ügyfelek iratbetekintési jogának gyakorlását, az iratot mozgatták, másolták, más érdemi munkára összpontosíthatnak.
  • A bírák részére pedig a felkészüléshez, az ítélet írásba foglalásához a periratok elektronikus formában a nap 24 órájában, a hét minden napján rendelkezésre állnak.

3. A bírósági szakrendszerek és a Központi Kormányzati Szolgáltatás Busz (KKSZB) közötti kapcsolat megteremtése, mely az elektronikusan elérhető közhiteles nyilvántartások bírósági szakrendszerekkel való online összekapcsolását jelenti.

Cél: minden ügyszakban egységes, közvetlen hozzáférés biztosítása a közhiteles nyilvántartások adataihoz.

Az adatkapcsolat kiépítésével minimalizálható az ügyfelektől bekérendő, az ügyintézés megkezdéséhez szükséges adatok köre és a bíróság eljárások gyorsabban lezárulhatnak. E fejlesztés az ügyfelek számára költségmegtakarítást is eredményezhet.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg 2017. május 2. és 2019. június 30. között.