Köszöntő

Az ítélkezés és a bírósági szervezet önigazgatása egymástól elválaszthatatlan, szerves egységet alkot. Annak érdekében, hogy a bírák alkotmányos kötelezettségüket teljesíteni tudják, biztosítanunk kell számukra a szükséges személyi és tárgyi feltételeket, ami az igazgatás feladata.

A bírósági ítélkezés feltételeinek fejlesztése a jó állam kiépítésének része és ezáltal mindannyiunk közös érdeke. Ezt segíti ez a hiánypótló folyóirat, amely különféle szempontokból – legyen az nemzetközi kitekintés, vagy jogtörténeti összehasonlítás – mutatja be a bíróságok igazgatásának sajátos tevékenységet. Hiszem, hogy egy ilyen szellemi-tudományos műhely a bírákat segíti abban, hogy ítélkezési tevékenységük során egyre gyarapodó ismeretanyaggal tudjanak megalapozott döntéseket hozni.

Ezen gondolatokból merítve indítom útjára az Országos Bírósági Hivatal új tudományos folyóiratát, a Bírósági Szemlét. A szerkesztőség és a szerkesztőbizottság tagjai jelentik a biztosítékot arra, hogy a periodika célkitűzései maradéktalanul teljesüljenek. Kérem a bírósági szervezet tagjait, hogy a folyóiratban megjelenő elemzéseket olvassák, szükség esetén vitassák meg, hogy így egy további híd keletkezzék az ítélkezés és a jogtudomány között.

Budapest, 2020. szeptember

Senyei György