KEHOP 5.2.2

szechenyi2020A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (továbbiakban: KEHOP) célja, hogy beavatkozásaival elsősorban a fenntartható fejlődés három, egymással szoros kölcsönhatásban és összefüggésben lévő dimenziója (gazdasági, társadalmi és környezeti) közül a környezeti tényező erősítését szolgálja, ugyanakkor áttételesen járuljon hozzá a gazdasági növekedés elősegítéséhez is.

A KEHOP folytatja azoknak a horizontális céloknak a megvalósítását, melyeket az előző (2007-2013) programozási ciklusban a KEOP (Környezet és Energia Operatív Program) képviselt, kiegészülve a klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak megelőzése és mérséklése, az alkalmazkodóképesség javítása céljával és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának fokozásával. Cél továbbá a szennyezések és a terhelések megelőzése és mérséklése, az egészséges és fenntartható környezet biztosítása.

A KEHOP programozási ciklusának időkerete 2014-től 2020-ig tart, összköltsége közel 3 784,84 millió EUR, ami az indikatív támogatási források 13%-a. Ennek 15 %-a nemzeti hozzájárulás, 85%-át az Európa Unió költségvetése biztosítja az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, valamint a Kohéziós Alapból.

A Partnerségi Megállapodás értelmében a KEHOP közvetlenül az energia- és erőforrás hatékonyság növeléséhez járul hozzá.

Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) két kiemelt projektje is az energiahatékonyság javítására irányul, célja a bíróságok és az ügyészségek által használt épületek energiafelhasználásának csökkentése, a hatékonyság javítása.

Az OBH a két projekt során az ország több pontján épületkorszerűsítéseket hajt végre összesen 1,7 milliárd forint felhasználásával.