Bírósági eljárások - Általános tájékoztató

Az Alaptörvény – és számos nemzetközi egyezmény – biztosítja, hogy Magyarországon mindenkinek joga van az igazságszolgáltatásra. A jogállam alapvető követelménye, hogy a törvények garantálják a jogszabályokban biztosított jogok bírói úton történő érvényesíthetőségét.

A jogokról és a kötelezettségektől független és pártatlan bíróság dönt a perekben. A bírósági eljárások lényeges alkotmányos követelménye az is, hogy tisztességes, nyilvános és ésszerű határidőn belül befejeződő eljárásban bírálják el az ügyeket. A perekben a bíróságok végleges jelleggel döntik el a jogvitákat: a bíróság ítéletei mindenkire nézve kötelezők és végrehajthatók (kikényszeríthetők).

A bíróságokon előre meghatározott és közzétett ügyelosztási rend határozza meg, hogy egy adott ügyben melyik bíró vagy bírói tanács jár el (törvényes bíró). Az eljárási törvény pedig azt is biztosítja, hogy az ügyben csak előítéletektől mentes és elfogulatlan bíró járhasson el. A független bírók nem utasíthatóak, csak a jogszabályoknak vannak alávetve, és a rájuk osztott ügyek eldöntését nem tagadhatják meg.