Bírák

uj_biro_jav_1.pngA bírák a Kúrián, az ítélőtáblákon, a törvényszékeken, a járásbíróságokon és kerületi bíróságokon folytatnak ítélkező tevékenységet.

A bírói álláshelyek – néhány eset kivételével - pályázat útján nyerhetőek el. 

 

Bírói kinevezést az kaphat, aki

  • a harmincadik életévét betöltötte
  • cselekvőképes
  • magyar állampolgár
  • jogi egyetemi diplomával és
  • jogi szakvizsgával rendelkezik
  • legalább egy éves szakmai gyakorlata van
  • vagyonnyilatkozat tételét vállalja
  • érvényes pályaalkalmassági vizsgálati eredménnyel és
  • érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkezik.

 

Az első bírói kinevezés 3 év határozott időre szól (kivételes esetben határozatlan időre).

A bírák feladatai jellemzően: döntenek büntetőügyben, magánjogi jogvitában, törvényben meghatározott egyéb ügyben, a közigazgatási határozatok törvényességéről, az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközéséről és megsemmisítéséről, a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának megállapításáról.

Jogállásukat a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.) szabályozza.